Dostupni linkovi

Biti žena u CG: Žrtve predrasuda i tradicije


Međunarodni Dan žena u Skupštini Crne Gore, 8. mart 2013.
Žena u Crnoj Gori i dalje je žrtva predrasuda i tradicije, ako radi, za isti posao manje je plaćena od muškarca i za sada može samo da se nada da bi jednog dana mogla da postane šefica, direktorica ili političarka na nekoj visokoj poziciji u državi. To je slika današnje žene u crnogorskom društvu koje i pored dobrih zakona još nije obezbijedilo adekvatan položaj i prisutvo u javnom životu.

Šta o položaju žene u današnjoj Crnoj Gori kažu predstavnici vlasti, NVO sektora ambasade SAD i kancelarije EU?

Podaci iz istraživanja Evropskog pokreta i Ipsos startedžik marketinga pokazuju da danas žene u Crnoj Gori čine veći broj od upisanih studenata, brže završavaju fakultet i sa boljim prosjekom.

No, kada pogledamo podatke o nezaposlenosti vidjećemo da je mnogo više nezaposlenih žena nego muškaraca.

Sa druge strane, u dijelu koji se odnosi od one koji rade i imaju posao dominiraju muškarci, kaže Momčilo Radulović iz Evropskog pokreta:

„Putem ovog istraživanja utvrdili smo da je razlika u primanjima između žena i muškaraca na nivou Crne Gore 16 posto, utvrdili smo da žene imaju tačno dvostruko veću šansu da iskuse povredu radnih prava nego muškarci, posebno kada su u pitanju povrede poput prava na korišćenje godišnjeg odmora, prava na slobodne dane, nezakonito otpuštanje, uznemiravanje na poslu i tako dalje“.

Koliko su žene dikriminisane pokazuje i podatak da ih je u odnosu na muškarce u nekim oblastima, kao što je osnovno i srednjoškolsko obrazovanje, mnogo više gdje rade kao profesorice, ali ih je zato veoma malo kao direktorki i upravnica škola. Teško dolaze do pozicija na kojima se odlučuje u politici i naročito biznisu.

U državi čine sve da promijene takvo stanje ali kako kaže ministar za ljudska i manjinska prava Suad Numanović to i nije baš tako lako.

„Svjesni smo da čak i danas, pored svih tih usaglašavanja zakonodavstva sa međunarodnim standardima UN , Savjeta Evrope i Evropske unije da često imamo primjere različitih oblika diskriminacije žena i nejednakog tretmana u oblasti rada i zapošljavanja na čemu je neophodno svakako intezivnije da svi radimo kako bi se stanje unaprijedilo u toj oblasti. Ženama treba osigurati ne samo deklarativnu već istinsku mogućnost i jednak pristup resursima i time obezbijediti puno uživanje ekonomskih i svih drugih prava“.

Muškarci vlasnici velikih biznisa u 90 posto slučajeva

Američka ambasadorka Sju Kej Braun kaže da ni u razvijenim demokratijama položaj žene nije idealan, a kao primjer navela je podatak da je u američkom kongresu samo 17 posto žena kao i da se one i dalje bore za svoj prostor i u drugim oblastima. Kaže da je srela mnoge žene u Crnoj Gori koje iako malobrojne u svojim oblastima postižu veoma dobre rezultate, bilo da se bave politikom, biznisom ili da su liderke u NVO sektoru. Međutim, američka ambasadorka upozorava na neke podatke koji, kako kaže, nijesu dobra vijest.

„Prema podacima MONSTA-ta samo jedna od 132 žene u vladi ima visoku poziciju u njoj. Muškarci brojčano daleko nadmašuju žene u obavljanju visokih dužnosti u zemlji i taj odnos je 70 naspram 30 procenata iako mnogo više žena ima univerzitetske diplome. Statistika pokazuje da su muškarci u 90 posto slučajeva vlasnici velikih biznisa. Neki podaci ukazuju i na veoma diksriminatorske kriterijume prilikom zapošljavanja žena

Don Ediberd iz Kancelarije EU u Podgorici kaže da u Briselu nijesu zadovoljni zbog podataka koji pokazuju da je mnogo više nezaposlenih žena nego muškaraca iako su one mnogo obrazovanije, da ih je svega 25 posto na tržištu rada i da ih nema dovoljno na najznačajnijim pozicijama u državi

Postoji solidna zakonska osnova za rješavanje tih problema ali zakoni i politike u Crnoj Gori nijesu nešto što se u praksi sistematski primjenjuje. Promjena odnosa prema ženama zahtijeva političku volju ali i transformaciju mentaliteta i kulture“.
XS
SM
MD
LG