Dostupni linkovi

Vanredna vijest

Centar za mirovne operacije - West Point u Butmiru


Baza Butmir, Foto: Midhat Poturović
Savremeni načini učenja, strani predavači, vrhunska tehnička oprema - to je Centar za obuku za mirovne operacije u bazi Butmir pored Sarajeva. Centar je nastao kao ideja 2001. godine kada se pojavila potreba za obukom mladih vojnika i oficira za mirovne operacije.

Poslužio je tada i kao forum gdje su se u BiH prvi put sastajali mladi oficiri nekadašnjih ratujućih strana. Danas su prestižni NATO centar za obuku.

Centar za obuku za mirovne operacije u Sarajevu jedan je od 15 NATO centara za trening i obuku, poput Mornaričke škole u Kaliforniji, Ženeva centra za sigurnosnu politiku i Odbrambene akademije u Velikoj Britaniji.

Više od 1.500 oficira iz BiH, ali i 17 zemalja regije i svijeta, prošlo je kroz ovaj bh. West Point, a obučavali su ih najbolji međunarodni i domaći profesori. Uče o međunarodnim odnosima, doktrini, netradicionalnim prijetnjama i neborbenim operacijama, kaže komandant Centra brigadir, Kenan Dautbegović:

„Trenutno imamo šest kurseva koje nudimo. Dva su čisto štabne prirode - štabni kurs o osnovnim vještinama za oficire i štabni kurs za mlađe oficire. A pored toga napravili smo od naša četiri modula četiri posebna kursa. Jedan takav kurs se sada događa - to je kurs o međunarodnim odnosima. Jedan je o netradicionalnim vojnim prijetnjima, u koje spadaju terorizam, protupobunjeničke operacije, pomoć civilnim organima vlasti u slučaju katastrofa i slične teme, jedan je civilno-vojna saradnja, i jedan je uloga medija u savremenim mirovnim operacijama.“


Kapetan Goran Boroš je u sarajevski Centar došao iz jednog sličnog u Hrvatskoj, gdje je kao instruktor međunarodnih vojnih operacija proveo posljednjih sedam godina:

„Moduli u kojima ja sudjelujem kao instruktor i predavač su nekakav uvod u operacije potpore miru, gdje se objašnjavaju cilj i svrha tih operacija. Tu su isto obični moduli koje pokrivam zajedno sa svojim kolegama, a to su NATO operacije odgovora na krize, zatim jedan obični modul na koji način UN vodi svoje operacije potpore miru.“

Major Zlatko Blašeski i sam je nekadašnji polaznik ovog Centra, a danas je jedan od instruktora koji studentima prenosi stečena znanja:

Ilustrativna fotografija
„Moram pohvaliti da je ovo odlična institucija, gde dolazite s osmehom na licu i vraćate se kući s osmehom na licu. Moja specijalnost uža gde radim, to su obuke o pitanju mirovnih misija i medija, odnosi sa javnošću - jer se ovde baš izučava ono praktično i ono realno što je potrebno ljudima kad odu u jednu mirovnu misiju, kad se radi o internacionalnom stavu.“


Akademsko dopunjavanje vojnog obrazovanja

Major Hazim Hodžić pet mjeseci proveo je prošle godine u mirovnoj misiji u Avganistanu gdje je radio na poslovima planiranja, ali često i sa kontaktima sa domaćim medijima. Televizijskim i radio kućama u Avganistanu je gotovo nemoguće raditi jer su svakodnevno suočeni sa prijetnjama talibana, tako da je misija na tom području bila puna izazova, kaže Hodžić:

„Jedinica je bila raspoređena na jugu Afganistana koji je poznat kao intenzivno ratno područje. Iskustva koja sam stekao ovdje kao učenik, s obzirom da sam završio kurseve koje predajam u Centru, projicirana na realnost su izuzetna. Uglavnom sam radio na poslovima planiranja i informacijskih operacija. Saradnja sa stanovništvom, saradnja sa lokalnim radi i tv stanicama i određeni pisani materijali, koji su bili dosta limitirani s obzirom da samo oko 32 posto stanovništva u Afganistanu je pismeno, tako da taj način komunikacije je jako ograničen. Bilo kakav normalan rad je prilično izazovan, pa i rad radiostanica, odnosno televizijskih kuća. Zašto? Zato što su izloženi prijetnjama talibana, tako da, imajući to u vidu, mi smo imali prilično dobru saradnju i razmjenu materijala s ovim medijskim kućama.“

Profesor Heinz Vetschera je je predavač sa 40-ogodišnjim iskustvom na Akademiji džavne odbrane Austrije i još nekoliko prestižnih instituta i fakulteta za odbranu - od Ženeve do Baltika.

U Centru za mirovne operacije u Sarajevu radi već četiri godine, a svojim znanjem i ugledom uspijeva u Centar dovesti ugledne međunarodne istraživače i naučnike:

„Moj posao je prije svega akademski dopuniti vojno obrazovanje na kursevima za oficire temama međunarodnih odnosa koje su predstavljene u vidu zasebnih modula u okviru kurseva. Ovakav način predavanja nije uvijek isti i kursevi su podložni nekim strukturalnim izmjenama. Moj zadatak ovdje je podučavanje, zatim ugovaranje predavanja za strane predavače, kao i predavanje za bh. predavače, kako bismo svi zajedno doprinijeli akademskom kvalitetu kursa, te izgradili kompletan program koji bi bio primjenjiv i na visokim kursevima, dakle za visoke kvalifikacije.“


Centar za obuku za mirovne operacije u Sarajevu otvoren je i za civile, te kurs o međunarodnim odnosima, koji je u toku, pohađaju i studenti iz Sarajeva, zaposleni u Ministarstvu vanjskih poslova Makedonije, ali i pripadnici NATO štaba u BiH.

Vaše mišljenje

Prikaži komentare

XS
SM
MD
LG