Dostupni linkovi

Sva predizborna obećanja: Od Beograda na vodi do metroa


Građani Beograda 4. marta biraju novu gradsku vlast

Kako će se odnositi prema projektu u izgradnji „Beograd na vodi“, da li i gde treba graditi metro, koje infrastrukturne projekte planiraju, kako bi rešili problem nelegalne gradnje, te koje bi mere preduzeli u oblastima ekologije i socijalne politike pitali smo kandidate na lokalnim izborima u Beogradu.

Građani Beograda 4. marta biraju novu gradsku vlast, a za njihovo poverenje bore se 24 izborne liste. Objavljujemo stavove koje su nam dostavili izborni štabovi ili koje su iznosili u medijima, prema redosledu na zbirnoj izbornoj listi koju je utvrdila Gradska izborna komisija.

 • Aleksandar Vučić – Zato što volimo Beograd!

Beograd na vodi

Početak izgradnje ovog projekta ističu kao svoj najveći uspeh i tvrde da je glavni grad svrstao u red metropola.

Infrastruktura

Obećavaju nastavak asfaltiranja, izgradnju i rekonstrukciju ulica i trgova, obnovu fasada. Ističu izgradnju nedostajuće vodovodne i kanalizacione mreže.

Metro

Najavljuju da će prvа linijа metroа biti puštenа u rаd do 2022. godine, a da će njena izgradnja početi 2020. godine. Planiraju da linija 1 polazi od Makiša do Ade Huje i Mirijeva.

Navode da će dve linije metroа, u kombinаciji sa četiri linije 'BG-vozа', ubrzаti sаobrаćаj.

Ekologija

Navode da će projekat saniranja deponije u Vinči, Beograd učiniti ekološki zdravijim i čistijim.

Zalagaće se da u svakom kvartu bude zelena površina, očišćena mini deponija, a kao važan navode i projekat eko patrole.

Nelegalna gradnja

Najavljuju da je to prvi ozbiljan problem kojim će se pozabaviti posle izbora jer je „potrebno da se menja čitav niz zakona“.

Navode da će predlozi za sankcionisanje sadržati i iskustva drugih zemalja, „možda čak i oduzimanje tih nekretnina“.

Socijalna politika

Kažu da nameravaju da prošire postojeće usluge. Takođe da izgrade još domova zdravlja i ambulanti.

Obećavaju još klubova za najstarije, otvaranje prihvatilišta za decu, rekontrusianje prihvatilišta za stara lica.

Izvor: mediji

 • Dr Vojislav Šešelj – Srpska radikalna stranka

Beograd na vodi

Navode da bi raspisali tender.

Ako beogradski budžet nema deficit zbog investiranja u taj projekat, onda je to, smatraju, prihvatljivo.

Infrastruktura

Navode da će istu pažnju posvetiti svakom delu Beograda i učiniti da razlike budu minimalne u kvalitetu života u različitim delovima grada.

Metro

Tvrde da imaju urađen projekat, ali da njegova realizacija mora biti fazna i da su spremni da odmah pristupe prvoj -utvrđivanju imovinsko pravnog statusa nepokretnosti koje bi bile obuhvaćene gradnjom metroa.

Ekologija

Prvo bi sredili parkove, uklonili divlje deponije i angažovali gradsku čistoću na odvozu smeća na celoj teritoriji Beograda. Problem Vinče rešavali bi u saradnji sa Ministarstvom ekologije.

Nelegalna gradnja

Obećavaju da će ovaj problem rešiti tako što će angažovati nadležne službe da po ubrzanom postupku izrade plansku dokumentaciju za ceo Beograd i da svako ko želi da gradi ima pravni osnov za dobijanje građevinske dozvole.

Socijalna politika

Obezbedili bi, kažu, besplatan prevoz za određene kategorije stanovništva. Radili bi na povećanju kapaciteta predškolskih ustanova i bavili bi se socijalnim statusom porodica čija deca idu u obdaništa.

Izvor: Izborni štab

 • Ivica Dačić – Socijalistička partija Srbije (SPS), Dragan Marković Palma – Jedinstvena Srbija (JS)

Beograd na vodi

SPS je podržao ovaj projekat. Navode da je za njih veoma važan.

Infrastruktura

Kažu da je Planom izgradnje primarne vodovodne i kanalizacione mreže koji je počeo da se sprovodi, predviđeno da do 2025. ceo Beograd bude pokriven komunalnom infrastrukturom.

