Dostupni linkovi

Forumaške prijetnje sve učestalije


Zloupotreba interneta sve je češća u Bosni i Hercegovini. Sve veći broj korisnika socijalnih mreža, blogova i foruma otvorio je mogućnost za internet prijetnje, promociju fašističkih grupa i širenje jezika mržnje. Vlasnici veb portala pokušavaju da, koliko je to moguće, kontrolišu komunikaciju na forumima. Najčešće je riječ o brisanju neprimjerenih sadržaja ili baniranju određenog korisnika. Slučajevi forumaških prijetnji rijetko se prijavljuju policiji.

Internet se zloupotrebljava više nego bilo koji drugi mediji, posebno zbog činjenice da ga je za sada skoro pa nemoguće kontrolisati. Blogovi, forumi i mreže za socijalno udruživanje sve češće su poligon prijetnji i širenja jezika mržnje. Stručnjaci kažu da je zbog nemogućnosti sankcionisanja ovaj virteulni mediji, pored nemjerljivog značaja za slobodu javnog izražavanja, postao najpogodnije tle i za najrazličitije zloupotrebe.

Viša asistentica na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu Lejla Turčilo navodi da je bezbroj načina na koji se konkretno internet forumi koriste u negativne svrhe:

„Ono što je specifično za forume jeste da tu, zapravo, postoji bezbroj primjera u kojima prepoznajemo ne samo zloupotrebe u smislu da ljudi koriste govor mržnje, koriste termine koji su neprihvatljvi, već i zloupotrebe koje mogu biti zaista prilično nepoželjne i u svakodnevnom životu. To je, recimo, povezivanje pedofila sa djecom putem foruma. Bezbroj je način na koji se forumi mogu iskoristiti u negativne svrhe.“


Sociolog profesor Dino Abazović podsjeća da je internet jedno ogromno područje slobode misli, djelovanja i izražavanja. Više slobode trebalo bi da podrazumijevati i više odgovornosti, kaže Abazović:

„Nažalost, često se dešava, pa i kod nas, da se upravo slobodne forme novih medija krajnje brutalno zloupotrebljavaju. Ja ću navesti one najmorbidnije: korištenja za dječiju pornografiju, za različitu vrstu zloupotrebe prostora koja, naravno, donosi finansijsku korist, ali i protežiranje određenih profašističkih, ideoloških i drugačijih stavova.“

Potrebna regulativa za internet prostor


Psiholog profesorica Jasna Bajraktarević smatra da svako socijalno uključivanje, pa i ono na internetu, odnosno internet forumima, zahtijeva postavljanje granica:

„Koliko se zloupotrebljava? Jednako kao i sve ostale stvari u kojima bez imena i prezimena možete da iznesete mišljenje, svoj sud koji je vrlo često subjektivan i kao takav često zna da povrijedi nekog drugog, a da sankcije ne snosimo. Koliko god interent i bilo koje socijalno udruživanje, bilo koja mreža, bilo koji čat mogu da imaju svoje pozitivne strane, jer sa pozitivnim namjerama je i struktuiran, druga strana medalje je ono što vidimo sve češće - pokazivanje fotografija, komunikacija, gdje vi iza fotografije ne morate da stojite svojim identitetom, je nešto što često zna da se završi kako ne treba, pogotovo kod mlađe populacije i generacija koje još nisu dostigle emocionalnu zrelost da postanu svjesne opasnosti.“


Vlasnici veb portala u BiH trude se da koliko je to moguće kontrolišu komunikaciju na forumima, kao i komentare koje posjetitelji njihovih stranica mogu ostavljati. Milan Šutalo, urednik PICOM portala:

„Ima i dosta sukoba i međusobnih prijetnji. Mi smo čak u nekim slučajevima upozoravali internet servis provajdere da IP adresi koje je odobrio taj provajder korisniku interneta dolaze prijetnje, pa bi onda u tim slučajevima Internet servis provajderi upozoravali te posjetitelje.“


Jedino rješenje je regulativa internet prostora, smatra glavni i odgovorni urednik portala Buka Aleksandar Trifunović:

„Interent je fenomenalan medij da radite na njemu šta god želite. Možete raditi dobre i loše stvari iz prostog razloga što ni za jedne ni za druge nećete snositi nikakvu odgovornost. Ako postavite grupu, kao npr. ’Nož, žica, Srebernica’ na interent, vi prosto znate da biste možda da to kažete u nekoj tv emisiji ili u političkom javnom životu trpjeli sankcije, ali ako to uradite u veb prostoru koji nije sankcionisan vama se neće desiti ništa. Forumu su zanimljiviji, ako nisu cenzurisani, i tu možete da pročitate mnogo zanimljivih stvari, ali ako ih moderirate, oni su vjerovatno dosadniji publici. Međutim, pitanje odgovornosti je pitanje svih pitanja za javnu riječ, pa tako i na interent forumima.“


Zlopotreba interneta najopasnija je i najviše pogađa djecu, kaže profesorica Jasna Bajraktarević:

„Činjenica je da, ako imamo mlađu djecu čije ponašanje možemo da struktuiramo, da ne kažem kontrolišemo, na čije ponašanje možemo još uvijek da utičemo vaspitanjem, vodite računa da dijete bude kontrolisano, da budete prisutni u komunikaciji i da razgovarate bez presije, bez presinga, bez sile o tome sa kim čatuju. Jako je bitno da ta kontrola bude prisutna, da roditelji ne dignu ruke smatrajući da još uvijek živimo u vremenu kada dijete treba pustiti na ulicu ili dozvoliti da se igra na čatu - ’pa pobogu kod kuće je, šta je tu problem’ - već jednostavno kontrolisati svaki taj korak, jer zaista je veliki broj ljudi koji hoda oko nas sa različitim dijagnozama medicinskim, a isti ti ljudi komuniciraju sa našom djecom i sa nama samima putem različitih ostvarivanja mreže komunikacija na interentu.“

Interent u BiH koristi oko 35 procenata stanovništva, što je u poređenju sa razvijenim evropskim zemljama veoma mali broj. No, stručnjaci tvrde da se broj korisnika interent mreže povećava iz dana u dan i da je neophodna regulacija ovog medija.
XS
SM
MD
LG