Dostupni linkovi

Drugi dio Miloševićevog procesa sigurno počinje 5. jula


RSE
Na jučerašnjoj raspravi koja prethodi nastavku procesa Milošević nije „otkrio karte“ svoje odbrane, kako su brojni svjetski mediji očekivali. Razlika u poziciji tužbe, čija je optužnica bila do u detalje poznata mnogo prije početka suđenja, i optuženog, koji je sam svoj branitelj i koji ni juče nije dao ništa više osim grubih naznaka čime će se baviti u svojoj odbrani, odnosi se na pravo optuženog koje poznaju manje-više sve svjetske jurisdikcije. Riječ je o pravu optuženog da šuti o svemu onome što bi se na suđenju moglo iskoristiti protiv njega. Iako je tužba tražila da se prije nego neki svjedok počne svoj iskaz podnese makar nešto detaljnija naznaka njegovog svjedočenja, Sudsko vijeće je odbacilo takve zahtjeve.

Ipak, na osnovu jučerašnje rasprave moguće je razaznati makar neke elemente nastavka ovoga procesa. Pored osnovnog cilja odbrane, kojeg je Milošević definirao kao „obaranje neistina koje je tužba iznijela o njemu, Srbiji i Jugoslaviji“, u ovome momentu je moguće predvidjeti i neke probleme sa kojima će odvijanje procesa vjerovatno biti često dovođeno u pitanje. Dva najveća problema, čini se, su pitanje vremena i procedura.

Vrijeme koje je Miloševiću odobreno za izvođenje dokaznog postupka odbrane je identično onome koji je imala tužba – 150 dana suđenja. Već prvo pitanje predsjedavajućeg suca, Patricka Robinsona, Milošević je iskoristio da izrazi svoje nezadovoljstvo vremenskim okvirom u kojem je morao priprimati i u kojem će morati izvesti svoju odbranu:
ROBINSON
Gospodine Miloševiću, želim da vas pitam koliko će svedoka na vašm spisku biti otkriveno kasnije?
MILOŠEVIĆ
Ja sad ne mogu da vam dam tačan odgovor na to, gospodine Robinson. Tražili ste da vam se obelodane imena i dobili ste, pretpostavljam, preko hiljadu i tristo, odnosno blizu hiljadu četristo imena. Bilo je nemoguće za ovo kratko vreme da ja i moji saradnici obavimo razgovor sa svedocima koji žele da svedoče, a treba da se izjasne da li se slažu da im se imena obelodane već sad. Znači da se sa svim tim svedocima obavio razgovor i da su se oni složili da mogu imena da se obelodane, naravno samo za vas.

Međutim, to je pitanje vezano za ovo što ste maločas rekli, za prilično ograničavanje. Ako bi se pri tome ostalo, onda se postavlja pitanje jedne nove selekcije koju bih ja morao da izvršim, a to je veoma teško. U uslovima u kojima sam, moje pripreme su izuzetno usporene. A mogućnost priprema u određenim fazama čak ne postoji. Izneću vam samo nekoliko činjenica. Vi ste prekinuli, odnosno druga strana je saopštila da je završila svoj slučaj dok sam ja bio u krevetu. Ja sam počeo da radim na pripremi 25. marta. Morao sam da uložim, naravno, veoma mnogo rada i vremena da bih vam 13. aprila dao ovu listu svedoka na četiri i po hiljade strana. To je jedna činjenica.

Druga činjenica, 14. aprila lekari su mi zabranili da radim. Čak sam morao da udaljim i svoje saradnike. Treća činjenica, u skladu sa odlukom lekara sam nastavio da radim 25. maja, pole četrdeset i jedan dan prekida. A od tada, znači u protekle tri nedelje, mogu da radim samo tri dana nedeljno. Dakle, moj zahtev prema vama, gospodo, sasvim je konkretan, a razlozi koje sam izneo su, nadam se, očigledni, da mi produžite vreme, kako bih mogao da obavim makar elementarne pripreme. Tim pre što ste mi upravo svojom dinamikom veoma ozbiljno narušili zdravlje.
RSE
Suci su odlučili da od Sekretarijata zatraže sva raspoloživa dokumenta i još jednom razmotre zahtjev optuženog da mu se da više vremena da pripremi odbranu. Međutim, 5. juli, kao ranije zakazan dan kada će se nastaviti ovaj proces, ostaje i bilo koja eventualna odluka sudaca neće ga dovesti u pitanje, potvrdio nam je danas glasnogovornik Tribunala, Jim Landale.

