Dostupni linkovi

Manjinsko pitanje potpuno marginalizovano


U istraživanju koje je sprovedeno od 1. oktobra 2003. do 31. oktobra ove godine nad pripadnicima pet manjinskih zajednica – Mađarima, Hrvatima, Romima, Bošnjacima i Vlasima, došlo se do zaključka da je manjinsko pitanje u Srbiji potpuno marginalizovano i da sve veći broj građana višenacionalne Vojvodine deli osećanje ugroženosti. Nakon izvesnih pomaka u unapređenju manjinskih prava neposredno nakon 5. oktobra, periferan status nacionalnih manjina postaje više nego očigledan kada se Vojvodina nedavno suočila sa čitavom serijom etničkih incidenata, koja je sadašnja vlast pokušavala da ignoriše, što član istraživačkog tima Helsinškog komiteta Spomenka Grujić doživljava kao odsustvo jasne manjinske politike.

“Nasuprot ovakvom, u suštini omalovažavajućem stavu Vlade, narušavanjem međuetničkih odnosa postale predmet sudnih zemalja, pre svega Mađarske, iako iskorištena i za unutrašnja politička razračunavanja i optužbe internacionalizacija je zapravo obelodanila činjenicu da je manjinsko pitanje potpuno marginalizovano, da u Srbiji ne postoji aktivna manjinska politika i da Vlada ne želi da se suoči sa problemom poremećenih međuetničkih odnosa. Ona to uglavnom kvalifikuje kao izolovane i pojedinačne slučajeve. Takvim u suštini ignorantskim odnosom Vlada je sve vreme nastojala da opravda i normalizuje nacionalizam kao vladajuću ideologiju.”

Mada u Srbiji bez Kosova pripadnici nacionalnih manjina čine više od 14 odsto stanovništva, predsednik novosadske Kancelarije Helsinškog komiteta Pavel Domanji primećuje da većinska nacija u Srbiji nije odustala od projekta etničke države.

“Nastojanje da se država etnički utemelji direktno isključuje manjine iz vlasništvo nad državom. Ne samo da ih isključuje nego ih i svodi na takozvani remetilački faktor ili na goste koji su, budući da su na tuđoj teritoriji, obavezni da budu lojalni, da ne upotrebim jednu grublju reč, pokorni.”

Stoga se među zaključcima istraživanja koje je objavljeno pod nazivom “U sukobu sa etničkim identitetom države” preporučuje da položaj manjina može biti unapređen usvajanjem Evropske povelje o regionalnim i manjinskim jezicima kao i decentralizacijom zemlje.
XS
SM
MD
LG