Dostupni linkovi

Vanredna vijest

Izmjene Ustava i Izbornog zakona prije općih izbora


Vijeća ministara BiH, arhiva
Članovi Radne grupe Vijeća ministara BiH za provođenje presude Evropskog suda za ljudska prava u slučaju Sejdić-Finci, trebali bi već u ponedjeljak 22.marta predložiti prve verzije amandmana na Ustav BiH.

S obzirom da Radnu grupu čine šefovi poslaničkih klubova oba doma Parlamenta BiH i predstavnici Vijeća ministara, to znači da će se „na stolu“ naći vizije o tome kako provesti presudu suda iz Strazbura, najjačih političkih partija. Provođenje presude pod budnim okom je i evropskih institucija što je potvrdio i tokom posjete Sarajevu u četvrtak 18. marta, komesar EU za proširenje Štefan File. Nakon susreta s predsjedavajućim Vijeća ministara Nikolom Špirićem, File je izjavio :

„Izuzetno cijenim akcioni plan koji je sačinjen, koji bi trebao da poluči amandmane na Ustav, odnosno izmjene Ustava u vezi sa primjenom odluke Suda, u skladu sa Konvencijom o zaštiti ljudskih prava. Vrlo je važno da do te izmjene dođe prije oktobarskih izbora u BiH. Izbori su sami po sebi demokratski čin i izuzetno su važni, kako za građane BiH, tako i za cjelokupnu Evropsku uniju.“

Predsjedavajući Vijeća ministara Nikola Špirić upozorava na “zgusnuti” kalendar radne grupe za izvšenje sudske odluke:

„Radna grupa treba do 29. marta da predloži amandmane na Ustav u smislu implementacije presude, a rok za izmjene i dopune Izbornog zakona je 15. april. Govorimo o rokovima jer se radi o ambicioznom planu i sada ćemo vidjeti da li postoji ta unutrašnja opredjeljenost da izvršimo implementaciju presude. Ovih dana možemo slušati različite komentare – ne direktno na implementaciju presude – ali ja još jednom žečim uputiti poziv svima, da zajedno predano radimo na implementaciji presude, jer ona će značiti mnogo u pomjeranju Bosne i Hercegovine na evroatlantskom putu, dakle u svim segmentima.“

I Komitet ministara Vijeća Evrope je razmatrao šta je BIH do sada učinila na provođenju presude, usvajajući više zaključaka. To bi moglo konačno razuvjeriti neke od BH političara koji i dalje tvrde da presuda nema rokove izvršenja. Monika Mijić zastupnica Vijeća ministara pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu, kaže da Vijeće Evrope budno prati izvšenje svih presuda koje donosi Evropski sud pa tako i u slučaju “Sejdić – Finci”.

Mijić iznosi zaključak Komiteta ministara:

„Komitet ministara Vijeća Evrope je, shodno Evropskoj konvenciji za ljudska prava, nadležan da prati izvršenje svih presuda Evropskog suda za ljudska prava, pa tako i ove presude „Sejdić i Finci“. Svaka država je dužna redovito obavještavati Komitet ministara o tome šta je učinjeno na izvršenju presude. Komitet tijekom godine održava četiri redovita sastanka na kojima prati izvršenje presuda. Kako je presuda „Sejdić i Finci“ od velikog značaja jer je tu Sud ustanovio diskriminaciju koja potiče iz samom Ustava, Komitet ministara je odmah stavio ovaj predmet na svoju sjednicu koja je održana početkom marta, točnije, 4. marta.

Kada je razmatrao slučaj „Sejdić i Finci protiv BiH“, Komitet ministara je usvojio odluku u kojoj je podsjetio da je BiH, još kada je postala članica Vijeća Evrope, preuzela obvezu da će u roku od jedne godine izvršiti reviziju izbornog zakonodavstva uz pomoć Venecijanske komisije, kaže Mijić:

"U odluci je također konstatirano da je Komitet ministara već više puta
Monika Mijić
ukazivao na važnost usklađivanja Ustava BiH što je moguće prije, a u svakom slučaju prije općih izbora 2010. godine sa Evropskom konvencijom. Podsjetili su i da je Parlamentarna skupština Vijeća Evrope više puta pozivala vlasti BiH da osiguraju da i takozvani ostali dobiju mogućnost kandidiranja u Predsjedništvo i Dom naroda BiH. Komitet ministara je na ovom sastanku, što je izraženo i u odluci, zapazio s interesom da su vlasti BiH već počele provoditi neophodne aktivnosti na provođenju ustavne reforme kao odgovor na presudu „Sejdić i Finci“. Snažno su ohrabrili BiH da pojača svoje napore sa ciljem ukidanja postojeće diskriminacije u Ustavu. Između ostalog, pozvali su vlasti BiH da uzmu u obzir i mišljenje Venecijanske komisije prilikom razmatranja mjera koje će se poduzeti. Također, Komitet ministara je odlučio da će nastaviti sa razmatranjem ovog slučaja na svojoj idućoj sjednici koja će se održati u junu ove godine, a u svjetlu novih informacija koje ćemo dostaviti Komitetu ministara, pogotovo u vezi sa provođenjem postojećeg akcionog plana."

