Dostupni linkovi

Umjesto suzbijanja, bh. vlasti promovišu korupciju


Ilustrativna fotografija
U BiH u protekloj godini nije zabilježila osjetniji napredak u borbi protiv korupcije. Ono što je urađeno je formalne prirode, poput Zakona o antikorupcionom tijelu i usvojene Strategije borbe protiv korupcije.

Da je napredak u borbi proitv korupcije u BiH nezadovoljavajući govori i posljednji izvještaj Evropske komisije.

Poblem i dalje predstavlja implementacija zakona i odsustvo konkretnih rezultata, ocjenjuje Srđan Blagovčanin, izvršni dirktor nevladine organizacije Transparency International.

„U BiH imamo situaciju da simboličan broj persuda koji se desi ustvari završava uslovnim osudama i na takav način imamo situaciju kojom se korupcija promoviše, a ne spriječava. Bh. pravosuđe je suočeno sa ogromnim političkim pritiscima. Svaki dan praktično možemo čuti izjave političkih lidera o tome da treba ukinuti pravosuđe na državnom nivou, što zaista stvara jednu apsolutno nemoguću situaciju za funkcionisanje pravosudnih institucija na državnom niovu“
, kaže Blagovčanin.
Povodom pojedinih predmeta Tužilaštvo BiH je putem međunarodne pomoći tražilo određene bankovne račune, određene tokove novca, kaže državni tužilac Barašin.


Glavni tužilac Tužilaštva BiH Milorad Barašin na primjedbe da se koruptivna krivična djela sporo procesuiraju odgovara da se korupcija ne dešava samo na tlu BiH nego i u regionu i šire u Evropi.

„Povodom pojedinih predmeta mi smo putem međunarodne pomoći tražili određene bankovne račune, određene tokove novca. Za to sve treba vrijeme. Tu su tužioci Tužilaštva BiH nemoćni jer su odradili svoj dio posla, sad je na potezu druga država koja može, a i ne mora da udovolji našem zahtjevu“
, pojašnjava Barašin.

Osnovno pitanje ostaje da li su političari najkorumpiraniji. Ministar sigurnosti BiH Sadik Ahmetović potvrđuje da politička korupcija u BiH postoji.

„Mi ne trebamo bježati od toga da je ima, ali ne trebamo ni predimenzionirati – jer ako nemamo jasnu dijagnozu stanja kad je u pitanju korupcija u BiH, teško ćemo se tome suprotstaviti. Ja msilim da svi segmenti društva u našoj zemlji - vladin sektor, nevladin sektor, naši građani, moraju biti društveno odgovorni da prijavljuju korupciju u BiH“
, navodi Ahmetović.

Usvajanje zakona o oduzimanju imovine stečene korupcijom neophodno je na putu BiH ka Evropskoj uniji, ali - kako je na skupu posvećenom korupciji naglašeno - potrebno je i osnivanje agencije koja bi upravljala nelegalno stečenom imovinom.
XS
SM
MD
LG