Dostupni linkovi

Pravna nesigurnost odbija strane investitore od Crne Gore


Razlozi zbog kojih Crna Gora spada među zemlje s najmanje stranih ulaganja prema broju stanovnika su višestruki, a mogu se podijeliti na ekonomske i političke, ali se kao vjerovatno najznačajnije ističe pravna sigurnost kao razultat nerazvijenih institucija.

Božo Mihajlović, profesor Ekonomskog fakulteta u Podgorici, razloge zbog kojih se Crna Gora nalazi pri dnu ljestvice po stranim investicijama, pored spore privatizacije, vidi prije svega u posljedicama sankcija Ujedinjenih nacija kojima je Crna Gora, zajedno sa Srbijom, bila izložena devedesetih godina, neriješenim međusobnim odnosima Crne Gore i Srbije i upravo neizgrađenosti sistemskih uslova koji bi stranim ulagačima omogućili potpunu sigurnost:

''Osnovna pretpostavka koja je poznata po postojanju kapitala je da kapital ide tamo gdje mu je visoka profitabilnost i visoka sigurnost. Oba ova parametra su na neki način ugrožena i iz tog razloga vjerovatno, investiciona ulaganja nijesu bila dovoljno velika. Možda i treći razlog koji treba dodati je da možda i sami nijesmo učinili sve što je trebalo da činimo na promotivnom aspektu i objašnjavanju svih uslova i pretpostavki koje su pogodne za strane investitore''.

Ekonomista Aleksandar Radulović je, istakavši da je Crna Gora politički i makroekonomski rizično područje, te da na strane ulagače destimulativno djeluje sama veličina tržišta i uspostavljeni domaći monopoli, rekao da se ne slaže sa ocjenom da je neriješen državno pravni status među razlozima koji na strane ulagače djeluje obeshrabrujuće, što obrazlaže činjenicama koje govore o Crnoj Gori i Srbiji kao dva odvojena sistema sa različitim zvaničnim valutama, različitim poreskim i carinskim sistemima i potpuno drukčijim garancijama za investicije:

''Prije će biti da je problem sa pravnom nesigurnošću stranih investitora, a dobar dio te pravne nesigurnosti stranih investitora je upravo u načinu orgnaizacije: da bilo kakve strane investicije malo većeg obima moraju proći kroz filter jednog čovjeka u Crnoj Gori koji je predsjednik Vlade. Na žalost i da sve zavisi od njegove volje''.

Ozvaničenje ocjene da Crna Gora nije privlačna stranim investitorima stiglo je od crnogorskog ministra za ekonomske odnose sa inostranstvom i evropske integracije Gordane Đurović, koja je ovih dana izjavila da se Crna Gora nalazi među zemljama sa najmanjim stranim ulaganjima po glavi stanovnika, ali je dodala da Vlada za narednu godinu planira 150 miliona eura direktnih stranih investicija, te da se očekuje da će zapadni Balkan, koji se uključuje u evropske integracije, biti atraktivan za ino-investitore, pa se priliv investicija može očekivati i u Crnoj Gori.

Dosadašnja strana ulaganja su bila realizovana kroz privatizaciju, odnosno kupovinu već postojećih firmi uz potpuno odsustvo takozvanih ''greenfield'' investicija, koje podrazumijevaju ulazak stranog kapitala, osnivanje kompanije i početak novog biznisa, a što bi, prema ocjeni Anđelka Lojpura, profesora Ekonomskog fakulteta, trebalo da bude osnovna Vladina orijentacija:

''I ono što je možda najvažnije, gdje vidim ključnu prepreku, a što pokazuju i posljednja istraživanja: da za strane investitore nije toliko prepreka politička nestabilnost, već pravna država. Međutim, u uslovima neriješenih odnosa između Srbije i Crne Gore gdje to svijet pomno prati, pitanje je da li smo zaista pravi okvir za potencijalne strane investitore''.
XS
SM
MD
LG