Dostupni linkovi

Građani prozreli prevaru sa besplatnim vaučerima


“Većina ljudi je digla ruke od interesovanja za sudbinu privatizacionih fondova pošto su otkrili prevaru sa besplatnom podjelom vaučera”, rekao je za naš radio Aleksandar Radulović, ekonomski analitičar, koji smatra da je upravo ta nezainteresovanost građana uslovila da pojedini biznismeni, koji su primijetili da za veoma mali novac mogu steći dio vlasništva nad fondom, ostvare znajačan uticaj nad upravljanjem imovinom:

“U prethodnih desetak dana 10-12% vlasništva u privatizacionom fondu dobijenog za nekih 100-150 hiljada eura ili možda malo više, bilo je dovoljno vrijedno da se na skupštini akcionara možete pojaviti sa legitimnim zahtjevom da smijenite menadžment kompaniju ili da imate jači upliv na upravljanje fondom. Dodatnu okolnost predstavlja i otežan pristup skupštinama privatizacionih fondova, koje su zakazivane u manjim mjestima i primorju”.

Ekonomista Aleksandar Radulović ističe činjenicu koja najbolje govori o kojoj se vrijednosti ustvari radi: 54% građana je, u toku masovne vaučerske privatizacije, svoje vaučere uložilo upravo u privatizacione fondove:

“Neto vrijednosti nekih privatizacionih fondova je sredinom godine procijenjena na 75 miliona eura”.

Privatizacioni fondovi su inače obavezni da svoje poslovanje usklade sa novim ljetos usvojenim Zakonom o investicionim fondovima do 1.januara, što znači da su morali da održe skupštine akcionara, da bi se verifikovali novi statuti i obnove, odnosno sklope novi ugovori sa društvima za upravljanje fondovima. "U međuvremenu su", kaže Mladen Bojanić, direktor “NEX Montenegro berze”, "pojedini investitori stekli značajan udio u vlasništvu, a s obzirom na ogroman broj akcionara fondova, udio od desetak posto je toliko značajan da su određenim fondovima upravo ti akcionari uspjeli da preglasaju dio koji je glasao za dosadašnji menadžment":

“U “HLT” fondu nijesu pristupili novom potpisivanju ugovora i na osnovu toga je Komisija za hartije od vrijednosti donijela neku dopunu pravila. Šest mjeseci je dat rok postojećem menadžment timu “HLT”-a da sklopi ugovor ili da fondovi na novoj skupštini sklope ugovor o vođenju od strane nekog drugog društva za upravljanje. Došlo je do nesuglasica između akcionara, takođe, na skupštini akcionara “MIG”-a, između "KDMont”-a i jedne grupe akcionara i izražene sumnje u validnost punomoćja. Što se tiče ovih ostalih fondova nije bilo nekih problema”.

Bojanić smatra da će biti interesantno pratiti dalja dešavanja, a naročito zanimljivom ocjenjuje tražnju za vaučerima građana koji su ih uložili u fondove, a koja je povećana naročito u posljednjem kvartalu. Inače, od 1.januara dosadašnje investicione jedinice, koje su do sada bile u vlasništvu građana transformacijom Fonda u Akcionarsko društvo, postaće akcije:

“Što se tiče upravljanja, uglavom ostaje isto. Nadzorni odbor je imenovan od strane akcionara da vodi brigu o interesima akcionara fonda i da vrši kontrolu menadžmenta”.

Fondovi su do sada mogli da ulažu sredstva samo u kupovinu akcija firmi koje su bile na masovnoj vaučerskoj privatizaciji, a po novom zakonu će moći da ulažu u sva akcionarska društva, nekretnine, kao i da formiraju novčane depozite. Takođe, 80% kapitala kojim raspolažu moći će da plasiraju izvan Crne Gore. Kada Zakon o investicionim fondovima stupi na snagu, pored obaveze transformacije postojećih privatizacionih, biće moguće i formiranje novih investicionih fondova:

“Tu je minimum osnivačkog kapitala 500 hiljada eura i ne mogu se ulagati vaučeri u te fondove, već gotovina”.

Do konačne potvrde odluka skupština akcionara koju donosi Komisija za hartije od vrijednosti, koja je zasijedanje najavila za narednu nedjelju, fondovima će upravljati dosadašnje menadžment kompanije.

Preporučujemo

XS
SM
MD
LG