RSE: Međunarodna zajednica očigledno vrši pritisak na BiH, da cijeli proces usvajanja izmjena Ustava i izbornog zakona, bude završene do početka maja, kada je krajnji rok za raspisivanje izbora.

Mijić: To nije iznenadan pritisak međunarodne zajednice. Razlog zašto sada postoji poseban interes međunarodne zajednice, jedan posebni pritisak - jer je očigledno da svi preporučuju da ove izmjene Ustava i Izbornog zakona budu završene prije raspisivanja općih izbora kako bi izbori bili provedeni u skladu s Evropskom konvencijom - dakle, razlog tog pojačanog pritiska je u tome što je Bosna i Hercegovina s ovim problemom ranije upoznata i što su tijela Vijeća Evrope još ranije, dugi niz godina upozoravala da je potrebno izmijeniti Ustav i uskladiti ga sa Konvencijom. Potrebne izmjene u Ustavu i izbornom zakonodavstvu bi u najidealnijem slučaju morale biti usvojene prije raspisivanja općih izbora, ako želimo da idući izbori budu održani u skladu sa Konvencijom za ljudska prava.

RSE:
Politički konsesus je i ovdje najbitniji, kao i osjećaj zajedničkog interesa, a ne praksa da političke partije i njihovi lideri, kao do sada, uglavnom traže i gledaju svoj interes i neki “sitni šićar”, računajući da evropske institucije neće primjeniti rigorozne mjere za BiH

Mijić:Očigledno je da postoji, barem se do sada to pokazalo, volja vlasti BiH da se poduzmu aktivnosti, ali da bi se uspješno ova presuda izvršila prije održavanja izbora, upravo to što ste rekli – najvažnije je postići politički konsenzus vladajućih struktura. Težište je na našim vlastima i samo o nama ovisi na koji način i kojim tempom ćemo izvršiti ovu presudu i uskladiti naše izborno zakonodavstvo s Evropskom konvencijom za ljudska prava.

*****
Pročitajte i ostale priloge iz programa Na vratima Evrope:

Verzije himne Evrope - Ode radosti
Jak region - lakši put evrointegraciji zapadnog Balkana
Koliko mladi znaju o Evropskim integracijama

*****
Program Na vratima Evrope - svake nedjelje od 15 časova samo u našem radijskom programu i na internet stranici. (Autor programa: Gordana Sandić-Hadžihasanović)

Veliki problem diskriminacije

Veliki problem diskriminacije

Dan 21. mart se obilježava kao Svjetski dan borbe borbe protiv rasne i svih drugih oblika dikskriminacije. A, BiH još uvijek čini očiglednu diskriminaciju prema svima koji nisu konstitutivni narodi, odnosno koji nisu Bošnjaci, Hrvati ili Srbi, što je očigledno i u obrazloženju presude Evropskog suda za ljudska prava u Starzburu .

U BIH je u višednevnoj posjeti boravila Delegacija Evropske komisije za borbu protiv rasizma i netolerancije (ECRI) koja je prikupila informacije o provedbi preporuka koje je dala bh. vlastima u svom izvještaju iz 2005. godine i raspravljala o novim problemima koji su se otada pojavili, saopšteno je iz Vijeća Evrope.

Delegacija je održala sastanke u Sarajevu, Mostaru Banja Luci, Stocu i Prnjavoru s predstavnicima svih relevantnih ministarstava i nevladinih organizacija na polju ljudskih prava.

Nakon posjete, ECRI će usvojiti izvještaj u kome će dati novi set preporuka o mjerama koje trebaju poduzeti vlasti u suočavanju s rasizmom, rasnom diskiriminacijom, ksenofobijom, antisemitizmom i netolerancijom u zemlji.

U svom izvještaju iz 2005. godine, delegacija je ustanovila da su problemi direktne i indirektne diskriminacije često prisutni u nekoliko polja društvenog života, posebno u obrazovanju, zapošljavanju, stambenom zbrinjavanju i pristupu zdravstvenim službama, navodi se u saopćenju Vijeća Evrope.

Vijeće Evrope – Ured u Sarajevu, pripremio je propagandni TV materijal – spot, o značaju borbe protiv različitih oblika diskriminacije, uz poziv da se svaki slučaj prijavi na broj 666 006!
  • 16x9 Image

    Gordana Sandić-Hadžihasanović

    Saradnik Radija Slobodna Evropa od 1996. godine. Uređivala emisije posvećene izbjeglim i raseljenim osobama. Među osnivačima prve mreže bosanskohercegovačkih radio stanica i Jutarnjeg programa "Radio 27", što je jedan od zapaženijih projekata RSE. Trenutno uređuje emisiju "Na vratima Evrope", posvećenu evropskim integracijama i obavezama BiH na evropskom putu.

Vaše mišljenje

Prikaži komentare

XS
SM
MD
LG