Dostupni linkovi

Kandelaki: Nove vlasti u Gruziji ne daju laka obećanja


Giorgi Kandelaki - fotografija iz 2009. godine
Tokom protesta zbog izborne krađe u Gruziji krajem novembra, predsednik države Eduard Ševarnadze bio je prinuđen da podnese ostavku. Jednu od ključnih uloga imao je i studentski pokret "Kmara", odnosno "Dosta", čiji je uzor u mnogo čemu bila organizacija "Otpor" iz Srbije. U više navrata predstavnici "Kmara" dolazili su u Beograd, a aktivisti "Otpora" su držali predavanja svojim kolegama iz Gruzije tokom leta u blizini prestonice Tbilisi.

U vreme samih novembarskih protesta, jedan od čelnika "Otpora" Aleksandar Marić bio je u gruzijskoj prestonici, o čemu je govorio za naš program, a sada razgovaramo sa Giorgijem Kandelakijem, jednim od lidera studentskog pokreta "Kmara". Po njegovim rečima, nove vlasti ne daju prevelika obećanja uoči vanrednih predsedničkih izbora 4. januara 2004. Međutim, građani koji su učestvovali u obaranju Ševarnadzea, očekuju brze i radikalne reforme. U suprotnom, "Kmara" će nakon izbora primenjivati strategiju "Otpora" - "samo vas gledamo".

Kandelaki odbacuje optužbe Ševarnadzea da su studenti okupljeni u ovom pokretu strani špijuni, obučavani u kampovima u blizini Beograda, a konce vukao Soroš, ističući da je promena vlasti - domaći, gruzijski projekat.

Iskustva naših kolega iz Beograda, koji su držali predavanja bila su veoma interesantna i izuzetno efikasna u kreiranju i vođenju naše kampanje za rušenje Ševarnadzea.
Kandelaki:
"Otpor" je zaista bio velika insipracija za "Kmara" (studentski pokret u Gruziji ' prim. D.Š.). Bili smo oduševljeni mogućnošću da proučimo u detalje o kakvoj je organizaciji reč i kakvu je ulogu imala. U martu 2003. godine nekoliko osnivača "Kmare" i predstavnika nevladinih organizacija otišli su u Beograd da bi saznali nešto više. U trenutku osnivanja "Kmara" je bila studentski pokret čiji je cilj bio borba za reformu obrazovanja. Međutim, već tada je nažalost bilo jasno da su i promene u školstvu političko pitanje, a to znači da nikakav pomak nije moguć bez promene vlasti. Tako da smo počeli da razmišljamo o politici. Nakon našeg boravka u Beogradu, predstavnici "Otpora" dolazili su nekoliko puta u Gruziji. Prvi susret je imao za cilj da se obaveste o situaciji u zemlji. Tokom njihovog drugog boravka organizovana je letnja škola van Tbilisija koju je pohađalo 700 novih aktivista. Iskustva naših kolega iz Beograda, koji su držali predavanja bila su veoma interesantna i izuzetno efikasna u kreiranju i vođenju naše kampanje za rušenje Ševarnadzea.

RSE: Koja ste tačno iskustva "Otpora" koristili u njegovom svrgavanju?

Kandelaki: Korišćenje humora kao specifične vrste oružja bilo je veoma zanimljivo i delotvorno, zatim medijski nastup, kako kreirati i voditi kampanju, organizacija velikih događaja, šta činiti ako policija upotrebi nasilje, naročito ako nekoga uhapsi. Ja sam, na primer, bio uhapšen.

RSE: Koje su razlike u iskustvima Gruzije i Srbije u rušenju autoritarnih političara, odnosno predsednika.

Kandelaki: Režim u Gruziji je, na primer, bio manje repersivan, barem na početku. "Kmara" je u odnosu na "Otpor" kudikamo mlađa organizacija. Mi smo planirali da postanemo uticajna politička grupacija na predsedničkim izborima koji su bili planirani 2005. godine. Sporni parlamentarni izbori u novembru, trebalo je da budu samo prvi korak ka tom ključnom događaju za dve godine. Zbog toga "Kmara" nije imala tako značajnu ulogu u zbacivanju Ševarnadzea kao "Otpor" prilikom rušenja Miloševića.

RSE: U Srbiji su zakazani prevremeni parlamentarni izbori krajem godine. Pokret "Otpor" se nedavno transformisao u partiju koja će učestvovati na izborima. Kao što je igrao značajnu ulogu u rušenju Miloševića, predovdeći nezadovoljne građane, slična je i sadašnja situacija, jer kako to biva sa svim revolucijama u istoriji, od velikog entuzijazma na početku, brzo nastupi razočarenje. Tako su sada u Srbiji mnogi nezadovoljni ne samo zbog očajne ekononmske situacije već i korupcije.
Može li se desiti i u Gruziji da zbog već sada vidljivih unutrašnjih sukoba u demokratskom bloku koji podržava Šaašakvilija na predsedničkim izborima 4. januara 2004, kao i činjenice da se kao i Srbija sa kosovskim pitanjem između ostalog suočava sa nacionalnim izazovom. Mislim na tri regije koje su u prililčnoj meri samostalne u odnosu na centralnu vlast: Abkhazija, Južna Osetija i Ajarija - sve to na kraju utiče na veliko razočarenje birača novim vlastima.