Metro

Najavljuju izgradnju metroa, saopštavaju da razmenjuju iskustva sa velikim evropskim prestonicama u svim oblastima, pa i transportu.

Ekologija

Beograd, kako navode, mora da bude zeleni grad, „grad budućnosti koji ćemo ostaviti budućim generacijama, zato moramo da čuvamo svaku klupu, naše parkove...“

Nelegalna gradnja

Smatraju da treba nastaviti unapređenje administracije jer „birokratija – fali ti jedan papir – to sve pospešuje i bespravnu gradnju i sve ostalo.“

Socijalna politika

Zalažu se za veću podršku politici rađanja, porodici, trudnicama, kao i starijim sugrađanima. Obećavaju i izgradnju dečjih ustanova i poboljšanje sistema zdravstvene zaštite.

Izvor: medij

 • Da oslobodimo Beograd – Demokratska stranka (DS), Socijaldemokratska stranka (SDS), Nova Stranka (Nova) i Zelena ekološka partija (ZEP - Zeleni)

Beograd na vodi

Navode da je ovaj projekat primer „kako ne treba raspolagati građevinskim zemljištem“. Smatraju da taj prostor treba da bude „oaza umetnosti, kreativne industrije, restorana, sporta, zelenih površina po ugledu na Kovent garden u Londonu“.

Infrastruktura

Najavljuju da će završiti kanalizacioni sistem Beograda i izgraditi postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda.

Smatraju da novu Luku Beograd treba graditi u Krnjači, na lokaciji Reva, a ne u prirodnom rezervatu Beljarica (Crvenka) uzvodno od Pupinovog mosta.

Metro

Smatraju da je potrebno započeti izgradnju metroa ali tamo gde žive i rade stanovnici Beograda te da velika naselja poput Vidikovca, Petlovog i Kanarevog brda ne ostanu bez metroa.

Navode da je potrebno uvesti linije BG voza i Beo voza do svih prigradskih opština gde za to postoji potrebna infrastruktura.

Ekologija

Promenili bi odluku o umanjenju zone vodoizvorišta Beograda u Makišu, navodeći da tu ne treba praviti nikakav "Tesla grad".

Najavljuju izgradnju reciklažnih kontejnera.

Najavljuju preispitivanje ugovora o izgradnji spalionice kod deponije u Vinči.

Nelegalna gradnja

Obećavaju da će onemogućiti da se razlikuju podaci o kvadraturi u katastru od one koja je dozvoljena.

Socijalna politika

Obećavaju da će vratiti ukinuta i umanjena davanja, poput jednokratne naknade za porodilje i trudnice. Zatim povremene jednokratne pomoći deci bez roditeljskog staranja, učenicima i studentima, kao i pomoći roditeljima sa troje i više dece.

Izvor: Izborni štab

 • Aleksandar Šapić – Gradonačelnik

Beograd na vodi

Smatra da je za svaku pohvalu što je zemljište u Savskom amfiteatru očišćeno, ali mu ne prija takva vrsta arhitekture u centru grada.

Podseća da su ugovor o tom projektu potpisali Vlada Srbije i arapski investitor i da ako je izgradnja već započeta, ona mora da se i završi.

Infrastruktura

Sve odluke o potrebnoj saobraćajnoj infrastrukturi i načinu prevoza donosiće zajedno sa eminentnim stručnjacima iz oblasti saobraćaja.

Težiće da čitava teritorija grada dobije svu neophodnu vodovodnu i kanalizacionu infrastrukturu.

Metro

Zaustavio bi sve i rekao – sad ćemo da potrošimo vreme da se napravi opšti politički i društveni konsenzus oko velikih strateških i infrastrukturnih stvari.

Ekologija

Najavljuju najviše standarde u pogledu uređenja gradskih parkova, sa puno zelenih igrališta.

Nelegalna gradnja

Smatraju da mora da se ubrza proces legalizacije, kao i da postoji bolja koordinacija gradskih vlasti i policije.

Socijalna politika

Cilj je reforma sistema socijalne zaštite. Najavljuju posebnu pažnju borbi protiv siromaštva, „ranjivim“ kategorijama stanovništva, sa posebnim osvrtom na diskriminisane i marginalizovanegrađane Beograda.

