Dostupni linkovi

Beograd pozvao Srbe na bojkot


Beograd vrši pritisak na srpske odbornike da ne učestvuju u novim opštinskim jedinicama, u okviru procesa decentralizacije vlasti na Kosovu, izjavio je u intervjuu za Radio Slobodna Evropa ministar za lokalnu upravu u vladi Kosova, Ljutfi Haziri.

Ministar Ljutfi Haziri kaže kako proces decentralizacije podrazumeva da nove opštinske jedinice mogu imati i više od jedne katastarske zone, odnosno jedno ili više sela, čime će se postovati princip multietničnosti, ali se granice sadašnjih opština neće dirati. Prema rečima ministra Hazirija, decentralizacija na Kosovu će se realizovati na osnovu dokumenta koji je usvojen u saglasnosti sa međunarodnom zajednicom:

“Administrativna Uredba UNMIK-a predviđa da Ministarstvo za lokalnu upravu dostavi šefu UNMIK-a predloge za imenovanje predstavnika u opštinskim jednicama, u okviru reforme lokalne vlasti. Politički predstavnici treba najpre da formiraju jedinice, a da zatim izvršavaju svoje zadatke u pilot-opštinama.”

Istovremeno, navodi Haziri, uoči početka realizacije pilot-projekata javljaju se sledeći problemi:

“Teškoće su nastale kada je Koordinacioni centar za Kosovo pozvao političke predstavnike srpske zajednice da bojkotoju formiranje opštinskih jedinica u Gračanici i Partešu.”

Osvrćući se na nedavne kritike Kontakt grupe, kosovski ministar kaže da odgovornost za sporost u procesu decentralizacije snose i kosovske institucije, ali naglašava da je posebno odgovoran Beograd, koji poziva Srbe da bojkotuju proces.
Haziri podseća da plan Vlade Srbije o teritorijalnoj autonomiji nije prihvaćen, te dodaje da će se konsultacije sa predstavnicima Srba nastaviti, kako bi se pronašli načini da ovaj proces bude prihvatljiv za sve građane. On je izrazio nadu da ce se u saradnji sa šefom UNMIK-a i kancelarijama zapadnih zemalja rešiti problem formiranja jedinica u srpskim sredinama.

Decentralizacijom se lokalnoj vlasti nude veća ovlašćenja, kaže Haziri:

“Sada nam je potrebna konstruktivna uloga lokalnih srpskih lidera, da prihvate ovu iskrenu ponudu Vlade Kosova. Mi smo ponovo razmotrili mogućnost da opštinske jedinice obuhvate više od jedne katastarske zone, što je predviđeno administrativnom Uredbom i principom multietničnosti.”

Haziri izražava uverenje da će to dovesti do saradnje između većine i manjinskih zajednica i da će se raditi na rešavanju konkretnih problema građana.

Realizacija pilot projekata podrazumeva stvaranje pet novih opština, a to su Gračanica kod Prištine, Đeneral Janković kod Kačanika, Junik kod Dečana, Mamuša kod Prizrena i Parteš kod Gnjilana. U prvoj probnoj fazi formiraće se opštinske jedinice u Gračanici i Đeneral Jankoviću.

Govoreći konkretno o tome kako će izgledati nove ošstine, koje mogu da obuhvate i više okolnih sela i naselja, Haziri je naveo sledeći primer:

“Ozbiljno se razmatra da Ajvalija, albansko selo kod Prištine, kao i još neka okolna sela, postanu mesta u okviru nove opštinske jedinice Gračanice. Takođe se planira da opštinska jedinica Đeneral Janković obuhvati 11 okolnih sela.”

Haziri je izjavio kako će i ostala predviđena sela i naselja, koja se geografski povezuju, postati nova lokalna vlast, a sve s ciljem da se javne službe približe građanima
XS
SM
MD
LG