Kandelaki: Da, sada je veliki entuzijazam. Neko je kazao da su građani napravili neku vrstu ugovora sa novim vlastima, jer očekuju specifične, radikalne i brze reforme. Teško je sada reći u kojoj će meri te promene biti sprovedene. Međutim, nova vlada je odlučna da transformiše zemlju. Što je još važnije, čitavo društvo, uključujući i "Kmara" nepokolebljivo insistira na radikalnim reformama. Zato ćemo mi nadgledati i vršiti pritisak na nove vlasti da ne odustaju od promena. Kada je reč o transformaciji "Kmara" u političku partiju kao u slučaju "Otpora", veoma je teško u ovom trenutku to prognozirati. Ja lično mislim da se to neće desiti.

Strana finansijska podrška od neprocenjive važnosti

RSE: Da li istovremeno izučavate i iskustvo "Otpora" nakon obaranja Miloševića, kako vršiti pritisak na nove vlasti da ispune svoja obećanja i ne razočaraju birače i narod.

Kandelaki: Mada smo se fokusirali na predstojeće izbore, istovremeno već sada razmišljamo o strategiji nakon toga. I u tom smislu iskustvo "Otpora" biće veoma korisno, koji je nakon ustoličenja novih vlasti započeo kampanju "samo vas gledamo", ako se ne varam. Mi ćemo uraditi nešto slično.

RSE: Šta će biti ključno pitanje u predizbornoj kampanji imajući u vidu različite probleme sa kojima se suočava Gruzija, počev od ekonomskih pa do nacionalnih.

Kandelaki: Reč je o nekoliko pitanja od izuzetne važnosti. Pre svega reforma policije i cele mašinerije vladanja, jer za vreme Ševarnadzea deo državnog aparata umesto da se brine o sprovođenju zakona, pretvorio se u kriminalne grupe. Novi ministar policije se zato suočava sa velikim problemom pronalaženja sposobnih i nekorumpiranih visokih oficira koje bi imenovao na važna mesta u ministarstvu unutrašnjih poslova.
Veoma je važna i reforma poreskog sistema, zato što je više od polovine državnih prihoda završavalo u džepovima političara na vlasti. Organizacija "Kmara" posebno insistira na refomri obrazovanja, što je za Gruziju od izuzetnog značaja, većeg nego u Srbiji, jer je u našem slučaju i korumpirano i zastarelo, čiji koreni sežu još iz vremena komunizma. Kada je reč o tri regije koje traže samostalnost, nova vlada nema mogućnosti da se time pozabavi, pre svega zbog destruktivne uloge Rusije koja se umešala u pomenuti problem. Zato će javnost razumeti neohodnost da se nove gruzijske vlasti konsoliduju, pa tek onda da se pozabave slučajem ove tri regije, zašto je potrebno dobiti vidljivu podršku Zapada pre svega u pritisku na Rusiju da se ne meša.
Interesantno je da nove vlasti ne daju olaka obećanja i kada je reč o nacionalnom pitanju ono ne u ovom trenutku ne okupira ključne partije.

RSE: Može li nacionalno pitanje da bude jedno od ključnih u izbornoj kampanji u manipulativne svrhe bez obzira na nemogučnost njegovog rešavanja, da se podstaknu nacionalna osećanja.

Kandelaki: Interesantno je da nove vlasti ne daju olaka obećanja i kada je reč o nacionalnom pitanju ono ne u ovom trenutku ne okupira ključne partije.

RSE: Bivši predsednik Ševarnadze je optužio novu vladu, uključujući studentski pokret "Kmara", da je samo igračka u rukama Zapada i da je između ostalog Soroš vukao konce neke vrste zavere u Gruziji.

Kandelaki: Bez finansijske pomoći sa Zapada, pre svega Sjedinjenih američkih država demokratskim snagama u Gruziji, s jedne strane, ne bi bile moguće promene. S druge, pak, pre otprilike godinu dana, Gruzijci su procenjivali stepen ukupne podrške Zapada demokratskim procesima u našoj zemlji. Zato što smo pre toga bili veći optimisti kada je reč o stranoj pomoći. Međutim, nakon lažiranih parlamentarnih izbora u novembru, kada je i pre njihovog održavanja bilo jasno da će ih vlast falsifikovati, usledio je po nas prilično razočaravajući odgovor međunarodne zajednice, na primer OEBS-a, koji je zaključio da su ovi izbori uglavnom bili u skladu sa međunarodnim standardima.
Zbog toga smo bili prinuđeni da uzmemo stvari u svoje ruke. Zato, ponavljam, dok je finansijska podrška bila od neprocenjive važnosti, promena vlasti je u celini domaći, gruzijski projekat. U tom smislu retorika koju je Ševarnadze koristio protiv "Kmara" da smo strani špijuni, obučavani u kampovima u blizini Beograda u velikoj meri podseća na Miloševićevu. Gledali smo film o "Otporu". Mnogo toga je u napadima oba režima bilo isto i ljudi su bili zapanjeni.
XS
SM
MD
LG