Dostupni linkovi

Prijedlog o reformi policije do kraja godine


RSE
Najavljena reforma policijskih snaga u BiH trebala bi stvoriti jedinstvenu policijsku strukturu, oslobođenu političkih uticaja i pod nadzorom državne vlade. Komisija za restruktuiranje policije u BiH najavila je kako će prvo napraviti analizu trenutnog stanja, kadrovskog i finansijskog, a potom predložiti model za budući ustroj policijskih snaga. Predsjedavajući Komisije Vilfred Martens:
MARTENS
Različiti oblici djelovanja policije u BiH trebaju biti redefinisani i usklađeni s najboljim evropskim standardima i praksom. Nekoliko vlada u Evropskoj uniji suočeno je sa istim zadacima. Treći korak koji ćemo poduzeti bit će primjena programa koji napravimo. Učinit ćemo to s ekspertima, domaćim i međunarodnim. Prvi sastanak bit će u Sarajevu 22. jula i Komisija će odluke donositi konsenzusom. Vjerujem da će policijski profesionalci i političari raditi zajedno sa mnom i da ćemo doći do pravog rješenja.
RSE
Najavljujući početak rada Komisije za restruktuiranje policije u BiH kao devetu u nedavno objavljenom paketu mjera, Visoki predstavnik Pedi Ešdaun istakao je da će njen mandat, prije svega, biti jačanje državnih policijskih struktura. Na pitanje da li će to značiti stvaranje jedinstvene bh. policije, Ešdaun odgovara:
EŠDAUN
Ja ne bih isključio takav ishod, ali ne bih rekao da se to i podrazumijeva.
Sada je sasvim jasno da ovakva struktura policije u BiH spriječava preduzimnje efikasnih mjera ne samo protiv opasnih i uticajnih osoba optuženih za ratne zločine nego i vioko rangiranih kriminalaca. Mnogi od njih koriste svoje pozicije u vladi da bi krali novac od poreskih obveznika i građana. Ponavljam: radi se o značajnom jačanju institucija na nivou države.
RSE
Direktor Agencije za istrage i zaštitu BiH, Sredoje Nović, kaže da je reforma policije neophodna, a prije svega uspostavljanje centralne baze podataka.
NOVIĆ
Nije u svijetu nepoznato da postoji više policija u jednoj državi. Ali nigdje u svijetu nije takva rascjepkanost i nepovezanost, ni u informatičkom ni u bilo kom drugom smislu, policije. Nažalost, danas u policijama nemate jednu centralnu bazu podataka koja bi bila za cijelu državu BiH, što je jedan od ključnih i esencijalnih problema. Kada bismo imali to, tada bi se pristup tim informacijama mogao vrlo jednostavno urediti od strane svih policija i svaka od tih policija bi imala “na sonu” sva evidentirana lica koja su sklona bilo kojoj vrsti kriminala, a to bi onda značilo da se mogu preduzimati zajedničke akcije i to bi pogotovo omogućilo državnim policijama da budu znatno efikasnije, bez obzira kakva bi bila rekonstrukcija. Ja mislim da se hitno mora uspostaviti, prije svega, centralna baza podataka za policije na nivou države BiH.
RSE
Da li će rekonstrukcija policije u BiH dovesti do ukidanja entitetskih ministarstava unutrašnjih poslova i šta će značiti za lokalne policijske nivoe, još uvijek niko jasno ne želi reći. Predsjedavajući Vijeća ministara BiH, Adnan Terzić:
RSE
Sigurno da ne postoji evropski standard kako se organizira policija, ali postoji evropski standard kako policija funkcionira i kako od najviših do lokalnih struktura policije imamo uvezani sistem upravljanja, itd. To je ono što mi želimo da vidimo kao rezultat rada komisije koju će voditi gospodin Martens. Sigurno da svaka zemlja, i na osnovu svog ustava i na osnovu svog uređenja, ima specifične stvari kad je u pitanju organizacija policije. Ali struktura međusobnog djelovanja, struktura uzimanja odgovornosti za pojedine procese za to postoji. Znači, ključna stvar je postići da imamo evropski standard u funkcioniranju unutar strukture, kakva god ona bila.
RSE
S obzirom da je prva faza o rekonstrukciji policije politički dogovor, iz Ministarstva unutrašnjih poslova RS nemaju komentara niti konkretnih tumačenja. Portparol Ministarstva Zoran Glušac:
GLUŠAC
Poslije političkog konsenzusa, kao puta koji je predviđen za rješavanje problema rekonstrukcije policije, dolazi onaj profesionalni dio u koji treba profesionalci da se uključe. Čak je u tom dokumentu, u kom je dato sadašnje stanje policije, policijskih struktura u BiH, pa onda napravljena projekcija do 2010., dat put, odnosno postupak kojim će se ići. Čak je navedeno: broj jedan je politički konsenzus, pa onda sve ostalo - tako da bi bilo preuranjeno govoriti bilo šta s aspekta policije, s aspekta profesije.
RSE
I Ministarstvo sigurnosti BiH dalo je punu podršku najavljenoj reformi policije i najavilo svoje aktivno učešće, a prvi prijedlog o organizaciji budućih policijskih snaga BiH, prema najavama, trebalo bi očekivati krajem ove godine.
XS
SM
MD
LG