Dostupni linkovi

Privatizacija stvorila velike probleme, socijalni mir ugrožen


Sa jednog od prošlogodišnjih radničkih protesta, Fotografije uz tekst Savo Prelević
Iako je skup koji je organizovala Mreža za afirmaciju nevladinog sektora trebalo da se bavi ulogom Parlamenta u procesu privatizacije, u prvi plan su izbile konkretne teškoće radnika u više problematičnih preduzeća u Crnoj Gori. Od privatizacije tih firmi se očekivao svjež novac, znanje i tehnologija, a stvoreni su samo veliki problemi, čiji teret snose radnici koji upozoravaju da će ovakvo stanje izazavati ozbiljne socijalne turbulencije.

"Stižu negativni efekti pogubno sprovedenog procesa privatizacije i nas je strah jer postoji ozbiljna prijetnja socijalnom miru u Crnoj Gori. Situacija je dramatična
", kazao je generalni sekretar Unije poslodavaca Srđa Keković, koji smatra da cijeli proces privatizacije treba prekontrolisati i preispitati koliko su se kupoprodajni ugovori poštovali i utvrditi da li je bilo štetnih ugovora koje bi trebalo poništiti, a stvari vratiti u pređašnje stanje.

Ovo je samo jedan od akcenata sa današnjeg skupa koji je organizovala Mreža za afirmaciju nevladinog sektora čija je tema trebalo da bude uloga Parlamenta u procesu privatizacije, ali se diskusija značajnim dijelom fokusirala na konkretne teškoće radnika u problematičnim privatizovanim preduzećima.

Jedan od uvodničara je bio šef političkog odsjeka Misije Evropske unije u Crnoj Gori Klajv Rambold koji je rekao da poslanici treba da imaju jednu od ključnih uloga u procesu privatizacije preduzeća:

"Parlament treba da diskutuje i preispituje prioritete Vlade i da procjeni da li je implementacija urađena u najboljem interesu građana i države."


Potpredsjednik Vlade i predsjednik Savjeta za privatizaciju Vujica Lazović je, rekavši da je u dosadašnjem procesu privatizacije u potpunosti obezbijeđena puna transparentnost, odnosno, da su svi učesnici na tenderima imali iste uslove, pobrojao nekoliko preduzeća čiji su privatizacioni ugovori objavljeni:

"Dostavili smo dokumenta za privatizaciju Kombinata aluminijuma, za privatizaciju Livnice, Željezare, Mljekare, za dokapitalizaciju Elektroprivrede Crne Gore."

Interesi uske grupe ljudi


Programski direktor MANS-a Vuk Maraš je u nastavku diskusije pomenuo dostupnost privatizacionih ugovora javnosti, a u direktnom obraćanju članovima Parlamentarne komisije za praćenje procesa privatizacije, postavio pitanje zašto novo skupštinsko tijelo ne želi da razmatra pitanja na koja ukazuju radnici crnogorskih preduzeća. Maraš je komisiji koja je sastavljena od predstavnika svih parlamentarnih partija uputio i svojevrstan apel:

"Ja bih vas podsjetio na ono na što ste sami sebe obavezali donošenjem odluke o obrazovanju ove komsije da ćete kontrolisali proces privatizacije i obezbjediti da se on zakonito sprovodi, da ćete obezbjediti da bude transparentan postupak privatizacije i da ćete omogućiti da se objave svi ugovori o privatizaciji, jer sve ugovore o privatizaciji mi danas nemamo, i da ćete uraditi ono što do sada nikada nije urađeno, da ćete konačno početi da se bavite identifikovanjem i sankcionisanjem odgovornih osoba za loše privatizacije u Crnoj Gori kako bi neko, ukoliko krši zakon, završio jednom u državnom zatvoru."


Aleksa Marojević iz Unije slobodnih sindikata kaže da se privatizacija u Crnoj Gori odvija u skladu sa interesima uskog kruga interesno političke grupe ljudi:

"Preduzeća su postala plijen onih koji sa tim preduzećima nijesu znali šta da rade i okrenuli su privatizaciju u drugom pravcu."


O mnoštvu problema sa nepoštovanjem kolektivnih ugovora, kršenju Zakona o radu, i raznim vrstama pritisaka govorili su i predstavnici nikšićke Livnice, Kombinata aluminijuma i "Tehnostila" koji su nakon pedeset dana danonoćnog protesta počeli štrajk glađu.

Ministar ekonomije Branko Vujović, međutim, ipak smatra da je privatizacija dala rezultata, ali je konstatovao da u Crnu Goru nijesu došli investitori koji su priželjkivani. "Sve je rađeno po zakonu", rekao je Vujović:

"Mislim da do sada nemamo primjer koji bi potvrdio da postupak nije rađen javno i trasparentno i u skladu sa propisima. Drugo, ne smatram da postoji primjer namještenih tendera i korupcije u ovim poslovima."


Direktor MANS-a Vanja Ćalović je crnogorsku privatizaciju ocijenila neuspješnom jer nije dala očekivane rezultate: priliv novih znanja, tehnologija, povećanje zaposlenosti, a nije dovela ni do razvoja konkurencije:

"Mislim da je ključni razlog zbog čega privatizacija nije dala takve rezultate to što nije postojala i nije uspostavljena vladavina prava, to što državne institucije nijesu iskoristile mehanizme da zaista obezbjede da se poštuju i ugovori o privatizaciji i zakoni ove države. Veoma raširena korupcija i organizovani kriminal prepoznati kao prioritetni i kao ključni problemi sa kojima se Crna Gora suočava u procesu evropskih integracija, mogu biti neki od važnih razloga zbog čega je Crna Gora privukla ovakve investitore."
XS
SM
MD
LG