Dostupni linkovi

Vanredna vijest

Raspodijeljen novac za programe povratka


*Komisija za izbjeglice i raseljene osobe BiH konačno utvrdila odluku o raspodjeli novčanih sredstava za ovu godinu kroz različite programe povratka u BiH *Verifikovane opštinske liste po kojima je, prilikom realizacije odobrenih sredstava za 2008. godinu, bilo žalbi aplikanata *Konačno će biti riješen povratak osoba iz specijalne bolnice Jakeš kod Modriče izmještenih u Mađarsku, tokom ratnih godina *Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH usvojio Nacrt zakona o izmirenju obaveza po osnovu računa stare devizne štednje u Federaciji BiH

Komisija za izbjeglice i raseljene osobe Bosne i Hercegovine utvrdila je odluku o raspodjeli novčanih sredstava za ovu godinu kroz različite programe povratka u BiH, izjavio je predsjedavajući ove Komisije Slavko Marin:

„Donijeli smo odluku o raspodjeli oko 38 miliona za različite projekte povratka u Bosni i Hercegovini, što omogućava da na kraju sljedeće godine dobar dio ovih projekata bude u završnoj fazi. Takođe smo verificirali i te „famozne“ liste koje se povlače još iz prošle godine, jer su općine konačno ispunile sve uvjete koje smo tražili. Usaglasili smo i sporazum po pitanju udruživanja sredstava na razini BiH. To do sada nismo mogli da uradimo, jer Federacija BiH nije izmirila sve obaveze. Finansijski problemi su sada razriješeni, te nam je omogućeno da potpišemo i taj sporazum.“

Slavko Marin
Komisija je donijela odluku o raspoređivanju sredstava za individualnu stambenu izgradnju i odredila 47 opština u kojima će sa 5,5 miliona konvertibilnih maraka biti pomognuta elektrifikacija povratničkih kuća, koje još nemaju struju, kaže predsjedavajući Komisije za izbjeglice i raseljene osobe BiH:

„Tom odlukom bi obuhvatili 71 općinu na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine. U tu svrhu biće utrošeno oko 20 miliona konvertibilnih maraka. Takođe, donijeli smo odluku o elektrifikaciji i definiranju mikro lokacija kada je u pitanju rješavanje struje za one koji još uvijek nemaju električnu energiju. Obuhvatili smo 47 lokacija, dok će iznos finansijskih sredstava za te potrebe biti oko 5,5 miliona KM. Donijeli smo i odluku o definiranju prioritetnih područja kada su u pitanju zgrade zajedničkog stanovanja. Obuhvaćeno je 11 općina, a iznos sredstava za te potrebe iznosi oko 4 miliona KM. Prihvatili smo i listu prioriteta za podršku održivom povratku u 2009. godini, gdje smo prepoznali 114 različitih potreba na prostoru i to komunalne, tehničke i socijlne infrastrukture. U okviru tih sredstava izdvojićemo oko 8 miliona KM."


Komisija je verifikovala i opštinske liste u kojima je, prilikom realizacije odobrenih sredstava za 2008. godinu, bilo
Pelagićevo i Vukosavlje za povratak Hrvata, Distrikt Brčko za povratak i Hrvata i Bošnjaka i Srba, Bosanski Petrovac za povratak Bošnjaka i Srba i naselje Bradina u Općini Konjic za povratak Srba.
žalbi aplikanata, kaže Marin:

„Mi smo kroz svoje službe pokušali obaviti taj posao i utvrditi činjenično stanje. Što se tiče rasporeda sredstava za obnovu stambenih jedinica mi smo prepoznali konkretna općinska područja kao što su Pelagićevo i Vukosavlje za povratak Hrvata, Distrikt Brčko za povratak i Hrvata i Bošnjaka i Srba, Bosanski Petrovac za povratak Bošnjaka i Srba i naselje Bradina u Općini Konjic za povratak Srba. Ovo sve radimo kako bi se stvorili uvjeti da demografska slika Bosne i Hercegovine što više liči na onu prijeratnu. Želimo da omogućimo povratak na cijelom području BiH.“


