Dostupni linkovi

BiH i NATO: Odlučnost i fleksibilnost ključ za napredak


Vježba Oružanih snaga BiH.

Denis Hadžović iz Centra za sigurnosne studije analizira za “Zašto?” prepreke na putu BiH ka članstvu u NATO savezu:

  • Politički dogovor

Poznat je uslov koji je Bosni i Hercegovini postavljen na Samitu u Talinu (u oktobru 2010. godine kada je ovoj zemlji odobreno da se uključi u Akcioni plan za članstvo - MAP): riješavanje ključnih pitanja vojne imovine, to jeste da se perspektivna vojna imovina registruje na državu.

NATO je odredio 63 lokacije da se registruju na državu i da se daju na korištenje Ministarstvu odbrane.

  • Jedan od tri

Po novom dokumentu objavljenom ovih dana „ Pregled odbrane“ koji je usvojilo Predsjedništvo BiH, vidimo da je taj broj smanjen na 57, ali do sada imamo samo 24 lokacije registrovane na državu. One su samo na području Federacije, iz Republike Srpske nemamo ni jednu lokaciju registrovanu po ovom principu, tako da je to glavna prepreka.

NATO insistira na ispunjenju tog uslova, bez obzira što su od tri uslova data na samitu u Talinu, dva ispunjena. A ovaj jedan je prepreka koja, nažalost, zbog izostanka političkih dogovora i političkog nerazumijevanja ovog problema ne dozvoljava Bosni i Hercegovini da aktivira Akcioni plan za članstvo.

  • Han Pijesak

Vidimo da je Pravobranilaštvo BiH donijelo odluku kojom se naređuje Zavodu za urbanizam RS da tu lokaciju uknjiži na državu BiH, ali ona je i dalje predmet sporenja, nedovoljne volje Republike Srpske da se tako nešto učini, pa smo ušli u jedan pravni spor u kojeg je uključeno i Pravobranilaštvo. Takođe su prisutne aktivnosti koje su usmjerene prema Ustavnom sudu, da se ospori njihova odluka, tako da se zaista još ne nazire rješenje za ovu lokaciju koja bi možda utrla put i za ostalih dvadeset lokacija koje se nalaze u Republici Srpskoj.

  • Paket rješenje

Imamo nerazumijevanje i sa jedne i sa druge strane. Republika Srpska insistira da se vojna imovina rješava u okviru dogovora o kompletnoj državnoj imovini BiH , a to ne nailazi baš na razumijevanje stranaka koje dolaze iz Federacije. Imamo nedovoljno političke odgovornosti, nedovoljno dijaloga po ovom pitanju, svi nekako ostaju striktno na svojim pozicijama, bez dogovora i pokušaja pronalaska nekog kompromisa po ovom pitanju.

Ovakvo stanje može voditi u nedogled. Nedovoljno se priča na tom političkom nivou, kao što se priča o nekim drugim stvarima, nedostaje dijaloga kojim bi se pokušalo naći neko optimalno rješenje.

  • Nove dileme

Problem je nedostatak odluka odgovornih u ovom slučaju. Vidimo da će se tehničko pitanje vezano za registraciju ovih lokacija, rješavati dugi niz godina, s obzirom na zemljišno-knjižne izvatke, na imovinu, na vlasništvo nad tim objektima.

Zasigurno ne možemo taj problem tako brzo riješiti, a ne možemo ga ni započeti ako nema političke volje da se napravi nekakav dogovor i da se otpočne s tim procesom. Svaki dan se stvara neka nova dilema, što je, da kažemo, do nas.

  • Fleksibilnost

Na drugoj strani ja malo zamjeram i čelnicima zemalja članica NATO-a, koji su, s obzirom na to da mi već šest godina ne možemo u Bosni i Hercegovini naći nekakav konsenzus oko ovog pitanja, možda mogli postupiti, kao i Evropska unija sa presudom 'Sejdić-Finci', koja je prolongirala izvršenje odluke do dobijanja statusa kandidata Bosne i Hercegovine, odnosno do punopravnog članstva u Evropskoj uniji.

Tako je možda i NATO sa svoje strane mogao biti fleksibilniji, s obzirom na to da je ovo jedan tehnički uslov koji je dat Bosni i Hercegovini.

  • Odgovornost

Nije se smatralo da će biti tolika prepreka, ali evo, građani već šestu godinu ispaštaju zbog nemogućnosti pronalaska nekog rješenja.

Mislim da bi neko trebao preuzeti odgovornost za ovo kašnjenje Bosne i Hercegovine, odnosno za neispunjavanje onoga za šta su građani zainteresovani.

(Razgovarala: Gordana Sandić)

XS
SM
MD
LG