Dostupni linkovi

Korupcija za Vladu stvar percepcije


Prema najnovijem rangiranju Transparency International-a o tome kako građani doživljavaju korupciju u svojim zemljama, Hrvatska je na 62. mjestu, Crna Gora, Srbija i Albanija tavore na 85., a „fenjeraš“ je BiH na 90. poziciji. U crnogorskoj Vladi, međutim, kažu da je bitna razlika između percepcije i objektivnog sagledavanja.

Crna Gora je po percepciji korupcije zadržala prošlogodišnje 85. mjesto na listi Transparency Interenational-a, gdje je u istoj kategoriji sa Srbijom i Albanijom. Iako se ne radi o mjestu kojim bi bilo koja država mogla biti zadovoljna, u crnogorskoj Vladi naglašavaju da se radi o percepciji, što implicira da stanje u zemlji može biti i bolje od onoga što govori doživljaj gradjana o toj pojavi.

Crnogorski ministar za evropske integracije i predsjednik Nacionalne komisije za borbu protiv korupcije Gordana Djurović kaže da ne želi da komentariše percepciju:

„Pođimo od toga da, koliko mi je poznato, jedini izvor Transparency International-a je nevladina organizacija. I, prvenstveno, percepcija na bazi nekih pojedinačnih slučajeva koji nijesu rezultirali čak ni otvaranjem postupaka. Percepcija ostaje, i ona je individualna. Ona se može prikazati različitim analizama, i uvijek shodno tome sugerisati šta može biti ocjena i zaključak. Ali, mislim da su mnogo objektivnije ocjene ako se konsultuju ocjene tipa: šta je ta zemlja uradila da popravi biznis ambijent u smislu novih zakona, jačih institucija i koliko su sudovi efikasni u procesuiranju predmeta gdje su prvenstveno ugrožena vlasnička prava stranih kompanija, koje su njima glavni fokus.“


Bez promjena u regionu


Crna Gora je sa indeksom 3,4 svrstana u istu kategoriju sa Srbijom i Albanijom. Dvadesetak mjesta slabije od Hrvatske, koja je na 62. mjestu, a bolje od Bosne i Hercegovine, koja je desetak mjesta niže. Zanimljivo je da u odnosu na prošlogodišnje rezultate nijedna od zemalja regiona nije promijenila svoju poziciju.

Evropska komisija je u prošlogodišnjem Izvještaju o napretku Crne Gore u približavanju Evropskoj uniji, ocijenila da su “slučajevi korupcije neefikasno procesuirani, naročito kada se radi o korupciji na visokom nivou, te da deklarativna obećanja Vlade, da će se izboriti sa korupcijom nijesu podržana rigoroznom primjenom standarda, sa jasnim rezultatima.”

Ministar za evropske integracije i predsjednik Nacionalne komisije za borbu protiv korupcije Gordana Djurović kaže da se korupcija, samo uslovno može dijeliti na političku i administrativnu, a da se analize mogu vršiti samo po stepenu težine, odnosno, po zaprijećenoj kazni:

„Naše zakonodavstvo ne dijeli krivična djela sa elementima korupcije na visoku, ili nisku korupciju, nego o vrsti krivičnog djela, odnosno, po tome kolika je kazna predviđena kada se u postupku dokaže da je to djelo sprovedeno. Znate da je otvoreno više postupaka i da su oni sada delegirani na specijalno odjeljenje u tužilaštvu i u sudovima i to je postupak, odnosno, procedure koje se unose u naše zakonodavstvo tek od septembra prošle godine sa novom reogranizacijom nadležnosti pojedinih sudova. U tom smislu, mislim da treba zajedno da sačekamo i vidimo šta će biti rezultati otvorenih istraga po postupcima za koje je zaprijećena veća kazna u specijalnim odjeljenjima.“


Povećana efikasnost sudova


Ministar Gordana Djurović je danas, prezentujući Peti izvještaj o realizaciji mjera iz inoviranog Akcionog plana za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, rekla da je značajno povećana efikasnost sudova. Zvanični podaci govore da je broj pravosnažnih presuda u 2009. utrostručen u odnosu na 2008., te da je od 108 osudjenih lica, zatvorskim kaznama do 8 godina osudjeno skoro 47 osoba, dok je preko osam godina robije dobilo pet lica.

Novinare je, medjutim, u kontekstu povećane efikasnosti sudstva, interesovalo zašto onda sudski proces protiv optuženih za ubistvo visokog policijskog funkcionera Slavoljuba Šćekića, ni poslije 5 godina nije doveden do pravosnažnosti.

Predsjednik Vrhovnog suda Vesna Medenica:

„Što se tiče visokog policijskog funkcionera i njegovog ubistva tačno je da je pretres trajao tri godine, presuda nije pravosnažna, ali ako vidimo odmjer trajanja postupka i u sudovima u specijalnim odjeljenjima u okruženju, takođe, ti pretresi dugo traju.“
XS
SM
MD
LG