Dostupni linkovi

Verifikacija stare devizne štednje do kraja godine


Kovanica nekadašnje njemačke marke
Predstavnički doma Paralamenta BiH usvojio je na posljednjoj sjednici izmjene Zakona o staroj deviznoj štednji, koja je bila deponovana u domaćim bankama, da se rok za verifikaciju produžava do 31. decembra ove godine.

Naime, kada je počeo proces verifikacije, pojedina udruženja štediša su pozivala svoje članove da bojkotuju ovu akciju misleći da će sudskim putem natjerati vlast u BiH da prijeratnu štednju isplaćuju u punom iznosu, a ne putem obveznica po utvrđenim entitetskim planovima za isplatu.

Nakon što je u postupku koji se vodio pred Sudom za ljudska prava u Strazburu u slučaju Suljagić protiv BiH utvrđeno da je zakonom propisani način isplate stare devizne štednje prihvatljiv, i udruženja su uputila apel štedišama da počnu proces verifikacije.

Rok je produžen kako građani ne bi bili oštećeni, kaže zamjenik ministra finansija i trezora BiH Fuad Kasumović.

Fuad Kasumović
„Da bismo izbjegli maltretiranje svojih građana koji imaju ili koji su vlasnici stare devizne štednje, a u dosadašnjem periodu su izmanipulisani raznoraznim udruženjima štediša da to ne verifikuju, pa je vrijeme verifikacije prošlo, i da bismo dali još jedan period, vršimo izmjene i dopune tog zakona. Na taj način ćemo izbjeći sudske troškove, sudske parnice svih tih koji imaju pravo - i na taj način omogućujemo u tom okvirnom zakonu koji je na nivou države, u entitetima i Distriktu Brčko da produže taj rok“, navodi Kasumović.

Vlada RS isti dan kad i državni Parlament usvojila je Uredbu kojom takođe produžava rok za verifikaciju do kraja godine, a Vlada Federacije produžila je rok do 30. oktobra još prije mjesec dana.

Isplata odmah za manje iznose

Zastupnica Vesna Krstović kaže da su time napravljeni preduslovi da građani koji potražuju svoju staru deviznu štednju ostvare svoje pravo.

„Mi moramo biti vrlo odgovorni kao Parlament prema našim građanima jer je vrlo poznata sitaucija da je u ratnim okolnostima došlo do jednog neopravdanog zakidanja građana BiH. Ovo je prvi korak, i Parlament BiH će se zaista uključiti u rješenje tog pitanja i vidjećemo na koji će to način i kojom dinamikom ići“, navodi Vesna Krstović.

Podsjećamo, planom otplate stare devizne štednje koji su sačinili i usvojili entiteti predviđeno je da se štedišama koji imaju štednju u visini do 1.000 KM u Federaciji, a 2.000 u RS odmah isplaćuje novac, a onima koji su imali više daju obveznice sa utvrđenim rokom plaćanja.
Predsjednica Udruženja štediša FBiH Amila Omersoftić najavljuje nove tužbe ukoliko isplata ne počne na vrijeme.

Štedišama sa malim iznosima koji su se odmah na početku procesa prijavili već je isplaćen novac. Ostali čekaju.

Predsjednica Udruženja štediša FBiH Amila Omersoftić napominje da je presudom u slučaju Suljagić pred Sudom za ljudska prava u Strazburu utvrđeno da postoji povreda prava jer je Federacija BiH kasnila sa štampanjem obveznica i isplatama štedišama, te joj je naloženo da se obaveže da će u slučaju daljih kašnjenja plaćati zatezne kamate.

Omersoftić najavljuje nove tužbe ukoliko isplata ne počne na vrijeme:

„One štediše koje su verifikovale štednju nakon presude Suljagić nisu dobili ni 1.000 maraka, ni obveznice u RS, što znači da štediše iz tog entiteta moraju krenuti tužbama protiv BiH koja je preuzela odgovornost za deviznu štednju. Ja ću pozvati štediše iz udruženja da to urade - jer drugog izbora nema.“

Agentica BiH pred Sudom za ljudska prava u Strazburu Monika Mijić potvrdila je za naš radio da je pomenuti slučaj Suljagić okončan pred Sudom za ljudska prava, te da je utvrđeno kako je BiH u cijelosti izvršila presudu u slučaju Suljagić protiv BIH i na taj način otklonila povredu prava koju je Sud našao u ovom slučaju.

Vlada RS saopštila je da nakon verifikacije počinje isplata iznosa verifikovane štednje u maksimalnom iznosu od 2.000 KM.

U Ministarstvu finansija FBiH potvrdili su da su počele redovne isplate za štediše koje su ranije verifikovale svoju štednju, te da je do sada za gotovinsku isplatu verifikovanu u 2011. izdvojeno oko 100 miliona KM.
XS
SM
MD
LG