Dostupni linkovi

Drugi kongres svjetskog saveza dijaspore BiH


RSE
Većina bh. građana, koji se još uvijek nalaze u oko 40 zemalja svijeta, smatra da BiH ne vodi dovoljno brige o njima.
GRAĐANIN
Mi smo prihvaćeni kao nužno zlo, kao, eto tu ste. I to je vrlo interesantno. Naši su ljudi čudo, kad bi ko znao odavde s njima da radi, pa to je nemoguće kako se brzo prilagođavaju.
RSE
Prava čuda su postigli i oni koji su se vratili, te svoj novac uložili u stvaranje preduzeća . Kozarac, u prijedorskoj opštini, svjedoči o tome sa stotinjak malih i velikih firmi, benzinskih pumpi, restorana i s modernim bazenom. Vlasnik Jasmin Jakupović kaže:
JAKUPOVIĆ
Svi kažu da u ljepšem objektu nisu bili. Čak neki dan je iz neke švicarske organizacije jedan čovjek došao i sat i po vremena je hodao, gledao objekat i rekao mi da je prošao cijelu Evropu, a da u ljepšem objektu nije bio.
RSE
Bosna i Hercegovina, kako ističe Vesko Drljača iz Ministarstva za civilne poslove Vijeća ministara, ne raspolaže brojem građana, koje je ova zemlja izgubila. Zato postoje podaci o broju onih koji su trazili ispis iz bh. državljanstva, kako bi dobili neko drugo, i pri tom platili 1.700 konvertibilnih maraka.
DRLJAČA
U ovom trenutku BiH nema neku preciznu informaciju koliko je građana BiH steklo državljanstvo neke druge države. Možda je preciznije reći koliko je građana izgubilo državljanstvo BiH. Obzirom da državljanstvo BiH prestaje nakon brisanja tih građana iz knjiga državljana, mi smo donijeli oko 22.000 rješenja o prestanku državljanstva BiH našim građanima. Koliko ljudi je steklo državljanstvo neke druge države? Vjerovatno brojke prelaze stotine hiljada, ali tih podataka preciznih nemamo. Zavisi od toga koja je zemlja, jer imaju drugačiji pristup sticanju državljanstva, neke ne traže prestanak, neke uslovljavaju određenim razlozima.
RSE
Predsjednik Svjetskog saveza bh. dijapsore Namik Alimajstorović:
ALIMAJSTOROVIĆ
Tu brojku koju navodite smatram malom, jer samo dvije zemlje - Njemačka i Austrija – traže ispis iz državljanstva Bosne i Hercegovine. Da to traže ostale zemlje, mi bi sada ovdje govorili sigurno o šesterocifrenoj brojci.
RSE
Među osam ključnih zahtjeva, koje je državnim organima uputio Svjetski savez dijaspore, najvažniji je potpisivanje sporazuma o dvojnom državljanstvu sa zemljama gdje je najviše bosanaca i hercegovaca našlo svoju novu domovinu. Za sada takav sporazum postoji samo sa Srbijom i Crnom gorom.
ALIMAJSTOROVIĆ
Svjetski savez do sada je najmanje tridesetak puta apelirao, molio, plakao, ne znamo više šta nismo radili da država riješi to pitanje. Na žalost, država ga do sada nije riješila. Evo, mi smo uradili peticiju za potpis dvojnog državljanstva sa 50.000 potpisa. Kako do tada, onda ni nakon toga nije, a ne znamo ni kada će to pitanje biti riješeno.
RSE
Svjetski savez dijaspore, koji je osnovan prije tri godine, učinio je da bh. vlast ozbiljnije računa na svoje ljude vani. Mirsad Kebo, ministar za ljudska prava i izbjeglice ističe dva razloga za ovu obavezu.
KEBO
Prvi je da sačuva vezu dijaspore sa svojom domovinom, a drugi je da iskoristimo dijasporu kao ekonomski faktor i prednost Bosne i Hercegovine. Imao sam pozitivne utiske sa sastanka sa Svjetskim savezom dijaspore. Izlazak na svjetsku scenu je vraćanje interesa države za svoje sugrađane, koji iz različitih razloga žive tamo.
ALIMAJSTOROVIĆ
Ne želimo, jednostavno, da nas neko precrta, znate. Oni su tamo, mi smo dole, to su njihovi, to su naši proglemi. Ne, to su naši zajednički problemi, ti dole, a i ovi koje mi imamo. Jer, priznaćete da malo glupo zvuči da naše vlasti ne priznaju sa Kembridža, znate. Čitav svijet je prizna, a naše vlasti je ne priznaju.
RSE
Ulaganje u bh. privredu, dvojno državljanstvo i mladi i dijapsora osnovne su teme Drugog kongresa Svjetskog saveza dijaspore.
XS
SM
MD
LG