Izvor: mediji

 • „Šta radite bre – Marko Bastać“

Beograd na vodi

Navode da je neophodno pod hitno utvrditi sve detalje tog „sumnjivog aranžmana“.

Infrastruktura

Najavljuju da će se baviti kanalizacijom u rubnim naseljima, zatim vrtićima, domovima zdravlja, javnim transportom, smanjenjem cene grejanja, ukidanjem Komunalne policije i Infostana, uspostavljanjem gradske advokatske kancelarije i podizanjem nivoa bezbednosti u gradu.

Metro

Nameravaju modernizaciju GSP i zamenu sistema naplate „bus plusa“. Planiraju „smanjenje cene karte i zamenu postojećih autobusa vozilima sa elektro-motorima“.

Ekologija

Najavljuju uvođenje najviših ekoloških standarda za zagađivače, prelazak na vozila sa elektro-motorima, te urbane vrtove, zelene krovove i energetski održive građevine.

Nelegalna gradnja

Najavljuju „primenu zakona, oštriju kaznenu politiku, ukidanje novih postupaka legalizacije i povećanje broja inspektora na opštinskom nivou“. Zalažu se i za zabranu nadziđivanja u centralnoj gradskoj zoni.

Socijalna politika

Zalagaće se da svi parovi koji nemaju decu imaju pravo na besplatne pokušaje vantelesne oplodnje, uz povećanje starosne granice žena. Smatraju da porodiljsko odsustvo za drugo dete treba da se produži sa 12 na 18 meseci, uz primanje pune plate. Zalagaće se „za državnu penziju za žene sa troje i više dece“.

Izvor: Izborni štab

 • Dosta je bilo i Dveri – Da ovi odu, a da se oni ne vrate

Beograd na vodi

Raskinuli bi sve štetne ugovore nastale ovim projektom.

Smatraju da Savski amfiteatar treba javnim konkursom urbanistički urediti i ponuditi na otvorenom tenderu.

Infrastruktura

U prioritete navode izgradnju kanalizacione i dodatno poboljšanje vodovodne i putne mreže.

Obećavaju i obnavljanje saobraćajne infrastrukture, da bi završili zaobilaznicu, planirali i izgradili mostove, uveli kružne tokove i dugoročno rešili problem parkiranja.

Prioriteti će biti i proširenje prostora za decu i povećanje broja ustanova predškolskog uzrasta.

Metro

Smatraju da je neophodna javna debata i pronalazak održivog načina finansiranja. Navode da treba da se gradi uređenjem, prodajom i oporezivanjem gradskog građevinskog zemljišta, a ne kreditima.

Ekologija

Navode da će uraditi zelenu kartu grada i usvojiti plan uređenja i održavanja zelenih površina.

Izgradili bi fabrike za prečišćavanje otpadnih voda, uveli sistem reciklaže za čitav grad, sanirali i oštro sankcionisali sve deponije. Kažu da bi prekinuli direktno izlivanje kanalizacije u Savu i Dunav.

Nelegalna gradnja

Navode da bi oslobodili Savski nasip svih bespravnih objekata i pozvali na odgovornost nadležne.

Ubrzali bi izradu planske dokumentacije (uključujući i planove sanacije neophodne za uvođenje reda i za proces legalizacije u divlje izgrađenim naseljima).

Socijalna politika

Smatraju da treba uraditi socijalnu kartu grada, posvetiti mnogo veću brigu ratnim veteranima, ratnim vojnim invalidima, izbeglicama i drugim ugroženim kategorijama, kao i penzionerima.

Osnovali bi fond za pružanje materijalne pomoći porodicama sa više dece i porodici uopšte. Najavljuju strateški plan borbe protiv bele kuge.

Izvor: Izborni štab

 • Dr Miloš Jovanović – Demokratska stranka Srbije

Beograd na vodi

Iako smatraju da je „mnogo toga sporno“, neće se zalagati za rušenje „Beograda na vodi“, ali će pokušati da izmene sve sporne odredbe Ugovora.

Infrastruktura

Proritet će im biti izgradnja nedostajućih infrastrukturnih objekata, od vodovodne i kanalizacione mreže do otvaranja seoskih ambulanti i dispanzera. Planiraju i plansku urbanizaciju leve obale Dunava u Borči.

