Dostupni linkovi

SDS mora vratiti 1,7 miliona


Osnovni sud u Sokocu naložio je Srpskoj demokratskoj stranci da Privrednoj banci Srpsko Sarajevo isplati oko 1,7 miliona konvertibilnih maraka na osnovu presude, donesene 17. novembra u korist Privremene uprave ove banke. Privremeni upravnik Privredne banke Srpsko Sarajevo, Tobi Robinson, tužila je u junu ove godine SDS i Grad Istočno Sarajevo zbog, kako je navela, višemilionskog duga koji su prema ovoj banci napravile fiktivne firme “Spekta” iz Pala i “Matris” iz Istočnog Sarajeva.

U presudi stoji da je korisnik kredita bio u obavezi da do dana podnošenja tužbe na ime glavnog duga tužiocu isplati oko 400.000, a na ime kamate oko 1, 200.000 maraka. U obrazloženju presude navodi se da je dug “Spekte” nastao na osnovu kredita i pozajmica koje joj je Privredna banka Srpsko Sarajevo isplaćivala od 1997. godine do preuzimanja Privremene uprave, kao i da je dokazano da je SDS osnivač ovog preduzeća.

Ističući da u njihovoj stranci ne postoji odluka o osnivanju “Spekte”, zamjenik predsjednika SDS-a, Mladen Bosić, najavljuje da će se stranka žaliti na presudu:

“Iz same presude se vidi da ima mnogo nelogičnosti. U presudi se tvrdi da je nelegalno firma registrovana. Mi u stranci uopšte nemamo nikakvu odluku bilo kojeg organa stranke kojom se osniva firma “Spekta”, tako da je sadašnja presuda da SDS plati 1,7 miliona maraka praktično za nas apsurdna. Moram da kažem da mi u ovom trenutku na neki način to doživljavamo kao poseban način da se onemogući rad stranke.”

I predsjednik SDS-a, Dragan Čavić, je početkom maja uputio pismo Tobi Robinson, tvrdeći da stranka, kao i njeni organi, ni sada ni prije nisu imali nikakve veze s ovom firmom. Međutim, bivši direktor Direkcije SDS-a, Milovan Cicko Bjelica, koji je bio i savjetnik za preduzeće “Spekta”, tvrdi suprotno:

“To nikada nije bilo sporno da je SDS, tj Predsjedništvo SDS-a osnovalo preduzeće.”

Privremeni upravnik Privredne banke Srpsko Sarajevo, Tobi Robinson, kaže da je zadovoljna presudom:

“Jasno je da je SDS uzeo ovaj novac. Ovo je novac štediša. Zato gospodin Bosić i SDS trebaju objasniti štedišama zašto nisu vratili novac.”

Prema navodima iz presude, SDS je zloupotrijebio preduzeće “Spekta”, a odluka o osnivanju ove firme i rješenje suda o upisu u sudski registar su nezakoniti. Milovan Bjelica tvrdi da je registracija firme bila legalna i smatra da je presuda Osnovnog suda u Sokocu neodrživa:

“Prvostepena odluka Osnovnog suda neodrživa, jer je to bila kratkoročna pozajmica, a preduzeće “Spekta” je izvršilo pozajmicu SDS-u. SDS i preduzeće “Spekta” su sada obavijšteni da su to donatorska sredstva i da nikada nije bilo potraživanja - ni “Spekta” ni SDS nisu obaviješteni da treba vratiti ta sredstva.”

Pred sudom se nalazi i tužba Tobi Robinson zbog duga koji je prema Privrednoj banci Srpsko Sarajevo napravila i firma “Matris” iz Istočnog Sarajeva.
XS
SM
MD
LG