Dostupni linkovi

Vanredna vijest

Mnogo je faktora koji guraju tržište na dolje


Logo NEX Montenegro berze

Intervju sa Draganom Đukićem, direktorom NEX Montenegro Berze koji govori o tendencijama i problematici domaćeg i regionalnog tržišta kapitala, ali i uticaju tekuće kampanje za predstojeće predsjedničke izbore koji će se održati 06. aprila u Crnoj Gori.

RSE: Gospodine Đukiću, tržište hartija od vijednosti, iako se u javnosti često mogu čuti najave novog pozitivnog trenda, nikako da odlučnije izađe iz perioda stagnacije.

ĐUKIĆ: Kao što možete da vidite i kao što su neke moje prognoze se obistinile i više puta sam to izjavio u sredstvima javnog informisanja, da bi za sadašnji oporavak tržišta kapitala u Crnoj Gori bilo potrebno barem nekoliko desetina miliona eura koje bi se slile na berzu, jer mislim da se domaća tražnja evidentno iscrpila da kapaciteti domaćih ulagača nijesu toliki da bi pomjerili idekse da krenu u pozitivnom smjeru, tako da od dolaska nekog jačeg inostranog investitora ili recimo preuzimanje neke domaće kompanije u kom slučaju bi jedan dobar dio kapitala ostao na crnogorskom tržištu mislim da ne možemo očekivati neki bitniji pomak na crnogorskim bezrama. Moram reći i to da su se poklopile neke negativne tendencije. Prvo se desila kriza na zapadnom finansijskom tržištu koja se po sistemu prelivanja prelila i na Zapadnu Evropu i na region, a u isto vrijeme se desilo rješavanje kosovskog pitanja, tako da je mnogo, mnogo nekakvih faktora na strani koja gura tržište na dolje nego što ga pomijera u pozitivnom smjeru.

RSE: Vlada je donijela odluku kojom je obveznice restitucije učinila interesantnijim tržištu kapitala što je automatski podiglo njihove cijele. O čemu se zapravo radi?

ĐUKIĆ: Radi se o tome da je Vlada omogućila da vlasnicima obveznica restitucije dozvoli plaćanje nekih zaostalih obaveza koje imaju prema državnim organima. Nije toliko ni jasno precizirano ko ustvari može da izmiruje i koje obaveze. Koliko sam ja upoznat sa cijelom pričom u pitanju su preduzeća koja su imala dugovanja prema Vladi po osnovu inostranih zaduženja koja je Vlada nekada otkupila i ta preduzeća uglavnom koliko vidim iz trgovine koja se desila protekle nedjelje koja su se desila na trgovini da su uglavnom kupci bila veća preduzeća iz Crne Gore. Međutim, vidim da trend rasta tih obveznica, cijene obveznica nije nastavljen, tako da sada neočekujem da će biti prevelike potražnje za tim što fizička lica i sitni investitori ne vide sada poseban interes u kupovini tih obveznica, jer sužena je mogućnost njihove upotrebe u smislu otplate dugova. Da je kojim slučajem omogućeno da i građani i sitni investitori sa obveznicama plaćaju račune za struju i neke račune za komunalije, ja misllim da bi to podiglo vrijednost tih obveznica nego što sada možemo da vidimo.

RSE: Crna Gora je dobila novu Vladu da li će i kako ova činjenica uticati na cijene hartija od vrijednosti?

ĐUKIĆ: S obzirom na to da je situacija u okruženju potpuno destimulativna za tržišta, a naše tržište u prethodnom peirodu naročito u toku 2007.godine reagovalo po uzoru na tržišta u okruženju nijesam preveliki optimista da će se nešto dešavati. Znači, već sam rekao i ta preduzeća koja će biti obuhvaćena planom privatizacije i mogućnosti objavljivanja tendera i privlačenja stranih investitora biće nekako hendikepirana zato što se ti tenderi sada najavljuju u vremenu kada je opšta situacija veoma destimulativna. Mislim da je dovoljan primjer propadanje tendera za Novinsku kuću "Pobjeda" koja ima itekako dugu tradiciju i dobru lokaciju i mogućnost valorizacije tih resursa koju ta kuća ima, a vidjeli smo da je sami tender propao, ne samo što je propao nego nije bilo nekog značajnijeg interesovanja, tako da sve to što se najavljuje kao pozitivan pomak sa formiranje nove Vlade, odnosno povratkom gospodina Đukanovića na premijersko mjesto bojim se da će biti ometeno mnogim drugim negativnim faktorima koje imamo još uvijek u okruženju. Ne kažem da je negativno što se najavljuje nastavak privatizacije, ali ne očekujem prevelike efekte kao što je to bio slučaj 2007. godine.

RSE: U toku je predizborna kampanja za predstojeće predsjedničke izbore koji će se održati 06. aprila. Koliko činjenica da se Crna Gora nalazi pred izborom predsjednika može imati uticaja na kretanje na tržištu hartije od vrijednost.

