Dostupni linkovi

Jones: UNMIK nije dobro rešenje za istragu Martijevih navoda


Sian Jones, foto: Medija centar Beograd
Sian Jones, foto: Medija centar Beograd
Reagujući na zahtev Srbije da Savet bezbednosti UN pokrene istragu o navodima iz izveštaja izvestioca Dicka Martyja o trgovini organima na Kosovu, koji je generalni sekretar Ban Ki Mun prosledio članicama ovog tela i o čemu će se raspravljati u četvrtak, Sian Jones, istraživač Amnesty International, kaže za Radio Slobodna Evropa da se ta organizacija zalaže za nezavisnu istragu, ali da ovaj zahtev Srbije, čak i kad bi bio prihvaćen ne bi imao uspešan ishod.

Jones: Mislim da bi to bilo vrlo problematično i to iz više razloga. Jedan od njih je činjenica da Savet bezbednosti na Kosovu predstavlja UNMIK. Ja bih bila veoma zabrinuta kad bi istragu preuzeo UNMIK zato što je to telo od početka znalo za ove optužbe. One su, dakle, poznate već dugi niz godina, a UNMIK nije preduzeo mere da završi istragu o njima i to dok su tragovi još bili sveži. Od tih događaja prošlo je već deset godina. Otuda bismo bili veoma nezadovoljni ako bi se istraga vratila pod okrilje UNMIK-a jer to telo nije pokazalo neophodnu nezavisnost u istrazi ovog slučaja.

RSE: Da li EULEX, koji je počeo preliminarnu istragu, ima adekvatan program zaštite svedoka?

Mi znamo da na Kosovu nema efektivnog programa zaštite svedoka.
Jones:
Ne, nema. To nas zaista brine, a sličnu zabrinutost izrazio je i Savet Evrope. Mi znamo da na Kosovu nema efektivnog programa zaštite svedoka. Takođe znamo da je u aktuelnim istragama protiv gospodina Ljimaja jedan svedok osuđen zato što je odbio da svedoči, iako se, izgleda, radi o žrtvi u tom slučaju. Imamo informacije i o za mnogim drugim slučajevima kada nisu mogli da privole ljude da svedoče. Takođe smo svesni i činjenice da ponovljeno haško suđenje gospodinu Haradinaju kasni zato što glavni svedok odbija da svedoči. To sve je veoma zabrinjavajući razvoj događaja. Dakle, ako Haški tribunal ne može da pruži pouzdanu zaštitu svedocima, onda EULEX to definitivno nije u stanju. Međutim, da bismo bili fer, moramo da kažemo da od zemalja-članica Evropske unije zavisi da li će se obezbediti podrška i zaštita svedocima, kako bi oni zaista i pristali da svedoče. To jeste veoma skupo, ali takav program mora biti podržan od članica Evropske unije kako bi se svedocima obezbedila neophodna sredstva za život u inostranstvu i za alternativne, zaštitne, identitete.

RSE: Drugim rečima, vi ste za istragu pod okriljem Evropske unije?

Jones: Ne, mi se ne opredeljujemo u pogledu pod čijim okriljem treba da se vodi istraga - da li ona treba da bude vodjena pod okriljem Evropske unije ili ne - već samo insistiramo na tome da EU treba da obezbedi finansijsku podršku za zaštitu svedoka. Čak i pod jurisdikcijom UNMIK-a, pre dolaska EULEX-a na Kosovo, zemlje-članice EU nudile su sveodocima zaštitu jer mnogi od njih, nakon što su svedočili, nisu smeli da se vrate da žive na Kosovu. Dakle, neophodno je obezbediti garancije svedocima da će im se omogućiti da žive izvan Kosova, a mi verujemo da bi ljudi sa Kosova radije živeli u evropskim zemljama nego u nekim drugim delovima sveta. Stanje stvari u pogledu zaštite svedoka danas gotovo je isto kao i pre nekoliko godina pod UNMIK-om: neadekvatna zaštita svedoka, istražni timovi bez dovoljno stručnjaka i personala i bez neophodnih sredstava za kvalitetnu istragu.

Uz to, na Kosovu preovladava politička klima u kojoj nijedan član vlade nije istupio i aktivno ohrabrio ljude da se pojavljuju kao svedoci, a kamo li da im je ponudio bilo kakvu podršku. Dakle, sve su to razlozi što nam treba zaista snažan program zaštite svedoka. U Skupštinu Kosova je, doduše, upućen predlog zakona koji treba da reguliše zaštitu svedoka, ali nismo videli predlog tog zakonskog akta tako da ne možemo da ga komentarišemo, odnosno, da ocenimo da li zadovoljava međunarodne standarde kad je u pitanju zaštita svedoka. Ponavljam: ono što je najveći problem sve vreme u toku poslednjih deset godina jeste nedostatak finansijskih sredstava za zaštitu svedoka, kako bi se ljudi oslobodili straha od osvete nakon svedočenja.
XS
SM
MD
LG