Dostupni linkovi

Crnogorska vojska usklađena sa NATO standardima


“U prijedlogu razvoja sistema odbrane konstatuje se da Crna Gora nije prioritetno izložena vojnim izazovima, rizicima i prijetnjama sa upotrebom sile, te da s toga osnov razvoja odbrane mora predstavljati izgradnja sistema civilne odbrane. Time se predviđa smanjenje i potpuna profesionalizacija vojske u Crnoj Gori”, saopštio je načelnik Uprave za odbranu Crne Gore Borislav Lalević:

“Ljudski potencijal u Crnoj Gori bi, prema Programu razvoja sistema odbrane, sa postojećih 1,42 u odnosu na ukupan broj stanovnika trebao biti sveden na 0,50%, što odgovara međunarodnim standardima i ići ka potpunoj profesionalizaciji vojske u Crnoj Gori. Imajući u vidu karakteristike do sada poznatih modela vojnog organizovanja, kao i ekonomske mogućnosti Republike Crne Gore, za prelazni period jedino je moguć kombinovani model vojnog organizovanja sa značajnim novim modifikacijama. Do 2010.godine vojni kontingent na teritoriji Republike Crne Gore treba razvijati u pravcu smanjenja na 0,47% i u odnosu na to dalje smanjivati u odnosu na ukupan broj stanovnika sa ciljem da se do kraja 2010.godine napusti koncept ročnog kontingenta u korist profesionalne vojske brojne veličine, kako smo mi predvidjeli u Programu, šeststotina do hiljadusto profesionalnih vojnika”.

Kao civilni zadaci sistema odbrane u Crnoj Gori utvrđeni su: zaštita vitalnih bezbjednosnih interesa, aktivan doprinos očuvanju mira i povoljnog bezbjednosnog okruženja i razvijanje partnerskih odnosa sa odgovarajućim institucijama sistema kolektivne bezbjednosti sa susjednim i drugim državama. Prema riječima Lalevića, organizacijske promjene u vojsci su u toku i raalizuju se u tri faze. Prva obuhvata reorganizaciju i racionalizaciju vojske, druga faza dalje organizacijske pripreme na operativnom i taktičkom nivou i treća faza koja bi nastupila nakon 2007.godine potpuno usklađivanje organizacije vojske sa standardima NATO-a:

“Vojno-odbrambene kriterijume koje Crna Gora mora ispuniti da bi pristupila NATO savezu bi bili sljedeći: Donošenje akata o pristupanju NATO savezu koje donosi Skupština Republike Crne Gore, donošenje strategije nacionalne odbrane i bezbjednosti do kraja, kako smo predvidjeli, ove 2005.godine u skladu sa smjernicama NATO saveza, utvrđivanje mjera usklađivanja standarda o vazdušnom prostoru Republike Crne Gore i kontroli tog prostora prema standardima NATO-a, obezbjeđenje funkcionisanja jedinstvenog sistema šifarske, odnosno tajne komunikacije za područje Crne Gore, usklađivanje sistema edukacije školovanja u oružanim snagama sa standardima NATO saveza, usklađivanje sistema nacionalne odbrane sa opštim sistemima NATO-a itd.”

Konceptom razvoja sistema odbrane Crne Gore predviđene su pripreme državnih organa, privrede i javnih službi za civilnu odbranu. Pored toga, finansiranje odbrane bi, prema prijedlogu, trebalo da bude obavljeno iz budžeta Republike, što bi zahvatalo od 2-2,5% bruto domaćeg proizvoda što je standard u zemljama Evropske Unije.
XS
SM
MD
LG