Dostupni linkovi

Kukavica svratio kod Gavrana...


Ideju o knjizi o hercegovačkim prezimenima Risto Miličević dobio je prije desetak godina, pokušavajući svoje vrijeme učiniti svrhovitim. Sve je počelo interesovanjem prema neobičajeno velikom broju neobičnih prezimena koja nose ljudi ovog kraja.

Miličević je, kaže, nakon šest, sedam godina rada na terenu i konsultovanja obimne literature, došao do rezultata sadržanih u knjizi od oko 800 stranica, u kojoj se nalazi više od 3.500 prezimena ljudi u Hercegovini. Knjiga predstavlja pionirski pokušaj da se na ovaj način zabilježi historija Hercegovine i ljudi u njoj. Među najbrojnijim prezimenima su prezimena nastala od imena oca ili majke, potom prezimena nastala po nazivu zanimanja i zanata, zatim prezimena po imenima biljaka:

“Borovina, Bukva, Guvač, Glogovac, Grahovac, Rogač, Salatić, Sočivica, Šipak, Tikvina, Zelenika. Zatim imate prezimena nastala po vrstama raznih životinja, tzv. zoonimi. Tu imate jako puno: Buha, Bubica, Ćuk, Galeb, Gavran, Golub, Guska, Jastreb, Kos, Kukavica, Lasta, Lisica, Mačak, Miš, Mrav, Ovca, Ovčina, Oro, Oroz, Patak, Pelikan, Prasac, Soko, Šaran, Vuk, Zec, Zeko, Žuna, Žunić itd. Zatim po tjelesnim obilježjima, dakle po fizičkim osobinama i deformacijama ljudi, kao što je Brkan, po pretku velikih brkova; Brkić, tj. malih brkova; zatim Glavaš, po pretku velike glave; Grbić, potomak grbavog pretka; Krivoglav, čovjek nakrivljene glave; Nogo, po pretku koji je imao velike noge; zatim onda Runjavac, koji je bio runjav; zatim imate Trbonja, čovjek velikog trbuha; Šestić, sa šest prsta, i tome slično”

Prezimena su nastajala i po nazivima predmeta, prema vrstama jela i pića, prema imenima naseljenih mjesta, te prezimena prema manama ili vrlinama:

“Kao naprimjer, tu imate puno prezimena kao što su: Beno, Divljan, Lažeta, Lažetić, Ljuteša, Govorko, Grbo, Kusalo, Mumalo, Popijač, Pištalo, Rikalo, Trčalo, Trutina, Kukanjac, Jogunica, Nametak, Šutalo, Šutonja, Slomisrce, Zucalo i tome slično.”

Prezimena su nastajala i prema nadimcima, ali vrlo često ljudi u Hercegovini su znali ponijeti prezimena i prema ružnim, tj. pežorativnim riječima:

“Ćokorilo, Dropo, Dupe, Derikučka, Gadara, Guzina, Jalovica, Kenjač, Kopilač, Kostožder, Kuseta, Kurajica, Landeka, Lista, Pičeta, Prdavac, Prdavica, Prce, Prkačina, Pizdolač, Špironja, Štrcalo...”

Risto Miličević dodaje da prezimena ljudi u Hercegovini nisu previše različita od onih u Bosni i u drugim zemljama, ali su ipak karkateristična.
XS
SM
MD
LG