Definitivno, dakle, 5. jula Milošević će svoju odbranu započeti uvodnim slovom, koje će trajati čitav taj dan. Nakon toga, vrlo vjerovatno sve do kraja jula, odnosno do kolektivnog ljetnog odmora Tribunala, Milošević će – kako je najavio – izvesti seriju ekspertskih svjedoka:
MILOŠEVIĆ
Meni odgovara da na početku svedočenja imam nekoliko eksperata, što za svakoga može biti korisno da razume celinu stvari. Jer, eksperti koje ću izvesti su ljudi kojima niko na svetu ne može osporiti kompetentnost, zaista niko, i koji se po svojoj kompetentnosti uopšte ne mogu porediti sa ekspertima koje je izvodila druga strana.
RSE
Premda je za nekoliko svojih svjedoka tražio tzv. „sigurni prolaz“, odnosno garancije Tribunala da ih se neće uhapsiti prilikom dolaska na svjedočenje i kasnijeg odlaska iz Haaga, Milošević je najavio potpunu i ničim ograničenu javnost tokom dokaznog postupka odbrane:
MILOŠEVIĆ
Ja želim da svedočenja mojih svedoka budu javna. Sva će svedočenja biti javna. Ja neću tražiti tajnu sednicu ni za jednog svedoka.
RSE
Proceduralna pravila, koja su čvrsto i vrlo precizno propisana Pravilnikom o postupku i dokazima, mogla bi i vjerovatno će u nastavku suđenja izazvati krupne probleme. Naime, dok je tužba izvodila svoj dokazni postupak, Miloševićeva jedina obaveza je bila da unakrsno ispita svjedoke. Dokazni postupak odbrane, međutim, nameće mu mnogo više obaveza. Svaki mjesec Milošević će morati najaviti svjedoke za sljedeći, a krajem sedmice one koje namjerava izvesti sljedeće sedmice, uz navođenje njihovog imena, kao i sažetaka svjedočenja. Primjerice, ukoliko želi, kao što je to jučer najavio, da neke od zapadnih političkih lidera vidi u ulozi svjedoka, biće prinuđen napraviti mnogo više od spiska njihovih imena:
MILOŠEVIĆ
Vi ste dobili spisak lica, i to još pre nekoliko meseci, koje sam naveo kao „neprijateljske svedoke“, znači reč je o Clintonu, o Genscheru, o Clarku, o nizu drugih. Dakle, vi imate taj spisak i zahtevam od vas da donesete nalog da oni moraju ovde da se pojave da svedoče. Clinton mora da se pojavi ovde, Schröder mora da se pojavi ovde, Blair također, kao i drugi. Oni su bili na funkcijama šefa države, i ja sam bio šef države i vi mi ovde sudite kao šefu države. Ja sam tu listu dao i ja zahtevam od vas da vi taj nalog date.
ROBINSON
Vi ćete morati pismeno da podnesete razloge zašto bi Veće trebalo da izda taj nalog da se te osobe pojave pred sudom.
MILOŠEVIĆ
Razlozi zašto treba da se pojavi Clinton su potpuno jasni. On je odlučio o mnogo stvari koje su se ticale Jugoslavije. On je izrekao niz laži kao predtekst bombardovanja Jugoslavije. On je dao naloge...
ROBINSON
Doneli smo odluku i morate da se prdržavate te odluke, kao što se i mi pridržavamo te odluke. Ako želite da Sud izda nalog da se svedok pojavi, morate da navedete razloge zašto bi se takav sudski nalog morao izdati. Ne znam nijedan sud gde bi takva procedura ili položaj suda bio drugačiji.
RSE
Miloševićev odgovor na ovo objašnjenje suca Robinsona najavljuje brojne slične sudare u nastavku ovog procesa:
MILOŠEVIĆ
Ja nemam nameru da vam podnosim nikakve pismene podneske iz principijelnih razloga, gospodine Robinson. Ja vama nikada nisam podnosio pismene podneske, jer ja ovaj sud ne priznajem.
XS
SM
MD
LG