Dostupni linkovi

Srpski udžbenici na Kosovu podstiču sukobe


U školskoj zgradi u Lipljanu su dve škole pod jednim krovom, srpska i albanska, fotografija iz marta 2010
U školskoj zgradi u Lipljanu su dve škole pod jednim krovom, srpska i albanska, fotografija iz marta 2010
Udžbenici su u suprotnosti sa Ustavom Kosova, govore samo o jednoj strani istorije na Balkanu, ne promovišu mir i toleranciju, i ne pominju istoriju albanskog naroda, utvrdila je Nezavisna komisija za pregled nastavnog materijala na srpskom jeziku u školama na Kosovu.

Komisija je formirana na bazi Ahtisarijevog plana a kako bi se pregledao plan i program udžbenika po kriterijumu usklađenosti sa Ustavom Kosova.

Ministar za obrazovanje, Enver Hoxhaj, Međunarodni civilni predstavnik, Pieter Faith, i predsednik komisije Radivoje Mančić, u četvrtak su u Prištini predstavili izveštaj o pregledu nastavnog materijala na srpskom jeziku na Kosovu.

Ministar Hoxhaj izjavio je cilj Komisije bio je da se uradi analiza stanja nastavnih programa udžbenika, a da se u ovom slučaju ne pravi razlika između onih na severu ili na jugu zemlje.

„Glavni cilj izveštaja bio je i da se plan i program škola koje na Kosovu funkcionišu po planu i programu Srbije harmonizuju sa Ustavom Republike Kosova“, kazao je Hoxhaj.

On navodi da izveštaj predlaže da za godinu 2010/2011, uz školski materijal i knjige koje se koriste po školama na srpskom jeziku na Kosovu, MONT treba da dostavi dodatni materijal za predmete o građanskom obrazovanju, materijal koji objašnjava kosovski politički sistem i Ustav Kosova.

On je dodao da se školama trebaju dostaviti i geografske karte Republike Kosova. Predviđaju se promene u programu srpske književnosti, da se predmetu o muzičkom obrazovanju doda i himna Kosova.
U udžbenicima nema tekstova koji govore o bilo kakvom zajedništvu Srba i Albanaca. Udžbenici stalno otvaraju priču kako, čas Srbi, čas Albanci, jedni druge proteruju i oduzimaju zemlju i ratuju na suprotnim stranama.


Napisati nove udžbenike


Po rečima predsednika komisije, Radivoja Mančića, u slučajevima kada je nezavisna komisija utvrdila neku nesaglasnost u udžbenicima odobrnim od strane Ministarstva za obrazovanje Republike Srbije, sa osnovnim načelima vaspitanja i obrazovanja u multietničkom Kosovu, komisija je bila ovlašćena da predlaže određena rešenja. Tokom pregleda, identifikovane su određene nastavne jedinice koje nisu usklađene sa postavljenim principima i sa Ustavom Kosova.

Mančić navodi da su najveći problem obrazovanja u srpskoj zajednici na Kosovu udžbenici iz istorije koji su u suprotnosti sa principima nacionalne i verske ravnopravnosti i tolerancije, kao i sa principima harmonizacije odnosa u građanskom društvu.

„Udžbenici istorije su puni tekstova koji Srbe i Albance naizmenice stavljaju u poziciju dželata i žrtve, što direktno podstiče međunacionalne sukobe. U udžbeniku za 7. razred, Albanci su narod koji vrši genocid nad srpskim narodom. Navodi se da su Albanci stalno napadali Srbe sa ciljem da ih isteraju sa Kosova. Albanci su opisani kao pljačkaši crkava. U udžbeniku istorije za 5 razred, jedino pominjane Ilira je u smislu - pljačkaša. U ovim udžbenicima nema tekstova koji govore o bilo kakvom zajedništvu Srba i Albanaca. Udžbenici stalno otvaraju priču kako, čas Srbi, čas Albanci, jedni druge proteruju i oduzimaju zemlju i ratuju na suprotnim stranama“, kaže Mančić.

On dodaje da komisija ne podržava ovakve udžbenike i da je preporučila da se ovakvi tekstovi preskoče dok se ne napišu novi udžbenici. Komisija smatra da treba pristupiti pisanju novih udžbenika za opštu i kulturnu istoriju, u kojima će sve kulture i zajednice na Kosovu biti zastupljene na adekvatan način, u duhu mira, suživota i evropske budućnosti Balkana.

Ministar Hoxhaj je rekao da Ministarstvo ima kontakte sa svim novoformiranim srpskim opštinama na Kosovu, te da se očekuje da će se ostvariti još bolja saradnja sa njima kada je u pitanju implementacija predloga komisije. To je potvrdio i međunarodni civilni predstavnik na Kosovu Pieter Faith.

„Implementacija ovog izveštaja biće urađena u saradnji sa ključnim partnerima na Kosovu, a opštine će igrati važnu ulogu u tome. Ovaj izveštaj pokazuje pozitivan korak, i praktičan praktičan put da osigura svako dete na Kosovu da ima pravo da stekne obrazovanje na svom maternjem jeziku“, kazao je Faith.

Osnovne i srednje škole na Kosovu u kojima se nastava održava na srpskom jeziku koriste nastavni plan i program Srbije, zato što Ministarstvo za obrazovanje, nauku i tehnologiju Kosova nema na raspolaganju niti nastavni plan niti udžbenike na srpskom jeziku. Ono je u svakom slučaju trenutno angažovano na sveobuhvatnom programu obnove i reforme nastavnih programa i udžbenika za osnovne i srednje škole.

Po Ahtisarijevom planu, u slučaju da kosovsko Ministarstvo za obrazovanje ima prigovor na primenu određenog nastavnog plana, predmet je prosleđen nezavisnoj komisji radi razmatranja, kako bi se obezbedila usaglašenost sa Ustavom Kosova i zakonima, što je bio slučaj sa nastavom na srpskom jeziku na Kosovu.
XS
SM
MD
LG