Predsjedavajući Komisije za izbjeglice i raseljene osobe BiH najavio je i da će konačno biti riješen povratak izmještenih, tokom ratnih godina, iz specijalne bolnice Jakeš kod Modriče u Mađarsku:

„Planiramo 200.000 konvertibilnih maraka dodijeliti za rješavanje pitanja potpore porjektu povratka duševnih bolesnika iz Mađarske. Bilateralni sporazumi između dvije države su potpisani i ostalo je da osiguramo sredstva da bi se objekat u Jakešu završio i konačno ljudi iz Mađarske bili vraćeni u Bosnu i Hercegovinu.“

Usvojen Nacrt zakona o izmirenju obaveza po osnovu računa stare devizne štednje u Federaciji BiH

Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH usvojio je prije nekoliko dana Nacrt zakona o izmirenju obaveza po osnovu računa stare devizne štednje u Federaciji BiH. Poslanicima je tekst obrazložio pomoćnik ministra finansija u Vladi Federacije, Tihomir Ćurak, koji je između ostalog izjavio :

Foto: Midhat Poturović
„Principi i standardi koji su uneseni u ovaj Zakon već su utvrđeni u Zakon na nivou Bosne i Hercegovine i već su prošli provjeru svih ustavno – pravnih institucija: od Doma za ljudska prava, Komisije za ljudska prava i Ustavnog suda i nema nikakvih zapreka da se ovaj Zakon donese. Kada razgovaramo o staroj deviznoj štednji moramo voditi računa o pravima starog deviznog štediše da dobije svoj depozit. Ovaj Zakon mu to omogućava. Prolongiranjem, ili nedonošenjem ovog Zakona samo odgađamo agoniju ljudi koji imaju staru deviznu štednju. Ovim Zakonom reguliramo i obavezu povrata stare devizne štednje domaćih banaka.“

Ovim Zakonom uređuju se postupak, načini i rokovi izmirenja obaveza Federacije BiH po osnovu računa stare devizne štednje deponovane u domaćim bankama na teritoriji FBiH. Pomoćnik ministra, Tihomir Ćurak, navodi šta sve predviđa Zakon:

“Odgovornost Federacije BiH je za staru deviznu štednju vlasnika računa stare devizne štednje koji je nominiran na najnižoj organizacionoj jedinici banke koja se nalazi u FBiH. To znači da ako je to Privredna banka Sarajevo, Osnovna banka Sarajevo i filijala Pale – onda je odgovornost stare devizne štednje za Pale Republika Srpska. Kamata je utvrđena Zakonom na nivou države i iznosi 0,5 %. Verifikacija stare devizne štednje omogućava Vladi FBiH, ali i starom deviznom štediši da
Ovaj Zakon je u suprotnosti sa odlukom Ustavnog suda i ruši pravni poredak u Bosni i Hercegovini. Ovaj Zakon je i u suprotnosti sa državnim Zakonom koji kaže da se devizna štednja vraća iz sredstava sukcesije.
utvrdi svoje stanje salda. Budući da je stara devizna štednja imovina ni na koji način se ne može ograničiti raspolaganje tom imovinom. Verifikaciju ćemo vršiti još sljedeće godine, a nakon toga će stari devizni štediša verifikaciju vršiti na sudu. Sudske presude po osnovu stare devizne štednje će se izmiriti u cjelini i ovim Zakonom omogućavamo da se izmirenje po takvoj presudi i zatraži.“


Iz rasprave izdvajamo šta su istakli poslanici Marko Vešović i Omer Vatrić:

Marko Vešović:

“Ovaj Zakon je u suprotnosti sa odlukom Ustavnog suda i ruši pravni poredak u Bosni i Hercegovini. Ovaj Zakon je i u suprotnosti sa državnim Zakonom koji kaže da se devizna štednja vraća iz sredstava sukcesije. Ako se ovaj Zakon usvoji, pozivam kolege da podnesemo krivičnu prijavu protiv Vjekoslava Bevande zbog toga što uvlači Federaciju BiH u dugovanja koja joj ne pripadaju. U suprotnosti sa državnim Zakonom ovaj Zakon zahtijeva da FBiH izdaje obveznice i prisili štediše da te obveznice prodaju na berzi. Znamo kako su prošli sertifikati na berzi.“