Metro

Smatraju da je ekonomija suviše slaba da bi se pokrenula takva investicija u ovom trenutku i da zbog toga „neće davati lažna obećanja o metrou“.

Ekologija

Najavljuju besplatan gradski prevoz. Smatraju da je potrebno smanjenje upotrebe automobila. Planiraju i izgradnju nadzemnih garaža sa zelenim fasadama i zabranu upotrebe plastičnih kesa.

Nelegalna gradnja

Zalažu se za rušenje bespravno podignutih objekata koji nisu u postupku legalizacije. Planiraju da nadležnost za ozakonjenje objekata prebace sa gradske uprave na opštine.

Zalažu se za zabranu nadogradnje u centralnim gradskim opštinama.

Socijalna politika

Nameravaju da povećaju budžet za socijalna davanja na 60 miliona evra na godišnjem nivou i usmere ga za pomoć najstarijim sugrađanima, porodicama sa troje i više dece kao i samohranim roditeljima.

Izvor: Izborni štab

 • Zelena stranka Srbije

Beograd na vodi

Navode da se „Beograd na vodi“ ne sme gledati kroz dioptriju vladajuće elite, nego kao strateška investicija.

Ističu da će uređenjem Savskog amfiteatra i prostora oko Dunavske ulice doći do izmeštanja železničkog transporta, čime se sprečava transport opasnih materija kroz centar grada.

Infrastruktura

Smatraju da treba mapirati probleme građana u naseljima na levoj obali Dunava i ulagati u izgradnju kanalizacione, vodovodne i putne infrastrukture.

Ističu izgradnju podzemnih garaža u užem centru iotvorenih parking prostora na obodima grada.

Metro

Gradnjom metroa Beograd bi smanjio i viseštruka prekoračenja zagađenosti vazduha kao posledicu saobraćajnih gužvi a ubrzao bi kretanje ljudi.

Ekologija

Kažu da je ekologija politika koju će zagovarati Zelena stranka Srbije i dodaju da su izašli sa predlogom 9 urgentnih mera za ekološki oporavak prestonice.

Nelegalna gradnja

Zalažu se za pooštravanje kontrole od strane gradskih i opštinskih inspekcija, uključivanje komunalne policije, kao i pooštravanje kaznene politike.

Takođe navode da legalizacija već postojećih objekata treba da bude efikasnija.

Socijalna politika

Zalažu se za veća izdavajanja prema socijalno ugroženim grupama, a kao najbolji način vide socijalne karte koje će omogućiti da podela socijalne pomoći bude pravednija i eliminisati stajanje na šalterima

Izvor: Izborni štab

 • Beograd ima snage – Zavetnici

Beograd na vodi

Smatraju da se zanemaruju ozbiljne stvari dok se "bavimo 'Beogradom na vodi'".

Infrastruktura

Navode da je potrebna rekonstrukcija Pančevačkog mosta.
Predlažu uvođenje elektro autobusa u centru grada.

Ekologija

Obećavaju čišćenje rečnih korita, pristaništa, obala.
Smatraju da treba da se ulaze u reciklažu plastičnog otpada.

Nelegalna gradnja

Navode da se mora napraviti jasna razlika između građevinske mafije sa jedne i privatnih preduzetnika i investitora sa druge strane. Poručuju da se mora stati na put građevinskoj mafiji primenom zakona.

Socijalna politika

Navode da se budžet ne može puniti oduzimanjem od najugroženijih. Smatraju da podsticaj natalitetu mora biti prioritet gradskih vlasti i da treba uvesti paket olakšica za porodice.

Izvor: medij

 • Dragan Đilas – Beograd odlučuje, ljudi pobeđuju!

Beograd na vodi

Planiraju da okupe tim domaćih pravnih stručnjaka kako bi našli način da ugovor raskinu i izbegnu „dalju štetu za Beograđane“. Okupili bi i tim domaćih arhitekata kako bi taj deo grada opet bio u skladu sa „duhom i izgledom Beograda“.

Infrastruktura

Navode da će biti posvećeni velikim infrastrukturnim projektima poput onih koji su izgrađeni u prethodnom mandatu Dragana Đilasa.

Prioritet su i prigradska naselja. Za naselja koja još imaju problem sa kanalizacijom planiraju sistem plitkog ukopa.

Obećavaju razvijanje saobraćajne infrastrukture i izgradnju novih škola i vrtića.

