Dostupni linkovi

Gledamo svoja posla


RSE
Prvu državnu asocijaciju čine udruženja poslodavaca oba bh. entiteta i Distrikta Brčko, a njen osnovni zadatak bit će uspostavljanje ekonomsko - socijalnog dijaloga privatnog sektora, vlasti i sindikata. Predsjednik osnivačke skupštine Asocijacije poslodavaca BiH, Esad Ibišević:
IBIŠEVIĆ
Konkretno znači da će poslodavci biti u prilici da direktno utiču na kreiranje ekonomske, socijalne i zakonodavne regulative u BiH, vodeći pregovore sa vlastima u BiH, ovdje je sa Vijećem ministara BiH, i sa sindikatima u BiH u cilju unapređenja ekonomskog i socijalnog okruženja za sve privredne subjekte, pa i za stanovništvo, odnosno uposlenike u BiH.
RSE
Buldožer komisija, koju je formirao Visoki predstavnik u saradnji s domaćim poslodavcima prije dvije godine, do sada je, kroz dvije faze, promovisala oko 100 reformi, od kojih je većina provedena. Treća faza, pod nazivom Gledamo svoja posla, predviđa još oko 50 reformi koje će predložiti domaći privrednici, a provoditi bh. vlasti. Međunarodna zajednica će u ovoj fazi, za razliku od prve dvije, pružati samo tehničku pomoć, kaže zamjenik Visokog predstavnika, Donald Hejz.
HEJZ
Propisi koji se tiču privrede i privrednih djelatnosti trebaju da stvore konkurentne i transparentne uslove u kojima će privrednici moći da ostvaruju uspjeh. Ali ni u kapitalističkim razvijenim zemljma, kao što su SAD i Japan, nećete vidjeti da privrednici izrađuju propise. Dakle, ako želite da neki propis bude naklonjen vama i da vama olakšava posao, onda vi privrednici morate pomoći onima koji su na vlasti kako bi izgradili takav propis. Stoga vjerujem da će tokom treće faze, OHR i moje kolege biti znatno manje uključeni u rad i da je to prava stvar. Svjetska banka, Evropska komisija i OHR i dalje će ostati na vašoj strani i nastaviti da vam pružaju pomoć, a u interesu ove zemlje. Dijalog je između vas poslodavaca i ljudi iz vlasti, a mi radimo za sve vas sa jednim zajedničkim ciljem.
RSE
Premijer RS-a, Dragan Mikerević, ističe kako je Buldožer inicijativa u protekle dvije faze postigla značajne rezultate.
MIKEREVIĆ
U ključne reforme iz druge faze spadaju smanjenje administrativnog opterećenja ukidanjem obaveznih dnevnih putnih naloga za korišćenje službenih vozila, podešavanje polugodišnjih iskaza o uspješnosti poslovanja firmi tako da budu uslovljeni poslovnim rezultatima. Sve bi to trebalo da olakša život privrednika. Nastavit ćemo da podržavamo jedinice za hitne reforme zato što to pomaže i vladi da donese prave reforme, a pomaže i poslovnim ljudima da efikasnije upravljaju svojim firmama i otvaraju nova radna mjesta. Htio bih da naglasim koliko cijenim i u isto vrijeme da pozdravim činjenicu da će se u trećoj fazi ovaj proces konačno prenijeti na domaće učesnike. Upravo tako i treba da bude. To je naša privreda, naš potencijal i naša budućnost. I to mora biti i naša odgovornost.
RSE
Predsjednik Vlade Federacije BiH, Ahmet Hadžipašić, ponovio je kako ekonomija ne poznaje granice, te kako i BiH konačno mora početi graditi jedinstven ekonomski prostor.
HADŽIPAŠIĆ
Ekonomiji je malo tržište BiH, njoj je malo tržište Evropske unije. Na nama ovdje je da se u tom kontekstu brže dogovaramo, da nadvladamo lokalno, parcijalno, nedorečeno ili namjerno odugovlačeno. Model Buldožer nudi mehanizam za dijalog koji uključuje vladu, poslovni sektor i sindikate. Želimo aktivno raditi na tom prijedlogu, želimo pokrenuti bh. privredu i otvoriti nova radna mjesta, a Buldožer se dosad pokazao kao efikasna mašina za postizanje tog cilja. Na kraju, trebamo uvažavati jedinstven ekonomski prostor, jedinstvena rješenja, pojednostavljenje postupaka adiministracije, jedinstven fiskalni sistem, jedinstvena rješenja, umanjenje finansijske discipline, iznalaženja novaca koji se nalaze u tuđim džepovima, a onda nećemo imati neisplaćenih plaća, ni penzija penzionerima, ni inavlidnina invalidima, ili nezadovoljnih starih štediša devizne štednje.
RSE
Vlade u BiH moraju postati servis koji će poslovnim ljudima otkloniti barijere za uspješno poslovanje, naglašava predsjedavajući Vijeća ministara BiH, Adnan Terzić.
TERZIĆ
Mislim, 14. ovog mjeseca ćemo imati Koordinaciju za razvoj, na kojoj ćemo usvojiti jedan paket od 355 mjera, za šest mjeseci planiranih, koji će predstavljati dodatni poticaj stvaranju bolje poslovne klime u BiH. Vlada može raditi svoj posao, ali ako nema podršku poslovnog svijeta, jednostavno taj posao neće donijeti konkretan rezultat. Nema tog premijera, nema tog ministra koji može svojom ličnošću iznijeti taj veliki posao razvoja BiH. Ja ću najaviti ideju koju sam započeo tokom ovog mjeseca: prvi jasan i otvoren dijalog će napraviti vlast, udruženje poslodavaca i bankarski sektor. Želimo da u takvom jednom dijalogu dođemo do pozicije ko na koji način može doprinijeti da banke smanje kamatu. Slijedeće što ćemo napraviti bit će sa osiguravajućim društvima, itd.
RSE
U Asocijaciji poslodavaca BiH ističu kako će, prije svega, insistirati na donošenju krovnih zakona u nekoliko oblasti, koji će omogućiti efikasnje poslovanje, te izlazak bh. privrede van granica zemlje.
XS
SM
MD
LG