Dostupni linkovi

Diplomatske depeše cure ka medijima


Igor Lukšić

Dvije objavljene depeše, za koje se navodi da su procurele iz Ministarstva vanjskih poslova, a čija autentičnost do danas nije osporena od crnogorskih zvaničnika, izazvale su reakcije opozicije i dijela nevladinog sektora. Tema jedne je ulazak Crne Gore u NATO, a druge ruski pritisak na Crnu Goru. Da li u sadržaju ovih depeša ima nešto novo i da li se njihovo pojavljivanje može dovesti u vezu sa anti NATO kampanjom?

Ministarstvo vanjskih poslova već treći dan ćuti o diplomatskoj pošti koju je objavio dnevni list „Dan“, a prenijeli gotovo svi mediji u Crnoj Gori, čiji se sadržaj odnosi na razgovore crnogorskog šefa diplomatije Igora Lukšića sa američkim i njemačkim zvaničnicima. Ni na naše pozive iz ministarstva nisu odgovarali. I predsjednik crnogorskog parlamenta Ranko Krivokapić odbio je u srijedu da komentariše objavljene navode:

„Pogotovo ne želim da komentarišem da li su autentični dokumenti koji sada izlaze u javnost, a tiču se crnogorske diplomatije.“

Naime, u depeši iz Berlina piše da je Lukšić svojim sagovornicima, njemačkim zvaničnicima, rekao da se ru­ski pri­ti­sak na Cr­nu Go­ru od­vi­ja se pre­ko broj­nih struk­tu­ra – od Srp­ske pra­vo­slav­ne cr­kve, opozici­o­nih par­ti­ja do od­re­đe­nih ne­vla­di­nih or­ga­ni­za­ci­ja. Prema objavljenim sadržajima Luk­šić je ukazao da je ru­ski pri­ti­sak pri­su­tan, ali ne ugro­ža­va crnogorsku bez­bjed­nost, kao u slu­ča­ju ze­ma­lja koje se graniče sa Rusijom, već je vi­še na ni­vou pro­pa­gan­de. Komentarišući depešu iz Berlina u kojoj se navodi da je Lukšić njemačkim zvaničnicima rekao da je Crna Gora pod pritiskom Rusije, geopolitički analitičar Blagoje Grahovac kaže da sam sadržaj depeše ne predstavlja ništa novo kad je u pitanju ruski pritisak na Crnu Goru:

„Taj pritisak nikada nije prestajao od strane Ruske Federacije, odnosno određenih krugova koji su bliski Ruskoj Federaciji. A tih krugova ima ponajviše, što se tiče regiona, ovdje u Crnoj Gori. Nije to nikada prestajalo, ali vrh DPS-a igra vrlo vještu duplu igru. Decenijama imaju slatku priču o evroatlantskim integracijama, a ispod toga upravo ti centri moći ruske politike vrše okupaciju privrednih resursa Crne Gore. Sve je to poznato, samo je pitanje da li će briselska ili vašingtonska administracija konačno shvatiti ko u Crnoj Gori igra koju igru.“

A u depeši koja se bavi Lukšićevom posjetom Americi kaže se, da je pred­sje­da­va­ju­ći Ko­mi­te­ta za oruža­ne sna­ge se­na­tor Džon Me­kejn še­fu cr­no­gor­ske di­plo­ma­ti­je rekao da će Cr­na Go­ra mo­ra­ti da sačeka sle­de­ćeg predsjedni­ka SAD da bi ušla u NA­TO. Blagoje Grahovac koji od ranije sumnja u iskrenost crnogorske vlasti da uđe u NATO u tom kontekstu vidi objavljivanje ove depeše. Uz to dodaje da je Lukšić odavno meta neformalnih centara moći u vrhu vlasti:

„Klan DPS-a ne želi u NATO savez i sada oni kroz ove depeše imaju alibi da Crnoj Gori neko drugi smeta ili ne dozvoljava u NATO, Amerika ili bilo ko drugi. I time postižu svoj željeni cilj – ne u NATO. A drugi željeni cilj ovoga puta se potvrdilo ponovo, da je neoprezan bio Lukšić. Jer iz njegovog ministarstva su se pojavile depeše. I to je druga meta koju oni ovim gađaju.“

Objavljivanje navedenih depeša izazvalo je reakcije dijela opozicije i nevladinog sektora. Pokret za neutralnost koji je aktivan u anti-NATO kampanji zatražio je kontrolno saslušanje premijera Mila Đukanovića, vojnog ministra Milice Pejanović Đurišić i šefa diplomatije. Što se tiče opozicije reagovao je Goran Danilović funkcioner DEMOS-a i član Odbora za međunarodne odnose koji smatra da bi Lukšić trebalo da podnese ostavku:

„Ovo je zaista tih srazmjera da ja mislim kako bi Lukšić morao podnijeti ostavku i kako bi morao objasniti javnosti zašto se ovo radi. Optužiti Rusku Federaciju da radi ovakve stvari u zvaničnim dopisima, njemačkom ministarstvu ili nekome drugom u Evropskoj uniji je suludo. Tako nešto bez posljedica ne može proći.“

Lider Pokreta za promjene Nebojša Medojević tvrdi je da curenje podataka iz Ministarstva još jedan dokaz da je bezbjednosni sistem države razoren djelovanjem raznih stranih obavještajnih službi. Javnost očekuje odgovore o tome kako su strogo povjerljiva dokumenta iz Ministarstva vanjskih poslova dospjela u javnost.

List „Dan“ je, pozivajući se na nezvanične izvore, objavio da je u Ministarstvu pokrenuta istraga o curenju informacija. Ministar Igor Lukšić se u četvrtak nalazi na Forumu OEBS-a za bezbjednosnu saradnju (FSC) gdje je Crna Gora zvanično preuzela predsjedavanje ovim tijelom OEBS-a u naredna četiri mjeseca.

Pogledajte komentare (2)

Ovaj forum je zaključen
XS
SM
MD
LG