Metro

Navode da je Beogradu potreban metro, koji će spajati delove grada gde žive i rade ljudi. Ideja im je da metro prilagode Beograđankama i Beograđanima, a ne Beogradu na vodi. Nastavili bi projekat izgradnje prve linije metroa od Zemuna i Novog Beograda do vrha Ustaničke ulice.

Ekologija

Smatraju da treba rešiti problem spaljivanja smeća. Najavljuju raskid ugovora o spalionici, i smanjenje količine otpada koji završava na deponiji povećanjem broja kontejnera za odvojeno sakupljanje otpada.

Prioritet im je i povećanje energetske efikasnosti. Najavljuju i rešavanje problema prečišćavanja otpadnih voda.

Nelegalna gradnja

Navode da svaka nelegalna gradnja u Beogradu mora biti zaustavljena i da se zakon u ovoj oblasti mora poštovati.

Socijalna politika

Smatraju da boravak dece u vrtićima treba da bude besplatan, te da je neophodna ubrzana izgradnja vrtića i škola.

Obećavaju besplatne udžbenike za osnovce i uvođenje školskog policajca i medicinskog radnika u svaku školu.

Obećavaju i neograničeni broj besplatnih pokušaja vantelesne oplodnje i vraćanje 13. penzije najsiromašnijima.

U sektorima bezbednosti, zdravstva i školstva predvideli su povećanje plata od 15%.

Izvor: Izborni štab

 • „Inicijativa Ne davimo Beograd – žuta patka – čiji grad, naš grad – Ksenija Radovanović“

Beograd na vodi

Navode da je raskidanje ugovora za ovaj projekat prvi korak ka izradi novog plana za obalu Beograda, u procesu u kojem će učestvovati građani i stručna javnost.

Infrastruktura

Osiguraće, kako navode, ujednačene i pravednije distribucije budžetskih sredstava, kako bi se smanjila nejednakost i stvorili uslovi za dostojanstven život svih stanovnika.

Metro

Smatraju da prva trasa metora mora da povezuje Zemun i Zvezdaru, a ne da se gradi na relaciji Ada Huja - Beograd na vodi - Makiš. Plan im je i da se proširenjem mreže žutih linija, optimizacijom tramvaja i koristeći infrastrukturu BG voza, dobiju po 3 brze linije autobusa, tramvaja i BG voza.

Ekologija

Njihov plan, kako navode, predviđa odustajanje od javno-privatnog partnerstva za izgradnju spalionice u Vinči. Žele da uvedu sistem integrisanog upravljanja otpadom, omoguće sortiranje i reciklažu i zapošljavanje građana u reciklažnoj industriji.

Nelegalna gradnja

Pri rešavanju nelegalne gradnje mora se, kako navode, prvo poći od onih koji grade nelegalno. Kao „najočigledniji primer bahatosti na uštrb javnog interesa“ navode nelegalnu gradnju na Savskom nasipu.

Socijalna politika

Smatraju da prinudna iseljenja moraju biti obustavljena.

Odgovornom stambenom i socijalnom politikom i zdravstvenom brigom radiće na eliminisanju siromaštva i razvijati ustanove za brigu o deci, pomoć bolesnima, kao i uslove za dostojanstvenu starost, navode u Inicijativi.

Izvor: Izborni štab

 • Ruska stranka – Mile Milošević

Beograd na vodi

Navode da im ni „Beograd na vodi“ ni most preko Ade, iako važni, nisu prioriteti već građani, a posebno najugroženiji i najobespravljeniji.

Infrastruktura

Nisu za glamurozne i velike projekte. Zalažu se da se završe započeti infrastrukturni projekti poput obilaznice oko Beograda, zatim za izgradnju biciklističkih i pešačkih staza, rekonstrukciju ulica, proširenje traka.

Metro

Smatraju da je izgradnja metroa neophodno dugoročno rešenje, a da je hitno potrebno povećanje kapaciteta autobuskog saobraćaja.

Ekologija

Kada je u pitanju problem sa smećem, navode da bi umesto povećanja broja i vrste kontejnera možda pomoglo da se oni češće prazne.

Nelegalna gradnja

Zalagaće se da urbanizam bude pod većom kontrolom.

Socijalna politika

Najavljuju socijalne karte na osnovu kojih će se utvrđivati socijalna pomoć. Kao i da će vratiti popust za Infostan na 50 odsto.

