Dostupni linkovi

Kakva autonomija?


''Komentarišući izjave lidera albanskih partija u Crnoj Gori, Mehmeda Barthija i Ferhata Dinoše da Albanci u Crnoj Gori treba da imaju status autonomije, te da će nezavisnost Kosova biti od velike pomoći za ostvarivanje težnji Albanaca u Crnoj Gori, portparol Demokratske partije socijalista Predrag Sekulić kaže da ne zna šta su lideri albanskih partija mislili pod tim, podsjećajući na stav DPS-a da postoji spremnost da se ispoštuju evropski standardi u odnosu na zaštitu manjinskih naroda'':

''Uostalom, podsjetiću da je Crna Gora jedina država u regionu koja je uspjela da i pored rata u okruženju sačuva multietnički i multivjerski sklad što je, naravno, u velikoj mjeri i zasluga istorije i tredicije na ovim prostorima. Takođe ću podsjetiti da je svih ovih godina u Crnoj Gori funkcionisao i Savjet za zaštitu nacionalnih manjina ili manjinskih naroda, na čijem je čelu predsjednik Republike, što, takođe, govori o uvažavanju ovog pitanja od strane države Crne Gore, kao i da je izbornim zakonima uvedena pozitivna diskriminacija za područja na kojima žive Albanci. Šta su kolege Dinoša i Barthi, ponavljam, mislili pod ovim treba oni da objasne i da kažu jasno o kakvoj je vrsti autonomije riječ koju traže u Crnoj Gori''.

''Između statusa Kosova i državno-pravnog statusa Crne Gore nema neposredne veze, a time ni status Albanaca u Crnoj Gori nema direktnu vezu sa dešavanjima u okruženju'', saopštio je Borislav Banović, potpredsjednik Socijaldemokratske partije. Iako je za sada nejasno o kakvoj se autonomiji Albanaca u Crnojj Gori radi, a što je Mehmed Barthi naveo u izjavi nakon razgovora sa kosovskim premijerom Ramušom Haradinajem, Banović kaže da se ta pitanja moraju otvarati i rješavati u Crnoj Gori:

''Kod nas ne izaziva preveliku nervozu sama izjava. Takvih i sličnih izjava bilo je i ranije. Takvih i sličnih izjava bilo je i od drugih grupacija, zajednica, narodnih skupština, koga sve ne i ne treba preveliku prašinu dizati povodom njih, ali u svakom slučaju ono što treba i što će Socijaldemokratska partija insistirati da se u narednom periodu ti razgovori o statusima svih otvore i vode na sasvim miran demokratski način. Svako ima pravo da iznese svoj stav, ali do nekog statusa, do nekog standarda ćemo, nadam, se, doći zajednički i kroz demokratsku proceduru i vodeći računa o interesima svih, ne samo jedne zajednice, jer vodeći računa samo o interesima jedne zajednice neće doprinijeti ni toj zajednici, ni društvu u cjelini''.

* * * * *

Pojašnjavajući izjavu da Albanci u Crnoj Gori treba da imaju status autonomiije, Barthi je rekao da je status Albanaca u Crnoj Gori i dalje aktuelan, jer žive na teritorijama na kojima bi trebalo da realizuju svoje specifičnosti kroz novi način teritorijalnog organizovanja, kroz decentralizaciju, uspostavljanje administracije na albanskom jeziku, pravo veta u Skupštini i drugo.


BARTHI: Nakon svih ovih godina i nakon potpisivanja jednog sporazuma koji je tada potpisan između tada demokratske opozicije, demokratske vlasti, tada onog dijela DPS-a '97.godine, znači mnogo toga nije sprovedeno. Tada nam je obećano da je Opština Malesija već završena stvar, a ustvari danas nije završena stvar. Ako gledamo taj predlog Zakona o teritoriijalnoj organizaciji Crne Gore, dakle sa tim predlogom, ako se usvoji, to će biti još dalje Opština Tuzi, kao teritorijalna organizovanost. Zbog toga i smatram da to ne treba odlagati, nego jednostavno to regulisati i napravićemo jedan ozbiljan korak u tom pravcu. Ne možemo nikako opravdavati da danas lična dokumenta Albanci nemaju na svom maternjem jeziku, na albanskom jeziku, a dosta od toga smo imali i prije.

RSE: Konstatacija da će nezavisnost Kosova biti od velike pomoći za ostvarenje težnji Albanaca u Crnoj Gori. U kakvoj su uzročno-posljedičnoj vezi nezavisnost Kosova i težnje Albanaca u Crnoj Gori?

BARTHI: Ali ne. Albanci u Crnoj Gori su neodvojivi dio albanskog naroda i imamo dosta toga zajedničkog, bez obzira što živimo na različitim teritorijama i u različitim državnim i društvenim uređenjima. Sigurno je to da rješavanje albanskog problema je jedan od ozbiljnih problema koji bi trebalo rješavati u svim djelovima bivše Jugoslavije, a ne samo parcijalno. Što se tiče nazavisnosti, mi smo već odavno rekli da sve članice bivše Jugoslavije imaju pravo da koriste taj princip samoopredjeljenja. I Srbija i Crna Gora imaju pravo da to koriste, pa ima pravo i Kosovo da to koristi.
XS
SM
MD
LG