Omer Vatrić:

Parlament Federacije BiH, Foto: Midhat Poturović
„Ključna stvar je nadležnost za ove obaveze koje Federacija BiH želi da preuzme i osnov za preuzimanje ovih obaveza. Državnim Zakonom i Ustavom je definisano da je ovo nadležnost države. Takođe, ugovorom o sukcesiji je definisano ko je nadležan i obavezan da vrati imovinu građana. Presude koje se koriste kao argument da bi se izvršio pritisak da se donese ovaj Zakon ne mogu biti argument, jer FBiH nije aktivno legitimisana pred sudom, već država Bosna i Hercegovina koja za to ima određeni Zakon.“

Izmirenje obaveza po ovom Zakonu, koji je još uvijek u formi Nacrta, zasniva se na lokaciji svakog depozita u banci, ili njenim filijalama, ili najnižim operativnim jedinicama, koje su poslovale na teritoriji Federacije BiH. Pod računima stare devizne štednje podrazumijevaju se devizna sredstva kod banaka na teritoriji FBiH, sa stanjem na dan 31.12. 1991. godine, uključujući kamatu obračunatu do tog datuma. Verifikacija potraživanja i gotovinska isplata vrši se u skladu sa Zakonom o izmirenju obaveza i Uredbom o postupku verificiranja tražbina i gotovinskih isplata po osnovu računa stare devizne štednje u FBiH.

Postupak verifikacije potraživanja biće završen najkasnije do 31. 12. 2010. godine. Obaveze po osnovu računa stare devizne štednje koje nisu verifikovane mogu se dokazivati i ostvarivati samo u sudskom postupku.

Obnova u Srebrenici

Srebrenica je ovih dana pravo radilište. Vrši se obnova deset stambenih zgrada, a završeno je i asfaltiranje nekoliko lokalnih puteva. Sredstva u iznosu od oko 3 miliona konvertibilnih maraka obezbijedili su Vijeće ministara BiH, UNDP i federalno ministarstvo za izbjegla i raseljena lica.

Srebrenica
Poslije višegodišnjih priprema započelose sa obnovom 11 stambenih zgrada za šta su Vijeće ministara BiH i Fond za povratak izdvojili 1,4 milion konvertibilnih maraka. Načelnik odjeljenja za urbanizam i stambeno komunalne poslove, Mirsad Mustafić, kaže:

„U toku su aktivnosti za početak rekonstrukcije još 5 zgrada od sredstava Svjetske banke. Kada je u pitanju rekonstrukcija objekata pratimo plan i dinamiku za ovu godinu.“


Vijeće ministara BiH najveći je donator i za asfaltiranje lokalnih puteva. Načelnik odjeljenja za urbanizam i stambeno komunalne poslove, Mirsad Mustafić:

„Prije neki dan je završeno asfaltiranje puta Potočari – Budak i Potočari – Peći. U naselju Žuti Most i Turbe narednih dana biće potpisan ugovor.“

Ovih dana asfaltirano je 8 km puteva, a u narednom periodu biće urađeno još toliko. Makadamski putevi će se rekonstruisati. Uređenje puteva seoskom stanovništvu otvara put u svjetliju budućnost.

(Saradnja : Aida Đugum i Sadik Salimović)
  • 16x9 Image

    Gordana Sandić-Hadžihasanović

    Saradnik Radija Slobodna Evropa od 1996. godine. Uređivala emisije posvećene izbjeglim i raseljenim osobama. Među osnivačima prve mreže bosanskohercegovačkih radio stanica i Jutarnjeg programa "Radio 27", što je jedan od zapaženijih projekata RSE. Trenutno uređuje emisiju "Na vratima Evrope", posvećenu evropskim integracijama i obavezama BiH na evropskom putu.

Vaše mišljenje

Prikaži komentare

XS
SM
MD
LG