Dostupni linkovi

Evropa očekuje opipljive rezultate


Štefan File u obraćanju Skupštini Crne Gore, 11. novembar 2010
Štefan File u obraćanju Skupštini Crne Gore, 11. novembar 2010
Nakon što je u srijedu uveče evropski komesar za proširenje Štefan File precizno najavio da je došao u Crnu Goru kako bi podijelio domaće zadatke i uslove za početak pristupnih pregovora Crne Gore ka članstvu u Uniji, evropski komesar se u četvrtak obratio parlamentarcima kojima je poručio da upravo Skupština ima ključnu ulogu u reformi politizovanog pravosuđa i kontrolu izvršne vlasti.

Štefan File je ponovio da korupcija i organizovani kriminal predstavljaju ozbiljne izazove i da se zakoni moraju strogo primijenjivati i ostvariti uverljivi rezultati u istragama i gonjenjima.

"Od presudnog je značaja da zakone pretočimo u praksu u čvrste i opipljive rezultate. Sposobnost Skupštine da vrši djelotvoran nadzor nad radom Vlade predstavlja nezamjenjljiv element demokratije. Ni Crna Gora niti bilo koja druga država koja želi da postane članica Evropske unije ne smije dozvoliti da potcijeni izazove na putu pristupanja. Korupcija i organizovani kriminal predstavljaju
Sprječavanje korupcije i konflikta interesa na svim nivoima moraju se dodatno osnažiti.
ozbiljne izazove. Zakonodavstvo se mora strogo primjenjivati. Moraju se ostvariti uvjerljivi rezultati u vezi sa proaktivnim istragama, gonjenjem i finalnim osudama. Sprječavanje korupcije i konflikta interesa na svim nivoima moraju se dodatno osnažiti. Što se prije pozabavite ovim pitanjima to će brže i jednostavnije proći kasniji pregovori o ključnim poglavljima. Lekcije koje smo naučili iz prethodnih talasa proširenja iz aktivnosti u vezi sa ispunjavanjem ovih uslova moraju da se tretiraju što ranije u ovom procesu. Nema potrebe da se čeka da se otvore pregovori da bi se počeli ostvarivati rezultati.
Štefan File i Milo Đukanović u Skupštini Crne Gore, 11. novembar 2010
Za reforme u ovim oblastima je potrebno vrijeme da bi dale rezultate i što ranije počnete više će biti vremena za konsolidovanje tih reformi. Implementacija reformi zahtijeva adekvatne strukture i kapacitete, investiranje u poboljšanje administrativnih kapaciteta, provođenje reforme javne uprave i jačanje profesionalizma kao i depolitizacija javne uprave su jako važni zadaci. Sloboda medija i saradnja sa NVO su oblasti koje treba osnažiti. To su važni stubovi slobodnog, demokratskog društva"
, poručio je File.

Nakon što je saslušao evropskog komesara za proširenje Štefana Filea u parlamentu, premijer Milo Đukanović je u izjavi novinarima ponovio da je učinak državnih organa i pravosuđa bila preporuka da Crnoj Gori bude dodijeljen status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji.

"Crna Gora je ozbiljna država koja ima svoj Ustav i zakone, ima svoju izvršnu, zakonodavnu i sudsku vlast. Kao i u svim uređenim sistemima i u Crnoj Gori se svaki od tih dijelova vlasti bavi svojim poslom u mjeri u kojoj se vrše krivična djela svako obavlja svoj dio posla i pravosudni organi, takođe. Kao što znate, nivo efikasnosti pravosuđa je bitno unaprijeđen. Na kraju prošle godine ste čuli podatak da je 76 posto predmeta iz 2008. i ranijih godina razriješeno tokom 2009. godine. Siguran sam da nije samo u pitanju efikasnost rada nego i kvalitet rada pravosudnih organa i ja sam poptuno siguran da rezultat toga i rezultat i posljedica koje su drugi dijelovi vlasti u Crnoj Gori ostvarili u prethodnom periodu je preporuka Evropske komisije da se Crnoj Gori dodijeli status kandidata"
, ustvrdio je Đukanović.
XS
SM
MD
LG