Dostupni linkovi

Vanredna vijest

Suđenje odgođeno do donošenja odluke o nastavku


Karadžić se danas pojavio u sudnici Haškog tribunala
Proces protiv Radovana Karadžića je odgođen dok Raspravno vijeće Haškog tribunala ne donese odluku o tome kako će biti nastavljeno suđenje.

Radovan Karadžić pojavio se danas na statusnoj konferenciji. Strane u postupku izložile su svoja viđenje o mogućim načinima za nastavak procesa. Među opcijama je i nametanje branioca Karadžiću i imenovanje prijatelja suda za ovaj predmet. Tužiteljstvo smatra da bi Karadžiću trebalo nametnuti branioca, a optuženi je još jednom ponovio da su njegova prava na odbranu pogažena, te da nije spreman za suđenje.

Proces protiv Radovana Karadžića odgođen je dok Raspravno vijeće Haškog tribunala ne donese odluku na koji način će biti nastavljeno suđenje. Odluka će biti donešena u pismenom obliku ove sedmice najavio je predjedavajući sudskog vijeća O’Gon Kwon:

„Raspravno vijeće će pažljivo razmotriti situaciju i sve iznesene argument i izdati odluku u pismenom obliku kasnije ove sedmice. Zato se otkazuje sutrašnja rasprava. Suđenje se odgađa sve dok ne bude donesena odluka Vijeća.“


Danas je održana statusna konferencija na kojoj se konačno pojavio optuženi Radovan Karadžić.

Tužilaštvo i Karadžić iznijeli su svoja viđenja kako treba da bude nastavljeno suđenje. Na početku sudija O’Gon Kwon ponovio je opcije koje postoje da bi proces bio nastavljen:

„Prvo, nastaviti sa suđenjem u odsustvu i optuženog i bilo kakvog branioca koji bi ga zastupao. Drugo, dodjeljivanje branioca optuženom i različite uloge koje bi mogao da odigra dodijeljeni branilac kako u neposrednoj budućnosti tako i tokom stalnog trajanja suđenja. Treće, imenovanje prijatelja suda. Četvrto, moguće odlaganje postupka kako bi se dodijeljenom braniocu omogućilo dovoljno vremena da se pripremi za suđenje. I peto, prijedlozi o drugim mogućnostima da se nastavi sa suđenjem ukoliko optuženi i dalje bude svojevoljno odsustvovao iz sudnice.“

Radovan Karadžić ponovio je da ne želi da se pojavi na suđenju dok ne pripremi odbranu.

ISTA ARGUMENTACIJA

Karadžić je, dan nakon što je Tužilaštvo završilo uvodnu riječ koju je on bojkotovao od njenog početka prošlog utorka, rekao da ne može nepripremljen učestvovati u suđenju "jer je ono posljednja prilika da se sazna istina":

„Molim vas da ne misli niko u ovoj sudnici, ponajmanje Veće ali ni druga strana, da se ovde radi o nekom ličnom nepoštovanju, ali situacija je takva da bih ja zaista bio kriminalac ako bih prihvatio da uđem u jedan proces u kome nisam spreman. Ja ne mogu da izazovem bilo šta i da osporim bilo šta što će Tužilaštvo da izvodi pri toliko materijala.“


Tužilaštvo je pozvalo sudsko vijeće da nametne branioca Radovanu Karadžiću ako on istraje na bojkotu suđenja. Tužiteljica Hildegard Erc-Reclaf je u raspravi naglasila da samim odbijanjem Karadžića da prisustvuje suđenju se stavlja tačka na njegovo pravo da se sam brani. Dodala je da, bez obzira što Karadžić to ne naziva bojkotom, on to upravo radi:

„I ukoliko on i dalje trajno bude opstruirao ekspeditivno vođenje suđenja, to bi moglo rezultirati uskraćivanjem njegovog prava da se sam brani, što znači da mu se u takvom slučaju može imenovati branilac kako bi se osiguralo da netko na suđenju zastupa njegove interese. Jednom kad se branilac imenuje zbog opstruktivnog ponašanja gospodina Karadžića, gospodin Karadžić više ne bi imao pravo da ponovo nastavi u nekom budućem trenutku sam sebe braniti kad to sam odluči.“


Na izričito pitanje sudije Kwona da li namjerava da i dalje ne prisustvuje suđenju, Karadžić je odgovorio:

„Ekselencije, da bih ušao u proces moram imati ispunjeno fundamentalno pravo na odbranu, na pripremu odbrane. Šta bi značilo to da ja učestvujem i da doprinosim toku jednog procesa koji od samog početka nije dobar, nije isparavan, i ne može završiti dobro. Ono što počne loše, mora završiti loše.“


Predsjedavajući sudija O’Gon Kwon opomenuo je Karadžića da ne ponavlja već izrečenu argumentaciju i podsjetio ga:

“Vi ste osobno kao pojedinac, gospodine Karadžiću, pred sudom - ne narod.”

Statusna konferencija je zakazana nakon što je Tužilaštvo juče okončalo izlaganje uvodne riječi u odsustvu optuženog. Karadžić je prethodno obavijestio predsjedavajućeg sudiju O’Gon Kwona da se neće pojaviti u sudnici jer, tvrdi, da nije imao dovoljno vremena za pripremu odbrane.

Haški sud odbio je prošle nedjelje Karadžićev zahtjev za četvoromjesečno odlaganje početka suđenja ocijenivši da optuženi nije naveo nijedan valjani razlog za takav svoj zahtjev koji bi bio u skladu s pravilnikom Suda. Karadžić je odlučio da se sam brani pred Tribunalom koji ga tereti za genocid, zločin protiv čovječnosti i kršenje zakona i običaja ratovanja.

Optužen za genocid i druga zlodjela

OPTUŽEN ZA GENOCID I DRUGA ZLODJELA

Uprkos nastojanjima sudskog vijeća da se optužnica protiv Karadžića sažme, odnosno da se ohrabri Tužilaštvo da odredi lokacije i incidenate koje bi moglo da izostavi iz ovog postupka, Tužilaštvo se opredijelilo da to ne učini. Karadžić se tako tereti za genocid počinjen u Srebrenici, te u sedam drugih bosanskohercegovačkih opština, kao i za zločine počinjene u 27 opština i kampanju “snajperisanja i granatiranja Sarajeva”.

Karadžić je u dvije tačke optužen za genocid nad nesrbima u Srebrenici i još sedam bosanskih opština, a u preostalih devet tačaka za progon, istrebljenje, ubistva, deportacije, nehumana djela, terorisanje i nezakonite napade na civile i uzimanje međunarodnih talaca tokom rata u BiH 1992-95.

Optužnica protiv Karadžića usredsređena je na etničko čišćenje Muslimana i Hrvata širom BiH 1992-95; kampanju terora protiv civila tokom opsade Sarajeva u istom periodu; uzimanje UN osoblja za taoce u maju i junu 1995, te genocid u Srebrenici u julu 1995.


Vaše mišljenje

Prikaži komentare

XS
SM
MD
LG