Dostupni linkovi

Poverenica u Srbiji: Unaprediti mehanizme zaštite žena od nasilja


Akcija nevladinih organizacija protiv nasilja nad ženama u centru Beograda, 18. maj 2022.

U Srbiji je od početka godine prema navodima iz medija i podacima civilnog društva ubijeno 13 žena što potvrđuje da je problem nasilja nad ženama i dalje veoma prisutan, ocenila je poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković.

Ona je u pisanoj izjavi povodom nacionalnog Dana sećanja na žene žrtve nasilja ocenila da su ostvareni pomaci u sistemu zaštite žena od nasilja, ali i da je potrebno "kontinuirano unapređenje ljudskih kapaciteta, njihova stalna edukacija i međusobna koordinacija, bolja procena rizika i pronalaženje novih metoda u rešavanju problema rodno zasnovanog nasilja".

"Podrška žrtvama mora biti prioritet čitavog društva, a reakcija nadležnih organa na prijavljeno nasilje efikasnija", navela je poverenica.

Institucija poverenika za zaštitu ravnopravnosti uputila je inicijative za izmenu zakona o izvršenju krivičnih sankcija koja se odnosi na uvođenje obaveznog obaveštavanja žrtve o tome da se osuđeni otpušta sa izdržavanja kazne, kao i za izmenu Krivičnog zakonika u cilju njegovog usklađivanja sa Istanbulskom konvencijom.

Konvencija Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici je međunarodni sporazum koji je poznat kao Istanbulska konvencija jer je u Istanbulu otvorena za potpisivanje 2011. godine.

XS
SM
MD
LG