Obećavaju da će „vratiti čast i ugled ratnim veteranima“ i da će podići spomenik palim borcima.

Izvor: mediji

 • Predrag Marković – Pokret obnove kraljevine Srbije

Beograd na vodi

Kažu da je Skupština Beograda u obavezi da što pre obezbedi zakonit nadzor nad onim delom projekta koji je u njenoj nadležnosti.

Infrastruktura

Kao prioritet navode izgradnju mostova i obilaznica da bi se otklonile posledice prolaska autoputa kroz centar grada, te rešavanje problema kanalizacije.

Metro

Neophodno je, kako navode, da na osnovu mišljenja struke, Skupština Beograda obezbedi realni početak izgradnje metroa. Kao važnije pitanje, navode svoj predlog za besplatan prevoz nezaposlenima.

Ekologija

Navode detaljan plan ekološke zaštite uz Program besplatnog odnošenja smeća za sva domaćinstva. Zalažu se za sprečavanje ideje o premeštanju starog Savskog mosta na obale Zemuna i Lida jer se time „na mala vrata otvara put građevinskoj okupaciji Ratnog ostrva“.

Nelegalna gradnja

Navodeći da je ovo oblast koju, „nažalost, regulišu republički propisi, a sankcionišu republički inspektori“, kažu da Beograd i u kontroli i u sankcionisanju mora da angažuje postojeće resurse, pa i Komunalnu policiju.

Socijalna politika

Zalažu se za besplatan prevoz za nezaposlene, za „odgovornu socijalnu politiku prema svim slojevima stanovništva, a ne samo socijalno ugroženima“.

Izvor: Izborni štab

 • Dr Muamer Zukorlić – Stranka pravde i pomirenja

Beograd na vodi

Bilo bi, kažu, bolje da se tom problemu prišlo temeljnije, ne zanemarujući prednost gradnje nad negradnjom.

Infrastruktura

Podvlače rešavanje kanalizacije „za četvrtinu beogradskih naselja jer je nemaju“, kao i asfalt u siromašnim naseljima.

Metro

Pravi, teški metro sa pametno postavljenim linijama je, kako kažu, jedino pravo rešenje.

Ekologija

Zalažu se za drakonske kazne „za kriminalce koji uništavaju prostor na kojem živimo“ – „od plastičnih kesa i opušaka na ulici i psećih fekalija, čime bi trebalo da se bavi komunalna policija - pa do teških toksina zakopanih u predgrađima“.

Nelegalna gradnja

Kažu da su „korupcija i lenjost administracije često ključni pokretač nelegalne gradnje“.

Socijalna politika

Navode da su im „najslabiji najpreča briga - prvo najsiromašniji od najsiromašnijih, pa tek onda ostali“.

Izvor: Izborni štab

 • Zelena stranka – Kakav Beograd želiš? Misli.

Beograd na vodi

Navode da je njihov predlog koji se tiče priobalja manji, ali da daleko brže i jednostavnije doprinosi „lepoti, praktičnosti, prihodu i čistoj, zdravijoj životnoj sredini“.

Predlažu uvođenje rečnog tramvaja, kao ekološkog prevoza, u cilju aktiviranja priobalja i povezivnja leve i desne obale Save.

Infrastruktura

Predlažu ozelenjavanje 1.000 ravnih krovova kojima je potrebna adaptacija.

Metro

Dok do izgradnje metroa ne dođe, predlažu da centar Beograda bude stroga pešačka zona.

Zalažu se za rentiranje bicikala u pešačkoj zoni, uvođenje električnih minibuseva i turističkih vozića. Planiraju uvođenje najmanje još pet eko-linija gradskog prevoza, i izgradnju ili obeležavanje oko 30 kilometara biciklistickih staza godišnje.

Ekologija

Prioriteti su im sertifikovana zdrava hrana na pijacama, kontrola hrane u prodavnicama, kvalitet pijaće vode.

Sproveli bi veliko obnavljanje šumskih i ostalih prirodnih resursa.

Nelegalna gradnja

Nelegalnu gradnju bi zabranili u celom gradu, ali pre svega u park-šumana Košutnjak, Zvezdarskoj šumi, Adi Ciganliji, Adi Huji, Ratnom ostrvu i drugim ekoloskim celinama Beograda.

Socijalna politika

Kao važnu tačku navode urbanu poljoprivredu.

