Dostupni linkovi

Pokrenuta istraga oko krivotvorenja ličnih dokumenata


Nešto više od polovine građana BiH do sada je u okviru projekta Jedinstvene baze ličnih podataka, tzv.CIPS-a, zamijenilo stare lične karte i vozačke dozvole, koje su izdavali entiteti, za nove, jedinstvene u cijeloj BiH. Iako su u Direkciji CIPS-a tvrdili da je cijeli sistem najsavremeniji i najzaštićeniji u svijetu, ispostavilo se da je bilo slučajeva krivotvorenja, pa je u državnom tužilaštvu i zvanično pokrenuta istraga.

Tužilac Ahmed Halebić, koji vodi istragu, pojašnjava da se zapravo ne radi o krivotvorenju novih ličnih karti ili vozačkih dozvola, nego o falsificiranju dokumenata, neophodnih za izdavanje ovih isprava:

“Mi konkretno vodimo istragu vezano isključivo za Kancelaraiju CIPS-a u Banjoj Luci. Međutim, s obzirom na ono do čega smo mi u istrazi dosad došli, nama apsolutno nameće obavezu da tu istragu proširimo i da onda idemo u jednu široku provjeru, sad zavisi - je li baš u svaku od kancelarija, ali na bazi ažuriranih spiskova, ja bih rekao - kritičnih lica po nekim kriterijima koje mi imamo, ići će se u detaljnu provjeru za svaki pojedinačni jedinstveni matični broj za koji se posumnja da je mogao biti zloupotrijebljen.”

CIPS sistem, ispostavilo se, jeste zaštićen od eventualnih krivotvorenja samih isprava, ali ne i od unošenja pogrešnih podataka, kao što je jedinstveni matični broj građana, koji je osnov svake isprave. Portparol Direkcije CIPS, Sanela Turković:

“Riječ je, zapravo, o falsifikovanju dokumenata koji su podobni za dobijanje CIPS dokumenta. Dakle, o lažnim odjavama, rodnim listovima, uvjerenjima o državljanstvu itd. Nadležni organi za izdavanje dokumenata su ministarstva unutrašnjih poslova, a Ministarstvo civilnih poslova, preko Direkcije CIPS, pruža tehničku podršku. Dakle, svi zaposlenici koji izdaju lična dokumenta su radnici Ministarstva unutrašnjih poslova RS-a, zatim MUP-ovi kantona u Federaciji, te Civilni registar Brčko Distrikta BiH.”

U ministarstvima unutrašnjih poslova Distrikta Brčko, federalnih kantona i RS-a ne žele komentarisati da li su zaposleni u ovim ministarstvima zaista, kako to tvrde u Tužilaštvu Bosne i Hercegovine, davali nekim ljudima jedinstvene matične brojeve građana koji su umrli, poginuli ili nestali, pa su na osnovu tih brojeva izdavane prvo stare lične karte, a zatim nove, CIPS isprave. Šef Biroa za odnose s javnošću MUP-a RS-a, Zoran Glušac:

“CIPS projekat nije mogao funkcionisati bez angažovanja ministarstava unutrašnjih poslova oba entiteta. I normalno je, ako je bilo neke greške u tom postupku, da se radilo o ljudima koji su pripadnici MUP-ova i koji su angažovani u realizaciji CIPS projekta. Znate, sad prebacivati... Ja ne bih ni u kom slučaju sad govorio o odgovornosti ovog ili onog dok se istraga ne završi, dok ne kaže šta je problem. Pojedinčana odgovornost će biti i već jeste predmet istrage, tako da će se utvrditi ko je i na koji način omogućavao nekome da na nezakonit način dođe do dokumenta. Mislim da bi još prerano bilo davati ocjene o nečijoj krivici ili nečijoj grešci.”

U Direkciji CIPS-a navode da je bilo i pokušaja falsifikovanja novih ličnih isprava, ali da je to ubrzo otkriveno. Sanela Turković:

“Direkcija za implementaciju CIPS projekta dobila je zvaničnu informaciju nadležnih organa, koja govori o nedvosmisleno utvrđenih 70 falsifikata, od preko 2 miliona dosad izdatih dokumenata. Projekat sadrži samoodbrambene mehanizme dovoljne za identifikaciju svih pokušaja manipulisanja. A to se prvenstveno odnosi na biometrijske podatke, dakle otisci prstiju, fotografija, potpis, kao i adresa boravka.”

Državni tužilac Halebić, kaže, za sada ne može tačno navesti broj izdatih lažnih jedinstvenih matičnih brojeva ili dokumenata, potrebnih za izdavanje ličnih karti i vozačkih dozvola:

“Broj precizno govoriti sad, bilo bi to napamet i bez nekih čvrstih dokaza, ali je apsolutno zasigurno da se radi o velikom broju slučajeva. I ovo dosad što smo mi isprovjeravali upravo nam potvrđuje ovu našu pretpostavku. Nažalost. Mi bismo voljeli da toga bude što manje, ali ja se bojim da će ovdje biti zaista veliki broj slučajeva.”

U Tužilaštvu BiH procjenjuju da bi istraga o krivotvorenju u okviru projekta CIPS mogla potrajati mjesecima, pa čak i do godinu dana, jer će sad morati biti provjereni podaci svakog građanina koji je dobio novu ličnu kartu ili vozačku dozvolu.
XS
SM
MD
LG