Dostupni linkovi

Blagovčanin: Lustracija pravosuđa za borbu protiv političke korupcije


Sud BiH

Srđan Blagovčanin, predsjedavajući Upravnog odbora Transparency Internationala za BiH, za ‘Zašto?’ objašnjava zbog čega pravosuđe u BiH efikasnije ne procesuira slučajeve korupcije visoko pozicioniranih političara, nakon što je američka administracija na crnu listu stavila državnog poslanika Nikolu Šprića zbog umiješanosti u korupciju u javnom sektoru.

  • Duge istrage

Stepen korupcije u BiH nažalost već godinama ima kritične razmjere.

Na to upozoravaju različiti izvještaji međunarodnih organizacija, nevladinih organizacija, posebno o prisustvu korupcije na najvišim razinama vlasti, političke korupcije, i ono na šta je Evropska unija u posljednjoj strategiji za Balkan upozorila, na prisutvo fenomena zarobljene države, dakle najsloženijeg vida korupcije.

U BiH je, nažalost, situacija takva da pravosudne institucije ne uspijevaju da se uhvate u koštac sa slučajevima političke korupcije koji su, čak i u onim slučajevima koji su bili jako puno eksponirani od strane medija i civilnog društva, završavali na jako volšeban način ili su istrage trajale godinama.

To nam sve zapravo govori da su pravosudne institucije pod efektivnom kontrolom političke vlasti ili političkih elita u BiH.

  • Izgubljeni spisi

Jako veliki broj slučajeva korupcije je bio medijski eksponiran kroz različita istraživanja i napise.

Međutim, i one slučajevi gdje su istrage bile otvarane od strane tužilaštava, mada se radi o jako ograničenom broju, su zapravo pokazivali svu nesposobnost ili nedosljednost tužilaštava u procesuiranju takvih slučajeva.

Bilo je zaista karikaturalnih primjera prilikom procesuiranja slučajeva političke korupcije, gdje su nestajali spisi prilikom transporta od institucije do institucije, ili gdje nije tužilaštvo moglo da pribavi originalna dokumenta koja bi bila korištena u postupku dokazivanja, što nam zapravo sve jasno daje indikaciju da je politička kontrola nad radom pravosuđa nešto što je primarni problem.

  • Direktna korist

Iz ovoga što se desilo, zapravo, proizilazi da je više stalo do borbe potiv korupcije akterima van BiH nego akterima, ili nosiocima vlasti, u BiH.

Takvo stanje sasvim sigurno ima implikacije na ukupno funkcionisanje političkog sistema u BiH, i ja sam sasvim siguran da je toliki stepen prisustva korupcije zapravo uzrok i svih ovih političkih kriza.

Naprosto, vlastima odgovara satus quo, odgovara im stanje u kojem neće biti procesuirana politička korupcija zato jer oni imaju najdirektniju korist od toga.

Zapravo smo u takvoj situaciji da moramo očekivati političku volju za borbu protiv korupcije upravo od onih koji imaju najdirektniju korist da se borba protiv korupcije ne desi, a to su kriminalne političke strukture.

  • Albanski primjer

Žarište problema kada je u pitanju procesuiranje korupcije, odnosno neprocesuiraje korupcije, je u tužilaštvima.

Tužilaštva su do sada su pokazala jako nizak nivo sposobnosti da se uhvate u koštac sa procesuiranjem političke korupcije.

Ta borba, ili polazišna tačka, mora krenuti od tužilaštava.

Mislim da su iskustva drugih zemalja možda primjenjiva i u BiH, kao što je slučaj bio u Albaniji, da je zapravo čitav pravosudni sistem bio izložen bio jednoj vrsti lustracije, odnosno provjere da li su ljudi koji obavljaju pravosudne funkcije dostojni tih funkcija, da li su involvirani u organizvani kriminal i korupciju, i mislim da to i BiH čeka.

  • SAD i EU

Ono što je, s druge strane, ohrabrujuće je da je Evropska unija prepoznala to kao problem, upravo u novoj strategiji, i da najavljuje jednu vrstu pojačanog angažmana kroz slanje posebnih misija koje će se baviti vladavinom prava.

Sjedinjene Američke Države već duži niz godina imaju jednu praksu proširivanja svoje nadležosti kada je u pitanju borba protv korupcije, odnosno procesuiranaje ili ukazivanje na problem korupcije.

Mislim da će se takva praksa zapravo sasvim sigurno nastaviti i u budućnosti.

I strategija Evropske unije prepoznaje korupciju kao ključni problem zemalja Balkana i BiH, tako da očekujem kroz ovu inoviranu strategiju Evropske unije da će i ona puno više biti prisutna kada je u pitanju borba protiv korupcije u narednom periodu.

Preporučujemo

XS
SM
MD
LG