Dostupni linkovi

Rusi najskloniji podmićivanju u poslovanju


Ilustracija
(U srijedu 2. novembra RSE je greškom objavio tekst o prošlogodinšnjem izvještaju Transparency International-a o koji se odnosi na Indeks percepcije korupcije umjesto teksta o ovogodišnjem izvještaju o podmićivanju u 50 zemalja. RSE se ispričava čitaocima i Transpareny International-u)

Antoine Blua (priredila Mirjana Rakela)

Podmićivanje javnih dužnosnika kada se obavlja posao u inozemstvu, gotovo je redovita praksa, stoji u analizi Transparency Internationala. U poslovnom svijetu to je najčešća pojava u Rusiji.

Prema istraživanju Transparency Internationala (TI) gotovo 3 tisuće direktora i drugih rukovodećih ljudi iz kompanija u razvijenim i zemljama u razvoju, te iz ruskih tvrtki, podmićuju službenike u inozemstvu, kako bi njihove tvrtke mogle dobiti određeni posao i poslovati.

U Indeksu o podmićivanju koji je objavila berlinska organizacija rangirano je 28 država. Na dnu ljestvice je Rusija, koja je lošija od Kine, Meksika i Indije.

Robin Hodess, direktorica istraživnja u TI naglašava kako je to zabrinjavajuće jer se ekonomije Kine i Rusije razvijaju, i sve je više njihovih investicija u svijetu, pa je nažalost i praksa podmićivanja sve raširenija.

Prema saznanjima TI izravne strane investicije Moskve i Pekinga iznose oko 120 milijardi dolara što je pet puta više nego što ih zajedno imaju Brazil i Indija.
Nizozemske, švicarske, belgijske, njemačke i japanske kompanije najmanje su sklone podmićivanju. No, ni jedna od 28 zemlja u kojima se istraživanje provelo nije potpuno „čista“.

Nizozemske, švicarske, belgijske, njemačke i japanske kompanije najmanje su sklone podmićivanju. No, ni jedna od 28 zemlja u kojima se istraživanje provelo nije potpuno „čista“.

Očekuje se i da će lideri 20 najsnažnijih ekonomija na samitu u Cannesu koji počinje u četvrtak 3. novembra, raspravljati i o antikorpucijskom akcijskom planu.

Taj plan će, prema saznanjima, pozdraviti korake koje poduzimaju Rusija, Kina i Indija u kriminaliziranju davanja mita.

Mete javni radovi, graditeljstvo i energetika

U maju 2011. Rusija je donjela zakon po kojem se novčano kažnjavaju pojedinci ili tvrtke koji podmićuju državne službenike u inozemstvu.

Elena Panfilova, direktorica Centra za antikorupcijsko istraživanje u Moskvi, kaže da taj zakon donosi određenu nadu, ali da je još uvijek teško govoriti o opće prihvaćenoj praksi.
Elena Panfilova
Elena Panfilova

„Moraju se uspostaviti jasni standardi. No, za to treba postojati i politička volja“, smatra Hodess i dodaje da toga nema od kada je 1989. Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj usvojila konveciju o borbi protiv podmićivanja službenika u medjunarodnom poslovanju.

„Ova konvencija nije pretvorena u nacionalne zakone. Naravno, izuzetaka ima. SAD su posljednjih godina angažirane u istraživanju i kaznenom progonu zbog podmićivanja u inozemstvu. I Njemačka je pojačala djelovanje u tom smjeru. No, u većini država to je samo slovo na papiru“, kaže Hodess.

Prema Brianu Whisleru iz washingtonskog ureda pravne tvrtke „Baker & McKenzie“ u posljednjih nekoliko godina je pokrenuto oko 380 postupaka protiv onih koji su podmićivali javne službenike u zemljama BRIC-a (Brazil, Rusija, Indija i Kina). Preko 150 kompanija bilo je predmetom istrage jer su kršili američke zakone.

U Velikoj Britaniji zakon koji regulira ovo područje je vrlo precizan. Podmićivanje je kazneno djelo ako ga počine bilo koja tvrtka koja posluje na tlu Britanije, ili britanska tvrtka koja posluje izvan Velike Britanije. Nebitno je da li je onaj koji daje mito državljanin Velike Britanije ili stranac. Pojedinac može „dobiti“ zatvor do deset godina, a tvrtka može biti kažnjena neograničenim financijskim penalima.

Istraživanje TI je također pokazalo da se mito ne daje samo državnim službenicima, već je to praksa u međusobnom poslovanju privatnih kompanija.

Podmićivanja su vrlo rijetka u poslovima vezanim uz poljoprivredu, a najrasprostanjenija u biznisu koji se odnosi na javne radove, graditeljstvo, te energetski sektor.
XS
SM
MD
LG