Dostupni linkovi

Crne slutnje oko privatizacije Telekoma Crne Gore


''Apsolutno je nemoguće da budući kupac ''Telekom''-a, iako formalno bez garantovanog monopolskog položaja, ipak suštinski bude monopolista u Crnoj Gori'', rekao je za naš radio Zoran Sekulić, direktor crnogorske Agencije za telekomunikacije, reagujući na pojedine ocjene dijela stručne javnosti koje govore o mogućnosti da budući kupac ''Telekom''-a zauzme monopolsku poziciju u Crnoj Gori.

''Agencija za telekomunikacije osnovana je upravo da bi se spriječila zloupotreba monopolske pozicije'', rekao je Sekulić:

''Mi ćemo koristiti, kako komunikaciju sa okruženjem, komunikaciju sa zemljama Evropske Unije i institucijama evropske komisije i, takođe, Međunarodne unije za telekomunikaciju. Nastojaćemo da svi uzusi koji postoje u tim međunarodnim organizacijama i zemljama Evropske Unije budu primijenjeni i u Crnoj Gori''.

''Telekom'' je apsolutni monopolista, jer su prema antimonopolskoj regulativi Evropske Unije monopolisti čak i oni koji zauzimaju svega 25% učešća na tržištu, a crnogorski ''Telekom'' ima preko 85% telekomunikacionog tržišta'', tvrdi Nebojša Medojević, izvršni direktor Grupe za promjene, koji dodaje da, ukoliko bi se primijenila evropska regulativa, ''Telekom'' ne bi ni mogao biti privatizovan.

''To je upravo šansa koju kupci traže: procjena da Crna Gora u narednih desetak godina neće biti članica Evopske Unije, pa neće ni morati da se primjenjuje evopska monopolska regulativa, što kupcu ostavlja prostor da, zahvaljujući toj poziciji, izvlači ekstra profit'', smatra Nebojša Medojević:

''Ako se uzme da je država Crna Gora praktično prodala ''Telekom'' u čijem je vlasništvu infrastruktura, pristupne mreže, bilo da se radi o optičkoj mreži, bilo da se radi o međunarodnim centralama, tranzitnim centralama, ''Telekom'' je u jednoj privilegovanoj poziciji da može da utiče na uslove pod kojima će neki novi zainteresovani provajder moći da daje svoje usluge na crnogorskom tržištu''.

Reagujući na ocjenu Grupe za promjene da zahtjevi potencijalnih kupaca crnogorskog ''Telekom''-a prije svega pokazuje njihovu zainteresovanost da nakon preuzimanja kompanije obezbijede monopolsku poziciju koja će biti definisana upravo uslovima interkonekcije, direktor Agancije za telekomunikacije Zoran Sekulić kaže da ''neophodan element za suzbijanje monopolskog položaja predstavlja referentna interkonekciona ponuda:

''Ja mogu da se pohvalim da je ''Telekom'' Crne Gore ovih dana dostavio na saglasnost Agenciji takvu referentnu interkonekcionu ponudu. On je svoje kapacitete identifikovao, učinio ih javnim i definisao uslove pod kojima svoje kapacitete stavlja na tržište. Drugi operatori su u mogućnosti da se, kad steknu licencu kod Agencije, kod ''Telekom''-a Crne Gore obrate da bi zaključili ugovor o interkonekciji. Mi smo svjesni da referentna interkonekciona ponuda nije najbolja, ali je veliki korak na planu obezbijeđenja konkurencije upravo što je referentna interkonekciona ponuda donijeta''.

''Sadržaj referentne interkonekcione ponude nam nije poznat, jer nije objavljen, a niko nam ga nije ni poslao'', rekao je Nebojša Medojević:

''Ono što ja očekujem jeste da će o toj listi biti pregovora tek kada se odabere najbolji ponuđač, da će se u tih mjesec dana kada treba sklopiti ugovor o kupoprodaji otvoriti i pregovori oko uslova interkonekcije za buduće provajdere na telekomunikacionom tržištu i tu će sigurno kapacitet crnogorske Vlade biti nikakav. Poznato je da oni prihvate sve što inostrani investitori traže, da li iz neznanja, da li zbog političkog pritiska, da li zbog nekih korupcija, to očigledno, dok je ova vlast nećemo saznati''.

Inače, rok za dostavljanje ponuda za kupovinu kontrolnog paketa crnogorskog ''Telekom''-a ističe sjutra, a interesovanja za crnogorsku kompaniju pokazali su srpski i slovenački ''Telekom'', austrijski ''Mobilkom'', američki ''Western Wireless International'' i mađarski ''Matav''.
XS
SM
MD
LG