Dostupni linkovi

Mladi ne žele u vojsku


Sve više bosaskohercegovačkih mladića se odlučuje za civilno služenje vojnog roka. Ukoliko se odluče za takvu opciju, to mogu učiniti u preko 70 institucija. Oko 2.500 ih čeka da im se odobri pravo na prigovor savjesti.
Analitičari smatraju da bi blagovremenim informisanjem i promjenom zakonskih propisa ovaj broj bio mnogo veći.

Nošenje oružja kosi se sa moralnim stavovima ovih mladih ljudi, ali to nije jedini razlog zbog kog se odlučuju za civilnu službu. Glumac Hazim Begagić namjerava da aplicira za takav način služenja vojnog roka.

„Vojne snage u našoj zemlji su pod apsolutnom kontrolom faktora sa strane, dakle, međunarodnih faktora. I uopšte taj koncept Bosne i Hercegovine kao male, ekonomski aposlutno slabe zemlje, u takvoj jednoj konstelaciji stvari, na žalost, služenje vojnog roka i za vojnike, vojne ročnike i za starješine predstavlja jedno apsolutno paćenje i rad u nevjerovatno lošim uslovima“.

Zamjenik ministra odbrane Ferderacije BiH Matija Dobrinić:

„Mi smo poduzeli, između ostalog, sve pripreme da mladi čovjek, kad prvi put pokuca na vrata Odjela za odbranu, tamo gdje se vodi u vojnoj evidenciji, da odmah bude poučen o njegovim pravima, pravu, između ostalog da vojnu obavezu može realizirat na alternativni, dakle civilni način“

U Republici Srpskoj već su pokrenute inicijative za potpuno ukidanje vojnog roka ili profesionalizaciju vojske. Time bi bila ukinuta i civilna služba. Reforma odbrane u Bosni i Hercegovini, prema nekim informacijama, upravo ide ka potpunom ukidanju vojne službe. Prema riječima člana omladine Saveza nezavisnih socijaldemokrata Dubravka Suvare, u organizaciji ove stranke već je prikupljeno preko 50.000 potpisa onih koji se zalažu za ukidanje vojnog roka ili profesionalizaciju vojske.

„Mi želimo profesionalizaciju vojnih snaga, ukidanje regrutacije i rezervnog sastava. I što je još zanimljivo, pošto se sve sada završava na toj priči profesionalizacija vojnih snaga, pa kraj. Mnogi ljudi su se dotakli i one demilitarizacije i kao pravo rješenje Bosne i Hercegovine. A to je važno što su to razmišljanja mladih ljudi, da kao pravo rješenje ove Bosne i Hercegovine uopšte jeste država bez vojske. Pravi efekat za Bosnu i Hercegovinu je kada vojske ne bi ni bilo.“

Banjalučani smatraju da vojni rok treba potpuno ukinuti.

„Ne vidim razloga služenja vojnog roka. Gubljenje vremena. Nema se uslova za normalan život tamo. Kupat se svakih sedam dana. Dobijati stari hljeb. Bezveze.

„Znači, treba jedna profi vojska tu da se uvede. Znači, profi vojska na nivou, a ne ono maltretiranje. Znači, ne ono užasni kreveti, ne ono, ne ovo. Znači, jedna profi vojska na nivou“

„Ja sam za ukidanje totalno, što se mene tiče. Znači, ništaprofesionalizacija, ništa redovno služenje. Znači, apsolutno ukidanje vojske.“

Regionalna mreža za prigovor savjesti dostavila je Vijeću ministar Bosne i Hercegovine Nacrt zakona o prigovoru savjesti i civilnoj službi na državnom nivou.

Nacrt zakona u potpunosti je usaglašen sa međunarodnim standardima, ali još nije stigao u parlamentarnu proceduru. Koordinator mreže za prigovor savjesti Darko Brkan.

„Zakon još uvijek nije donesen od strane Vijeća ministara, a čak je predviđen i Zakonom o odbrani, kad je donošen. Ono što smo mi uradili, zajedno sa radnom grupom koju smo vodili po pitanju prava na prigovor savjesti, a koja je sastavljena uglavnom od međunarodnih institucija koje rade u Bosni i Hercegovini? Napravili smo Nacrt zakona o civilnoj službi i prigovoru savjesti, koji je usaglašen sa međunarodnim preporukama, kao i sa lokalnim iskustvima po ovom pitanju i predali smo ga Vijeću ministara. E sada očekujemo da se što hitnije donese zakon. I Vijeće Evrope vjerovatno to iščekuje željno, budući da je to jedna od obaveza koje Bosna i Hercegovina ima prema toj međunarodnoj instituciji“

Regionalna mreža za prigovor savjesti ove sedmice u cijelom regionu počinje sa novom kampanjom pod nazivom Mirovna karavana.

Cilj kampanje, koja će biti organizovana i u svim većim gradovima u Bosni i Hercegovini, jeste upravo promovisanje prava na prigovor savjesti i civilnog služenja vojnog roka.
XS
SM
MD
LG