Iako nam je okruženje takvo kakvo jeste mi sada generalno treba da radimo na tome da pokušamo iznutra da ne idemo u negativnom smjeru, da ne doprinosimo već negativnom okruženju koje postoji oko nas...

ĐUKIĆ: Priča o pojedinim predsjedničkim rješenjima u Crnoj Gori može da ima uticaja upravo zbog toga što su u opticaju različite teme od toga hoće li neko da prizna Kosovo ili neće da prizna Kosovo, hoće li neko da se zalaže za povratak starih rješenje koje smo imali prije proglašenje nezavisnosti Crne Gore ili ne, mislim da su to sve teme koje tržište kapitala i investirore na njemu dovode u neku poziciju značajnijeg opreza zbog toga što kapital koji se ulaže na tržištu svakako ne trpi neizvjesnost i svakako ne trpi velike projekte i radikalne ideje, tako da bih volio da predstojeći izbori proteknu u nekom duhu, zavisno od njihovog ishoda, ne bi doveo do nekih turbulencija što se tiče makropolitičke situacije u Crnoj Gori i zadržavanje nekog nivoa tolerancije koje već sada imamo. Iako nam je okruženje takvo kakvo jeste mi sada generalno treba da radimo na tome da pokušamo iznutra da ne idemo u negativnom smjeru, da ne doprinosimo već negativnom okruženju koje postoji oko nas. Tako da što se tiče tržišta kapitala, govorim sa pozicija NEX Barze, mi ćemo se truditi da ukoliko priča o crnogorskom tržištu kapitala ne zaživi u onoj mjeri u kojoj smo mi to zamislili da bi trebalo da bude, da pokušamo da damo svoj doprinos većem stepenu kontrole i da pokušamo da radimo zajedno sa komisijom na izbjegavanju svih onih negativnost koje mogu da budu poduprte takvim jednom tendecijama iz okruženja.

RSE: Predsjednički kandidati mnogo obečavaju, tako da je interesantno čuti najave, planovi i namjere kandidata za koje predsjednik države uopšte i nema nadležnosti i instrumente kako bi mogao da ih realizuje. Kako to objašnjavate?

ĐUKIĆ: Objašnjavam činjenicom da je u kampanji sve dozvoljeno i da nekad jednostavno koristite stvari koje znate da ne možete da realizujete i dajete obećanje koja nekom razumnom čovjeku ne bi trebalo ni da budu prioritet u takvoj jednoj kampanji, ali kapanja je kampanja, tu je cilj da se dobije što veći broj glasača i da se obezbijedi što veća podrška i ja to razumijem. S druge strane, ja mislim da je crnogorska javnosti i crnogorsko društvo dovoljno zrelo da neke stvari raspozna i da niko od tih kandidata nije nepoznat i to je na kraju krajeva na građanima da odluče ko će njihove interese najbolje da valorizuje u nekom daljem periodu.

RSE: Crna Gora ima dvije berze. Nedavno je pokrenuta inicijativa o njihovom objedinjavanju. Šta bi se postiglo stvaranjem jedne berze koja bi objedinila tržište hartija od vrijednosti?

Neke pozitivne stvari iz međunarodnog okruženje i tržišta regiona nije poblem uvesti, ali je problem kontrolisati njihovu primjenu...

ĐUKIĆ: NEX Berza je pokušala da kroz javnost plasira tu informaciju da je sadašnji status crnogorskog tržišta kapitala destimulativan za njegov budući razvoj. Zašto kažem destimulativan? Neke pozitivne stvari iz međunarodnog okruženje i tržišta regiona nije poblem uvesti, ali je problem kontrolisati njihovu primjenu. Kada imate dvije berze i kada imate jednu grupaciju učesnika na tržištu, brokera i dilera, koji mogu da trguju sa istim materijalom na dva različita mjesta, onda smo mi kao jedni od regulatora tržišta dovedeni u poziciju da ne možemo da spriječimo neke stvari koje se mogu događati, koje su se događale u prošlosti upravo iz razloga što nam akcija prema nekim negativnim pojavama nije koordinirana, čim postoje dvije berze, dva sistema odlučivanja tu su vam ruke veoma vazene i mi smo to shvatili na NEX Berzi i vidjeli da je neophodno ići u pravcu integracije tržišta upravo zbog toga što dobijamo jasne signale iz okruženja i od inostranih investitora koji jednostavno kada im kažete da tako mali broj kompanija kojima se faktički trguje dnevno i koje imaju neku svoju likvidnost može da se trguje na dvije berze to jednostavno po izrazu lica tih ljudi i po njihovom osmjehu vidite da je u pitanju samo nešto što vi ne možete da branite i dođete u poziciju da pokušate da ubijedite nekoga da dođe sa svojim kapitalom i da mu garantujete njegovu sigurnost, a već i sami znate da je to vrlo, vrlo teško ostvariti, tako da je ta inicijativa koja je na kraju formalizovana prethodnih mjesec dana od strane Odbora direktora NEX Montenegro Berze je ustvari zasnovana na čisto ekonomskim razlozima, nikakvih drugih tu pobuda nema već stvaranje uslova da se na jednom mjestu skoncentriše pažnja i kontrola nad tržištem kapitala, a to vjerujte u ovakvoj situaciji nije moguće. Ja se bojim scenarija po kojemu se naša ideja neće realizovati, a bojim se da nekakvo dalje zadržavanje u ovom statusu bi išlo na štetu malih akcionara i tržišta u cjelini u Crnoj Gori.

