Dostupni linkovi

Novac za zapoljšljavanje osoba sa invaliditetom trošen nenamjenski


Posto je nalaz Državne revizorske institucije (DRI ) pokazao da je Vlada u kontinuitetu, u prethodnih pet godina, nenamjenski trošila novac od doprinosa za zapošljavanje osoba sa invaliditetom (OSI) - čak 34,5 miliona eura, postavlja se pitanje: Kakav je odnos države prema OSI i koliko suštinski radi na njihovoj inkluziji? Poštuje li država strategije koje sama donosi?

Nalaz vrhovne revizije je pokazao da vladine institucije, Mi­ni­star­stvo ra­da (MRSS) i Fond za pro­fe­si­o­nal­nu re­ha­bi­li­ta­ci­ju i za­po­šlja­va­nje li­ca sa in­va­li­di­te­tom - Za­voda za za­po­šlja­va­nje Crne Gore (ZZZ CG), ni­je­su do­volj­no efikasno ko­ri­sti­li sred­stva, od doprinosa koja su za zapošljavanje osoba sa invaliditetom (OSI) ušla u budžet, pa je od 36,5 miliona eura u prave svrhe potrošeno manje od dva miliona. Čak 34,5 miliona umjesto za ono za što su namijenjena otišla su na tekuću potrošnju: plate, penzije i ostale budžetske kategorije.

Iako u periodu za koji je rađen izvještaj revizora, od kraja 2009. do kraja 2014.g, na čelu Ministarstva rada i socijalnog staranja nije bila Zorica Kovačević već njen kolega iz Vlade aktuelni ministar prosvete i obrazovanja Predrag Bošković ministarka rada Zorica Kovačević smatra da „34,5 miliona eura nijesu nenamjenski utrošeni“.

Ipak, priznaje da se u tom Ministarstvu nijesu adekvatno pripremili da sredstva koja su uplaćena za zapošljavanje OSI odu u te svrhe. Kovačević u izjavi za RSE naglašava da će se „vrlo odgovorno odnijeti prema preporukama DRI“, a u tom cilju je već formirana Radna grupa i pripremljena određena podzakonska akta.

„Mislim da je ovo potrebno kompleksno sagledati i mi ćemo to uraditi tokom ove nedjelje i narvno, obaviću razgovore sa premijerom i ministrom finansija na koji način i kako u toku 2016. godine da povećamo iznos sredstava i da pripremimo sva podzakonska akta kako bi ova sredstva bila namijenjena zpošljavanju osoba sa invaliditetom jer je to i svrha Zakona koji je u nadležnosti našoj“, kazala je ministarka rada Zorica Kovačević.

Marina Vujačić iz Udruženja mladih sa hendikepom smatra da je važno napomenuti da novac koji je „Vlada nenamjenski potrošila ne može nikako biti nadoknađen“. Vujačić kaže da je ta organizacija jedna od onih koje su “inicirale revizorski izvještaj“ da bi dokazali onošto godinama tvrdi NVO sektor koji se bori za prava OSI.

„Da se potvrdi ono što govorimo i zastupamo godinama zvaničnim dokumentima koja neće biti nešto što stalno izlažu NVO jer se to, nažalost, ne shvata najozbiljnije. U tom smislu smo mi već uputili inicijative Odboru za ekonomiju i Odboru za zdravstvo, rad i socijalno staranje da organizuju sjednicu na kojoj će se razmatrati nalaze iz Izvještaja DRI. Jer smatramo da se prije svega treba skoncentrisati na preporuke i na ono što je DRI konstatovala i kada je u pitanju Ministarstvo rada i socijalnog staranja i Zavod za zapošljavanje – da ni jedna ni druga institucija nijesu bile dovoljno efikasne da bi se novac iskoristio namjenski i u mnogo većim iznosima nego što je to bio slučaj“, kaže Vujačić.

Ona smatra da nije dobro čekati na izmjene Zakona kako to „nalazi resorno Ministarstvo“ i obrazlaže svoj stav:

„Jer bi i taj proces prolongirao nenamjensko trošenje sredstava još za dvije naredne godine“, precizirala je Marina Vujačić.

Savez paraplegičara Crne Gore uputiće komentar nadležnimana ovaj Izvještaj DRI -a koji je, prema njihovim ocjenama, „kvalitetan“. Predsjednica Saveza Nataša Borović ocjenjuje da revizorski izvještaj samo „dokumentuje ono na što su godinama unazad upozoravali“ i ukazuje da je:

„Neophodno da se Fond za pro­fe­si­o­nal­nu re­ha­bi­li­ta­ci­ju i za­po­šlja­va­nje li­ca sa in­va­li­di­te­tom izdvoji kao posebna institucija jer će na taj način sredstva mnogo bolje moći da se utroše namjenski. I onaj problem što je kod nas najveći jeste taj - što se sredstva zapravo vraćaju u budžet Crne Gore i tako se gubi trag tom novcu odnosno, ne znamo u koje je svrhe taj novac utrošen“, kaže Borović.

Marina Vujačić, koja je ispred koalicije NVO članica pregovaračkog tima u poglavlju 23 za pregovore sa Eropskom unijom, upozorava da je nalaz DRI pokazao zapravo neadekvatnu brigu države prema osobama sa invaliditetom.

„Država, prije svega, nije dovoljno ozbiljna u tome da ispoštuje politike koje sama donese, da država nedovoljno poštuje prava OSI u smislu toga da su kategorija koja može na neki način da se 'prevari' jer ovo je zaista već alarmantna situacija u smislu da se godinama produžava takvo stanje iako smo ukazvali na njega godinama. I smatram da je došao trenutak da se i mnoge druge institucije uključe u ovo pitanje“, kaže Marina Vujačić.

  • 16x9 Image

    Lela Šćepanović

    U radio novinarstvu od studentskih dana 1997. Sarađivala sa brojnim radio i TV redakcijama, ali se najduže zadržala, šesnaest godina, u redakciji crnogorskog Montena radija. Za Radio Slobodna Evropa, kao dopisnica iz Nikšića, radi od 2008. godine. Od januara 2014. radi u birou RSE u Podgorici.

Vaše mišljenje

Prikaži komentare

XS
SM
MD
LG