Dostupni linkovi

Izbori i tenderi, ima neka tajna veza


Ilustrativna fotografija
Ilustrativna fotografija

Direktna veza javnih nabavki i izbornih kampanja ogleda se u porastu vrijednosti i broja postupaka javnih nabavki. One u izbornoj godini poput ove eskaliraju, pogotovo mjesec dana pred same izbore. Samo broj postupaka javnih nabavki u ovoj izbornoj godini u Bosni i Hercegovini uvećan je za 30 posto u odnosu na prošlu godina, a novčana vrijednost nabavki je duplo veća.

Građevinski radnici u periodu pred izbore imaju pune ruke posla. Rovokopači, kranovi i druge građevinske mašine rade dan i noć kako bi završile posao pred izbore.

Institucije su, kroz javne nabavke, pronašle ponuđača koji će brzo i efikasno završiti posao.

To je ta direktna veza između javnih nabavki i izbornih kampanja, naglašava Igor Vukajlović iz udruženja "Tender".

"Naravno, kada su povećane nabavke, odnosno povećani iznosi tih nabavki koje se provode, to govori o tome da je to u predizborne svrhe. Radi se o tome da se dobije što više poslova, što prije, dok još nisu došli izbori, radi se pojačano i na asfaltiranju, na sanacijama objekata, to su 'predizborni asfalti' ", pojašnjava Vukajlović za Radio Slobodna Evropa (RSE).

Nekoliko nevladinih organizacija je kroz monitoring 3.580 javnih nabavki upravo došlo do podataka koje mogu dovesti u vezu izborne kampanje i javne nabavke.

"Ove godine dogodila se eskalacija vrijednosti javnih nabavki na našem uzorku. Ove godine smo za devet meseci ispratili postupak u vrednosti 1.645.189.461 maraka. Kada govorimo o broju obaveštenja na portalu javnih nabavki (Agencije za javne nabavke, prim. aut.) on kvantitativno takođe raste i opet također raste u odnosu na prošlu godinu u oblasti radova koja je i najpodložnija korupciji i pranju novca i sličnim malverzacijama", objašnjava Aleksandra Martinović iz nevladine organizacije Transparency international (TI).

Neregularnosti koje je otkrio nevladin sektor nalaze se u svim postupcima javnih nabavki. One najčešće polaze od faze planiranja.

Ove godine institucije su transparentnije kada je riječ o dostupnosti planova javnih nabavki, no uočene su druge manjkavosti.

"Međutim, broj izmena planova javnih nabavki, što je odraz i lošeg planiranja, ali i ovih hitno nastalih potreba baš u vreme izborne kampanje je veliki. Najveći broj izmena i dopuna planova javnih nabavki imala je Elektroprivreda BiH, čak 24 puta. Po ostalim nivoima, kada je u pitanju velika razlika u vrijednosti između izborne i neizborne godine, u Republici Srpskoj je Fond zdravstvenog osiguranja koji je povećao planirane nabavke za gotovo 44 miliona. Koliko je taj septembar važan i ti radovi govori primer Direkcije za ceste Tuzlanskog kantona, koje su nekoliko puta mijenjali planove javnih nabavki. Posljednjim izmenama plana ubačeno je preko 20 novih nabavki, od čega čak 11 je predviđeno da se dešava upravo u septembru, znači razne rekonstrukcije, radovi na putevima", objašnjava Martinović.

Vehid Šehić iz Koalicije za slobodne i poštene izbore "Pod lupom" ukazuje na još jedan važan segment.

"Interesantno da u tom periodu nismo nikada čuli da se neko žali, da je neki posao morao biti prolongiran zato što se neko žalio na proceduru provedenu kroz tendere, odnosno javne nabavke. I to je jako sumnjivo, zašto u predizbornoj kampanji i predizbornom periodu koji traje po šest ili sedam mjeseci nema takvih slučajeva, a kada su veliki infrastrukturni objekti u pitanju, evo kao kod autoputa, onda se kaže to je tenderska procedura itd.", kaže Šehić.

Šehić: Nikada nismo čuli da se neko žali
Šehić: Nikada nismo čuli da se neko žali

Javne nabavke su oblast podložna korupciji a Bosna i Hercegovina nema dovoljno razvijene mehanizme njihove kontrole.

Zato se dešava da institucije ne planiraju javne nabavke kako treba, vrše zloupotrebu i godinama biraju samo jednog ponuđača ili, pak, pri odabiru automobila imaju jasnu predodžbu šta žele.

Nekoliko primjera naveo je Aleksandar Draganić iz banjalučke Razvojne agencije EDA, ali jedan je poseban.

"Ono što je najporaznije – nabavka Ureda za reviziju institucija BiH. Znači, oni koji su zaštitnici novca i koji trebaju ove stvari da primjedbuju na isti način nabavljaju putem otvorenog postupka dva vozila. Kada uzmete tehničke karakteristike – ovdje je motor bio presudan, preko 195 kilovata traže, 250 konja da ima. Šta taj revizor hoće da radi!? Sa tim karakteristikama i dimenzijama odgovara samo marka passat", objašnjava Draganić.

Za zloupotrebe javnih nabavki postoje prekršajne mjere, ali sve je to jako slabo i neadekvatno.

"Važeći zakoni o javnim nabavkama neadekvatno normira ovu jako bitnu i korupciji strašno podložnu oblast. Posebno je to vidljivo sa stanovišta javnog interesa, niko ne štiti javni interes u postupcima javnih nabavki. Institucije koje su zadužene za praćenje i zaštitu u postupcima javnih nabavki, a to su: Agencija za javne nabavke i Ured za razmatranje žalbi BiH nisu dovoljno niti kapacitirane, niti imaju adekvatne nadležnosti da sankcionišu i sprečavaju svakodnevne nezakonitosti u postupcima javnih nabavki", tvrdi Mervan Miraščija iz Fonda otvoreno društvo.

Facebook Forum

XS
SM
MD
LG