Dostupni linkovi

Predstavljen plan protiv trgovine ljudima


Vlada Kosova je danas objavila plan za delovanje protiv trgovine ljudskim bićima. Habit Hajredini, direktor Kancelarije za dobru vladavinu, u kabinetu premijera Kosova, je rekao da je plan izrađen na osnovu istraživanja koja su pozajmljena od međunarodnih i domaćih nevladinih organizacija

Prema ovim istraživanjima, nakon završetka rata 1999. godine, Kosovo je pretvoreno u zemlju tranzita za žrtve seksualnih usluga. Zadnjih godina, međutim, u trgovini su uključene i žrtve sa Kosova, tako da je Kosovo postalo zemljom odakle potiče trgovina ljudskim bićima.

Hajredini je rekao da plan koji je danas predstavljen nije statičan već dinamičan:

«Plan predviđa značajne oblasti predupređenja i borbe protiv trgovine ljudima, kako u oblasti predupređenja, zaštite i krivičnog gonjenja. Mi smo u prvoj fazi ostvarivanja ovog plana. Započeli smo konkretne aktivnost na podizanju svesti, obučavanju javnih službenika, NVO i policije.“

Prema njemu, plan stvara institucionalni okvir koja će omogućiti koordinaciju i punu saradnju između glavnih činilaca involviranih u borbi protiv trgovine i na zaštiti i promociji ljudskih prava za lica koja su žrtve trgovine ljudskim bićima.

Annunziata Ciaravolo, iz Departmana pravosuđa u UNMIK-u, je rekla da je UNMIK od početka njegove misije na Kosovu preduzeo značajne korake i pokazao da je spreman da se bori protiv trgovine ljudskim bićima.

Međutim, do sada nevladine organizacije su uglavnom okrivljavale međunarodne i domaće zvaničnike za nedostatak rezultata u borbi protiv trgovine ljudskim bićima.

Za Sevdije Ahmeti, iz Centra za zaštitu žene i deteta danas objavljeni plan ima veliki značaj za standarde o Kosovu, ali je on ipak donet sa kašnjenjem:

«Ali ipak za ovaj dan treba čestitati, jer Vlada ulazi u red zemalja alijanse protiv organizovanog kriminala. Ovo je inače najznačajniji standard Kosova uopšte, ali i za status.
Prema poslednjem izveštaju Centra za zaštitu žene i deteta od 2000. do 2004. godine ovaj Centar asistirao u slučaju 480 žrtava trgovine ljudskim bićima, od toga 70 odsto žrtava je bilo maloletno i 83 odsto žrtava poreklom sa Kosova i sve su one korišćene u nasiljnoj prostituciji.

Ovim planom su predviđene značajne aktivnosti na predpređenju trgovine ljudskim bićima, mere zaštite i krivičnog gonjenja izvršilaca kriminalnih dela iz ove oblasti.
XS
SM
MD
LG