Dostupni linkovi

Koliko je Crna Gora učinila za evropski datum


Skup u Podgorici o napretku na evropskom putu, 3. oktobar 2011.
Samo nekoliko dana pred objavljivanje novog izvještaja Evropske komisije koji će, vjerovatno, u najvećoj mjeri opredijeliti Evropski savjet kada krajem godine bude odlučivao - da li da Crnoj Gori odredi datum početka predpristupnih pregovora, u Podgorici se održava skup čiji naslov sadrži pitanje - dokle smo stigli na putu ka EU.

U centru pažnje učesnika su, naravno, sedam ključnih prioriteta.

Niko nije očekivao spektakularne rezultate, ali se u oblasti antikorupcije ipak očekivalo više nego što je učinjeno - ovo je rečenica koja se čula tokom skupa u ponedjeljak, a koja bi mogla predstavljati i rezime dosadašnjeg toka konferencije koja treba da odgovori na pitanje - dokle je Crna Gora stigla na putu ka pridruživanju Evropskoj uniji, odnosno, koliko je učinjeno na ispunjavanju sedam ključnih prioriteta koje je Evropska komisija postavila kao uslov za određivanje datuma početka predpristupnih pregovora.

Učesnici, među kojima su bili predstavnici Vlade, političari iz vlasti i opozicije, predstavnici nevladinog sektora, medija i diplomatskog kora, bavili su se pitanjem koje za Crnu Goru, vjerovatno, predstavlja prioritet nad prioritetima za dalje napredovanje u evro-integracionom procesu - borbom protiv korupcije.

Potpredsjednik Vlade i ministar pravde Duško Marković je ponovio već izrečene ocjene da je Vlada vrijedno radila, da određeni rezultati postoje, ali da je svakako neophodno uraditi više.

Govoreći o konkretnim rezultatima, Marković je rekao da su u devetomjesečnom periodu realizacije Akcionog plana za borbu protiv korupcije, usvojeni brojni antikorupcijski zakoni, Studija o procjeni rizika od korupciije, da je unapređen rad Komisije za antikorupciju i da se radilo na institucionalnoj reformi. Ostvarena je i mežunarodna i regionalna saradnja, a potpisan je i Sporazum sa SAD.

"Kao veoma značajnu aktivnost moramo spomenuti sporazum o provođenju zakona između Vlade Crne Gore i Vlade SAD kojim smo pokrenuli projekat podrške vrhovnom državnom tužilaštvu, kancelariji specijalnog tužioca, centru za edukaciju nosilaca pravosudne funkcije i krivičnim sudovima, a koji je vrijedan preko milion dolara. Aktivnosti planirane ovim sporazumom odnosiće se na jačanje ključnih institucija za implementaciju krivičnog prava kroz pružanje obuka, doniranje opreme obezbjeđivanje tehničke i ekspertske pomoći", naveo je Marković.

"Crna Gora treba da dobije datum početka pregovora, ali Evropska komisija treba da nastavi sa modelom uslovljavanja koji se, uprkos kritikama, ipak pokazao kao stimulativan", rekao je direktor podgoričkog Centra za monitoring Zlatko Vujović, koji je ocijenio da je "u borbi protiv korupcije, Vlada postigla manje nego što je mogla i nego što se očekivalo".

Posebno zabrinjavajućim, Vujović smatra što je nakon samo par mjeseci početni elan naglo opao.

"Mene zabrinjava da nakon početnog poleta nekako kao da se od maja i juna stalo sa svim tim dobrim stvarima sa početka. Moj utisak je da su ohrabrujući signali djelovali na početku destimulišuće da se nastavi sa energijom koja je postojala na početku. Počelo je veoma obećavajuće i pohvalno promjenom na čelu Nacionalne komisije, a prije svega promjenom u odnosu Vlade prema NVO sektoru", kazao je Vujović.

Turizam, usluge i poljoprivreda tri stuba

Crna Gora je Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom sklopila 17. oktobra 2007., status kandidata dobila 15. decembra prošle godine, a sada očekuje novi izvještaj Evropske komisije, koji će biti objavljen 12. oktobra u kom će se nalaziti ocjene o napretku, ali i ocjene da li je Crna Gora ispunila sedam ključnih uslova za dobijanje datuma početka predpristupnih pregovora. Na osnovu, eventualne preporuke, konačnu odluku o datumu donijeće Evropski savjet krajem godine.

Skup u Podgorici o napretku na evropskom putu, 3. oktobar 2011.
Predstavnik Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori Alberto Kamarata je rekao da nije u mogućnosti da predvidi buduće odluke Evropske komisije i Evropskog savjeta, ali da svrha izvještaja nije da iznenadi čitaoce.

"Mišljenje je izazvalo živu debatu i pomoglo u mobilisanju resursa Preporuke komisije poslužile su kao katalizator za reforme. Vidjeli smo veliki broj učesnika u procesu, kako na političkom nivou tako i u okviru civilnog društva", kaže Kamarata.

Skup je organizovao Centar za građansko obrazovanje, čija je direktorka Daliborka Uljarević istakla da se dobijanjem datuma otvara prostor za mnoge procese u društvu, pa i transformaciju ukupne crnogorske političke sfere.

Ambasador Pius Fišer je, međutim, je podsjetio da postoji mnogo više problema za rješavanje od sedam uslova Evropske komisije. On je rekao da je sa sadašnjim, niskim porezima Crna Gora zapravo "poreski raj" u Evropi i da se poreski sistem mora podvrgnuti reformi.

"To će uticati na direktne strane investicije, ali je neodrživo da poreski obveznici u zemljema sa visokim porezima treba da izvlače one zemlje sa niskim porezima kad zapadnu u nevolje", rekao je Fišer, koji je postavio još jedno važno pitanje:

"Pitanje je - da li će privreda Crne Gore biti dugoročno održiva. Generalno, turizam, usluge i poljoprivreda su tri stuba na koja se trenutno možete osloniti, tako da vam ekonomija i nije tako snažna. Mislim da se to pitanje mora fokusirati u narednom periodu, naročito, imajući u vidu da su do sada, sve oči bile uprte u sedam kriterijuma za dobijanje datuma."

Pogledajte komentare (1)

Ovaj forum je zaključen
XS
SM
MD
LG