Oživljavanje prigradskih opština kroz finansijski podsticaj postojećeg ili kroz osnivanje novog poljoprivrednog domaćinstva u iznosu od 5000 EUR, besplatna zemlja na korišćenje delovi su ovog programa

Izvor: Izborni štab

 • Republikanska stranka – Republikanus part – Nikola Sandulović

Beograd na vodi

Slažu se da je dobra ideja izlaženja Beograda na reke, ali da nije vreme za projekat „Beograd na vodi“ kada svi delovi grada nemaju kanalizaciju, asfaltirane ulice, prilaznice.

Infrastruktura

Globalno bi se posvetili infrastrukturi. Rešavali bi „nedostatak kanalizacije, asfaltiranih ulica, prilaznica, menjali trule vodovodne cevi“.

Metro

Poručuju da je gradu potreban metro i da je prioritet u odnosu na „Beograd na vodi“ i fontanu.

Ekologija

Fokusirali bi se na otpadne vode. Takođe bi kontrolisali rad industrije.

Nelegalna gradnja

Ukinuli bi Sekretarijat za poslove legalizacije objekata. Podržavaju legalizaciju objekata koje su građani gradili na svom zemljištu.

Socijalna politika

Predlažu besplatno zdravstvo. Penzionerima bi vratili deo penzije koji im je oduzet. Smatraju da bi struja i voda trebalo da budu besplatne za one koji nisu u mogućnosti da plate.

Izvor: Izborni štab

 • Jedinstvena stranka pravde (JSP) – Jekhuto ćidimos čaćimasko (JĆČ)

Kažu da ih kao “manjinsku, pretežno romsku stranku program obavezuje da se bave poboljšanjem položaja Roma, a u Beogradu, raskorakom između proklamovanih prava ove manjine iživotne prakse koja ta prava umenjuje ili potire.

“Ponuđene teme kojima ste nas ograničili u iznošenju naših stavova, sem možda poslednje, nisu u žiži romskog interesovanja i smatramo ih efemernim”, navode u JSP.

Ostavljamo da se “velikim temama” bave veliki, a naš, “mali” cilj ostaje boljitak romske populacije, takođe nam je rečeno u ovoj stranci.

Izvor: Izborni štab

 • Za Beograd – Beogondola – Saobraćaj, urbanizam, turizam – nova rešenja, konkretni projekti – Jovan Ranđelović

Infrastruktura

Zalažu se za projekt Beogondola, kojim bi „javni prevoz izmestili sa ulica i podigli u vazduh“. Zalažu se za "urabane gondole", odnosno takozvane "vazdušne tramvaje".

Metro

Smatraju da je laki metro dobra stvar, ali da može da služi samo kao dopuna rešavanju problema saobraćaja u Beogradu.

Nelegalna gradnja

Navode da je nadgrađivanje dovelo Beograd u šah mat poziciju, odnosno kolaps i da je glavni grad u višedecenijskom urbanističkom haosu.

Socijalna politika

Zalažu se za to da se u budžetu obezbede dodatna sredstva za socijalnu zaštitu. Najavljuju edukaciju novih kadrova, koji bi se posvetili socijalnoj zaštiti u Beogradu.

Izvor: mediji

 • Nijedan od ponuđenih odgovora

Beograd na vodi

Navode da je Beograd na vodi „prelepa građevina“, ali da treba da se raskine ugovor sa arapskim investitorom i da ovaj projekat pređe u vlasništvo Beograda, koji će kontrolisati investiciju.

Metro

Navode da je reč o „fami, da se o metrou priča već decenijama, da se verovatno ništa neće desiti“.

Ekologija

Smatraju da kada bi odlaganje otpada bilo o trošku svih da onda ne bi bilo problema sa „odlaganjem krišom“.

Zalažu se za autobuse na električni pogon.

Nelegalna gradnja

Njihov stav je da treba rušiti samo ono što je nebezbedno.

Socijalna politika

Misle da socijalna politika treba da se centralizuje i reši na nivou države. Navode da svako treba da ima pravo na zdravstveno osiguranje i obrazovanje.

Smatraju da borbom protiv bele kuge ne treba da se bave ni država ni grad.

Izvor: mediji

 • Građanska stranka Grka Srbije – Vasilios Proveleggios

Infrastruktura

Kažu da infrastrukturu nije moguće promeniti za jedan ili dva mandata, i da će zato njihov akcenat biti na razvoju saobraćajne kulture.

