Dostupni linkovi

Vanredna vijest

Skupština Crne Gore želi finansijsku nezavisnost


Skupština Crne Gore
Da li će na prijedlog SDP i uz podršku opozicije Skupština Crne Gore uskoro postati finansijski nezavisna u odnosu na Vladu, pitanje je koje će vrlo brzo doći na dnevni red parlamenta, kroz predložene izmjene i dopune Zakona o Budžetu i Zakona o državnim službenicima i namještenicima.

I dok SDP i opozicija u ovoj priči stoje na istoj strani, u DPS u još ćute u vezi sa predloženim izmjenama i zahjtevima za veću autonomiju parlamenta.

Prema predloženim izmjenama, Skupština će ubuduće bez obaveze da traži dozvolu Ministarstva finansija moći da koristi novac iz budžeta i zapošljava novi kadar.

Prema važećem zakonu, parlament koji bira Vladu finansijski je potčinjen kabinetu premijera Đukanovića ili prevedeno - može da troši državne pare samo ako za to dobije dozvolu Ministarstva finansija.

Skupština kao zakonodavna vlast mora biti nezavisnija u odnosu na ostale grane vlasti, kaže za naš program u ime predlagača poslanik SDP Borislav Banović.

"Ipak , smatramo da ne možemo biti u rangu kao parlament sa svim ostalim institucijama izvršne vlasti, ministarstvima, agencijama, resorima nego da jedan određeni stepen autonomije moramo imati. Naišli smo na razumijevanje za sada kod svih , osim što su kolege iz DPS ostali uzdržani do daljnjeg. Vidjećemo prilikom glasanja kako će se opredijeliti prema našem prijedlogu. Uporedili smo se i sa iskustvima drugih zemalja i mislimo da je u većini slično ovome što mi predlažemo, a negdje je ta autonomija mnogo izraženija," rekao je Banović.

I pored brojnih pokušaja, nijesmo uspjeli da dobijemo odgovor DPS o prijedlogu manje članice vladajuće koalicije za veću autonomiju Skupštine u odnosu na izvršnu vlast.


SNP će podržati izmjene Zakona o budžetu i o državnim službenicima i namještenicima kolege iz Socijaldemokratske partije. Kako kaže Neven Gošović, nezavisnost je posebno važna u politici zapošljavanja u trenutku kada se Skupštini Crne Gore spočitava da nema dovoljno profesionalaca.
Jedan od ključnih elementa koji slijedi iz principa podjele vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudsku jeste da svaka grana vlasti posjeduje odgovarajući stepen autonomije
kaže Neven Gošović iz SNP-a


Prema važećem Zakonu Ministarstvo finansija ima pravo da obustavi ili ograniči trošenje novca iz Budžeta, ali i da zabrani zapošljavanje novih službenika.

"Nedavno je i Skupština Savjeta Evrope ocijenila da crnogorskom parlamentu nedostaje stručnosti i sposobnosti i pozvala vlasti da ojačaju administrativne kapacitete Skupštine. Jačanje tih kapaciteta i raspolaganje kadrovskim resursima i njihovom razvoju mora biti mora biti potpuna autonomnost Skupštine. Uostalom, jedan od ključnih elementa koji slijedi iz principa podjele vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudsku jeste da svaka grana vlasti posjeduje odgovarajući stepen autonomije," rekao je Gošović.

Postojeća situacija mora da se promijeni i zato će opozicija podržati prijedlog SDP o izmjenama dva Zakona, kojim bi bila obezbijeđena veća finansijska autonomija parlamenta, kaže Goran Danilović iz NOVE.

"Sve naše aktivnosti su zaista u potpunosti limitirane finansijskom podrškom ili njenim izostankom od strane Ministarstva finansija. Nadam se da nikome neće pasti na pamet da zloupotrijebi , eventualno takvu realnost .Naravno da to ne bi smo dozvolili ,ali ovoga puta ćemo definitivno podržati takvo nešto.Skupština hronično pati od nedostatka profesionalizma , a govoriti o profesionalizmu istovremeno sa nepostojanjem finansijske nezavisnosti je nemoguće," rekao je Danilović.

Predlagači rješenja po kojima bi Skupština dobila veću autonomiju pozivaju se na iskustva razvijenih zemalja u kojima Vlada gotovo da nema nikakvog uticaja na politiku zapošljavanja u parlamentu.

Navodi se da u većini demokrastkih zemalja Skupština na plenumu samostalno predlaže budžet, koji Vlada kasnije uvrsti u svoje prijedloge državnog Budžeta.
XS
SM
MD
LG