Dostupni linkovi

Četnici su bili za Veliku Srbiju, Milošević nije


Kao jedan od autora Memoranduma, Mihajlo Marković je rekao da je Memorandum SANU, u prvoj i nazavršenoj verziji, napisan 1985. godine, kada niko od akademika – kazao je – nije ni poznavao Slobodana Miloševića. Na pitanje da li je takozvano "curenje" Memoranduma u javnost bilo namjerno, Marković je rekao da to nije tačno jer su akademici željeli da ga završe, ali su u tome bili spriječeni zbog “hajke protiv njih u vrijeme vlasti Ivana Stambolića”. "Ne znam da li je i gdje optuženi izrazio kritiku Memoranduma, ali je zaustavio kampanju protiv njega jer je ona bila nedemokrtaska", kazao je svedok.

Na tužiočevo pitanje da li je, zbog tvrdnji da su Srbiju ekonomski iskorištavale druge republike u avnojskoj Jugoslaviji, Memorandum stvarao osjećanje da su “Srbi njihove žrtve”, Marković je odgovorio da termin “žrtva” nije odgovarajući, bolji bi bio “neravnopravnost Srba”.

Dio unakrsnog ispitivanja odnosio se i na ideju “velike Srbije”. Tužilac Nice je svjedoku pokazao mapu velike Srbije koju je napravio ideolog četničkog pokreta Draže Mihajlovića Stevan Moljević. Marković je rekao da je Moljević bio četnički ideolog i da se pokret Draže Mihajlovića borio za koncept “velike Srbije”, te da političke lijeve snage nikad nisu bile za taj koncept, pa tako ni Milošević.

Tužiočeve navode o planu da se teritorije na kojima žive Srbi u Hrvatskoj i u BiH pripoje Srbiji, Marković je u svjedočenju objasnio “legitimnim pravom Srba na samoopredjeljenje i slobodno izjašnjavanje”. Na insistiranje tužioca o protjerivanju nesrba iz Srbije, svjedok je rekao da je bilo “samo pojedinačnih slučajeva u Hrtkovcima”, i to pod uticajem Srpske radikalne stranke, ali da vlasti te slučajeve nisu podsticale ni podržavale.

Marković je šesti svjedok odbrane i prvi koga je pozvao lično optuženi, nakon što mu je 1. novembra vraćeno pravo da sam vodi svoju odbranu.

U Tribunalu je danas takođe objavljeno da će Radislav Krstić, koji je zbog sudjelovanja u genocidu u Srebrenici osuđen na 35 godina zatvora, svoju kaznu izdržavati u Velikoj Britaniji. Ova zemlja je prošle godine sa Tribunalom potpisala bilateralni sporazum o prihvatanju osuđenika ovoga suda na izdržavanje kazne.
XS
SM
MD
LG