RSE: Čini se da predstavnici dvije berze teško nalaze zajednički jezik?

Treba da se prevaziđu neke stvari koje su se događale u prošlosti, neki repovi koji se sada vuku, koji treba da budu zaboravljeni u cilju nekakvog daljeg razvoja...

ĐUKIĆ: Ja ću parafrazirati direktora zagrebačke berze koje je bio negdje krajem 2007. godine u Crnoj Gori i kada je rekao da su glavni problem u svemu ljudi. Treba da se prevaziđu neke stvari koje su se događale u prošlosti, neki repovi koji se sada vuku, koji treba da budu zaboravljeni u cilju nekakvog daljeg razvoja. Što se tiče same NEX Berze i Monenegro Berze svima je jasno da tu ne postoji veliki broj akcionara, da tu ne postoji veliki broj različitih mišljenja. Mi smo se trudili sa pozicija NEX Berze da nađemo neko kompaktno jedinstvo i u tome smo uspjeli. Išli smo sa logikom da u toj ujedinjenoj berzi koja bi trebala da bude integrisana da svi akcionari i sa jedne i sa druge berze nađu svoj interes u tome, ne da neko forsira nečiju dominaciju, bilo da je akcionar NEX Berze, bilo da je akcionar Montenegro Berze. Znači, toliko su sada vlasnički udjeli akcionara u obje berze disperzovani, da sjutra ujedinjena berza koja bi se oformila na nivou Crne Gore bila bi ujedinjana i imala bi veći broj akcionara i na taj način bi se napravio veći kvalitet u odlučivanju, a jednostavno bi bile zastupljene i banke i fondovi i brokerske kuće i ja vjerujem da bi to bio baš jedan kvalitet u jednoj takvoj berzi koja bi onda mogla sa svih aspekata da sagleda sve probleme sa kojima se to tržište susrijeće. Ja sad ne bih ulazio u svu tu priču otkad sam imenovan na mjesto direktora NEX Berze da nijesam optimista i da ne vjerujem u neku budućnost te ideje. Koliko će to da bude prepoznato od strane ljudi sa Montenegro Berze, odnosno glavnih akcionara na Montenegro Berzi, ostaje da vidimo. Ja sad nijesam previše iznenađen odlukom direktora, jeste da me je iznenadila odluka Montenegro Berze, ali još uvijek po meni nije sve izgubljeno. Možda je to jedan samo ishitren potez koji ne uvažava neku realnost, neku želju koja bi trebala da bude uvažena od svih učesnika na tržištu, jer brokeri i dileri su kao učesnici na tržištu su praktično kupci vaših usluga. Ako vi, sada govorim sa pozicija berze, ne idete u pravcu njihovog interesa ne možete ostvariti ni svoje interese. To je potupno uvezan sistem, jer bez usaglašavanje interesa i jednih i drugih nema razvoja tržišta u cjelini.

RSE: Koliko nova kosovska realnost utiče na stanje tržiša hartije od vrijednosti?

ĐUKIĆ: Kao što vidimo, tržište hartije od vrijednosti se samo malo pokrenulo predhodne nedjelje kada je objavljeno da će gospodin Đukanović biti premijer i da će on formirati Vladu, ali je sve to brzo splasnulo i sada je raspoloženje opet u negativnom trendu. Kao na svakom tržištu politika diktira trendove i ja se samo nadam da se pitanje rješavanje Kosova neće odraziti negativno na Crnu Goru i na njenu unutrašnju stabilnost. To sa pozicije nekoga ko živi u Crnoj Gori i ko se bavi nekim poslom od značaja za tržište kapitala u Crnoj Gori, očekujem da ćemo biti kolektivno dovoljno mudri da se sačuvamo od nekih reakcija koje ne bi išle u pravcu unutrašnje stabilnosti. Dinamika rješavanja tog pitanja na tlu Kosova i generalno u samom regionu bojim se da će opredijeliti dinamiku povratka povjerenje kako na tržište kapitala u Crnoj Gori, odnosno kako u Srbiji tako u Crnoj Gori. Koliko će to trajati i kako će se završiti to ostaje da se vidi. Najmanje smo mi koji radimo na tržištu kapitala pozvani da o tome odlučujemo, ali i te kako ćemo osjetiti efekte odluka ljudi koji bi trebali tim pitanjem da se bave.
  • 16x9 Image

    Esad Krcić

    Zahvaljujući ranom angažmanu u Radio Beogradu ostaje trajno vezan za radio, kao medij. Član crnogorskog dopisništva RSE je od 2001. Pisao je za CG Ekonomist, a realizovao je i niz radijskih i TV projekata.

XS
SM
MD
LG