Ekologija

Gradske parkove i zelene površine prilagodili bi kućnim ljubimcima po ugledu na evropske metropole. Takođe bi postavili kamere i drastično kažnjavali nesavesne vlasnike.

Socijalna politika

Najavljuju besplatne obrazovno - edukativne kampove i povezivanje malih privrednika iz Grčke i Srbije.

Izvor: mediji

 • Dosta je bilo pljačke, korupcije i lopovluka – Radulović Milorad

Beograd na vodi

Najavljuju detaljnu reviziju ugovora da bi videli da li ima elemenata pljačke i korupcije.

Smatraju da je za dalji razvoj i uređenje priobalja prvo potrebna javna rasprava.

Infrastruktura

Obećavaju izgradnju kanalizacione i vodovodne mreže u svim delovima Beorada, asfaltiranje svih ulica, a paralelno će pripremati krupnije infrastrukturne projekte kako bi stvorili uslove da se završi izgradnja obilaznice oko Beograda i formiraju nove industrijske zone.

Takođe planiraju izgradnju novog mosta na Savi većeg kapaciteta, i premeštanje starom drumsko-železničkog u Zemun.

Obećavaju i izgradnju deset novih vrtića i tri osnovne škole.

Metro

Zalažu se za metro, ali tek nakon što ceo Beograd pokriju osnovnom infrastrukturom, i nakon što se na transparentan način, uz učešće građana odluči koja je trasa prioritetna.

Ekologija

Navode da će izgradnjom kanalizacione mreže, kao i kolektorskih stanica za prečišćavanje otpadnih voda zaustaviti zagađivanje zemljišta i reka.

Nameravaju da izgradnjom mini energana za preradu i spaljivanje otpada proizvode električnu energiju.

Pojačali bi inspekcijski nadzor i višestruko povećali kazne za zagađivače.

Nelegalna gradnja

Za ovaj problem njihov odgovor je „nulta tolerancija“.

Socijalna politika

Najavljuju da će izgradnjom vrtića, poreskim i drugim olakšicama podsticati povećanje nataliteta.

U prioritete navode i brigu o osobama sa invaliditetom i posebnim potrebama i socijalno ugroženim kategorijama.

Izvor: Izborni štab

 • Liberalno demokratska partija – LDP – Čedomir Jovanović

LDP navodi da kao svoju obavezu vidi kandidovanje vrednosti, a ne pojedinačnih komunalnih projekata i da žele da se „jasno razgraniči šta je posao politike, a šta komunalnih preduzeća i gradskih sekretarijata“.

„Sigurno se sve političke partije slažu oko toga da Beogradu nedostaje mostova, da bi u 21. veku svi trebalo da imaju pristup kanalizaciji i pijaćoj vodi, i slično. Ali čim to postanu političke teme, dolazimo do partijskih ratova - poput trase metroa“, saopšteno nam je iz LDP-a.

Izvor: izborni štab

 • Ljubiša Preletačević Beli – Zato što volimo Belovgrad

Beograd na vodi

Navode da je toliko stručnjaka i laika pričalo o toj temi „da se izgubila svaka poenta“. Smatraju da bez uvida u stanje stvari ne mogu ništa da kažu.

Infrastruktura

Tražili bi povratnu informaciju od građana i predlagali projekte. Navode da zbog toga što su „mnogi ugovori i dogovori pod velom tajni“ dok ne dobiju uvid u stanje stvari ne mogu ništa da iznesu ili obećaju.

Metro

Smatraju da je trenutno to neizvodljivo i da ima toliko gorućih problema u gradu. Nemaju ništa protiv metroa, ali imaju „protiv laži da će koliko sutra biti izgrađen“.

Ekologija

Navode neophopdnost da se „naučimo da ne bacamo smeće gde stignemo, ne palimo gume i toksične materije, naučimo da odvajamo smeće i recikliramo“.

Nelegalna gradnja

Smatraju da je to jedan od ozbiljnijih problema u gradu, i da bi se oslonili na stručna mišljenja.

Socijalna politika

Kao najvažnije navode brigu za druge, navodeći da je sprovode svakodnevno u svom okruženju.

Izvor: Izborni štab

Facebook Forum

XS
SM
MD
LG