Dostupni linkovi

Žene i mladi najčešće žrtve nasilja u porodici


“Samo tokom prosle godine imamo 1330 slucajeva nasilja u porodici od toga zrtve nasilja su 254 devojcice ispor 18 godina starosti, odnosno 143 decaka ove starosne dobi”, kaze Igbale Rexha, iz Centra za zastitu majke i deteta u Pristini.

U Kosovskloj policijskoj sluzbi prijave za zlostavljanje u porodici su posle rata ucestale. Tokom 2004 godine Kosovskoj policijskoj sluzbi je prijavljeno 1.234 slucajeva zlostavljanja u porodici. Zvanicnici Kosovske policijske sluzbe isticu kako je u poredjenju sa prethodnim godinama ovaj broj znatno veci, medjutim prilikom ocenjivanja trendova nasilja u porodici treba imati u vidu da je u porastu poverenje u policiju i da je do sada bilo mnogo snebdivanja prilikom prijavljivanja ovih slucajeva.

Medju razlozima koji dovode do nasilja u porodici, prema gospodji Rexha su mnogobrojni, medjutim posebno treba imati u vidu:

“U kosovskom drustvu faktori koji izazivaju nasilje u porodici su siromastvo, psiholoski i drugi poremecaji, posledice rata na Kosovu i drugi svakodnevni problemi sa kojima se gradjani Kosova susrecu i sto utice na njihovo ukupno psihicko stanje”, smatra Rexha.

U KPS-u isticu kako je stvorena mnogo povoljnija situacija da se slucajevi nasilja u porodici prijavljuju policiji. Svaki prijavljeni slucaj se posebno vrlo temeljiti istrazuje, kaze Shaban Tasholli, zvanicnik za informisanje u KPS-u

“Svaka zalba koja je primljena, nezavisno od stepena nasilja i da li se radi o porodici ili sire policija preduzima adekvatne mere”, kaze Tasolli.

Najcesce zrtve tog nasilja su zene i mladi, iako nije mali broj ni muskaraca koji su zrtve nasilja u porodici, kazu u policiji.

Sta o nasilju u porodici, posebno prema mladima misle gradjani Pristine.

“Maltretiranja su u najvecem broju psihicka, velika nezaposlenosti, koja je pracena siromastvom, sto ima za posledicu i mnoge druge probleme koji se javljaju u porodici i sto dovodi do mogucnosti vecih sukoba ali i maltretiranja u porodici”, smatra Lumi Mjeku, iz Pristine.

Sa njim se slaze i Drita Thaçi koja smatra kako je mnogo toga vezano za probleme u svakodnevnom zivotu sa kojima se susrecu gradjani Kosova.

Tokom akcije protiv nasilja u porodici koja je organizovana prosle godine obelodanjena su dva telefonska broja na kojima se mogu javljati svi oni koji su zrtve nasilja u porodici, medjutim nije mali broj slucajeva koji se javljaju i putem elektronske poste, odnosno na e mail adresu Centra za zastitu majke i deteta. Posebne telefonske brojeve za ovakve slucajeve ima i KPS.

Povecani broj prijavljenih slucajeva nasilja u porodici je i izraz prevazilazenja jedne svesti da se o ovom problemu ne moze razgovarati van porodice odnosno da se drasticni slucajevi nasilja u porodici ne treba niti smeju prijavljivati nadleznim organima, pre svega policiji ili pravosudju.

Pravna infrastrukutra za resavanje ovih problema je na nivou najboljih resenja u zemljama zapadne Evrope jer je nasilje u porodici inskriminisano u privremenom krivicnom zakoniku Kosova koji je stupio na snagu aprila prosle godine.
XS
SM
MD
LG