Dostupni linkovi

Traži se svjedok-saradnik


RSE
''Ovo je prvi put da se u Crnoj Gori pominje kategorija zaštićenog svjedoka, koja je u ovdašnju upravnu regulativu uvedena nedavno novim Krivičnim zakonikom'' , kaže za naš program profesor krivičnog prava Branislav Tonković. Prema Tonkovićevim riječima, država je dužna da osobi koji ponudi taj status, nakon svjedočenja, obezbijedi punu materijalnu i fizičku sigurnost.
TONKOVIĆ
Ali je, takođe, država koja mu da taj status dužna da mu obezbijedi i socijalnu, materijalnu, fizičku i svaku drugu sigurnost, najčešće u drugoj državi. Čak, ako treba i da se promijeni identitet toga čovijeka, fizički identitet. Kolike su to pare i koliko to košta, to je drugo pitanje, ali je po Zakonu o krivičnom postupku njegov status takav.
RSE
Crna Gora, kaže Tonković, za sada nema sporazum sa zemljama u okruženju koje bi eventualno mogle pružiti utočište budućim svjedocima-saradnicima. On, međutim, naglašava da sklapanje tog sporazuma ne bi trebalo da predstavlja problem.
TONKOVIĆ
To nije problem obezbijediti, budući da se radi o zemljama u okruženju koje taj institut poznaju. To nije problem da se obezbijedi, ako je država na to spremna materijalno i iz nekih drugih razloga.
RSE
Portparol crnogorskog MUP-a Branko Bulatović za naš program pojašnjava da ta materija još nije precizno definisana, ali da se Zakon o programu zaštite svjedoka nalazi u pripremi i da bi uskoro trebalo da uđe u skupštinsku proceduru.
BULATOVIĆ
Ovaj zakon je u fazi Nacrta, a pripremilo ga je Ministarstvo pravde u saradnji sa ekspertima OEBS-a. Ovim zakonom će biti detaljno urađeno pitanje zaštite svjedoka, uključujući i mogućnost konkretne saradnje sa drugim zemljama na realizaciji ovog programa. Ovaj tekst je u fazi Nacrta i uskoro bi trebalo da uđe u skupštinsku proceduru i da bude usvojen.
RSE
Prema Zakoniku o krivičnom postupku svjedok-saradnik mora biti pripadnik kriminalne grupe protiv kojeg je podnijeta krivična prijava za djelo organizovanog kriminala. Pod uslovom da ta osoba prihvati ponuđeni status i na sudu da iskaz i ponudi dokaze koji pomažu razotkrivanju članova kriminalne organizacije, ona ne može biti gonjena za krivično djelo organizovanog kriminala za koje se vodi postupak. Uslov je, međutim, da status svjedoka-saradnika ne smije biti omogućen licu koje je organizator zločinačne grupe i zločinačkog plana. Profesor Branislav Tonković.
TONKOVIĆ
Može da bude učesnik, ali uvijek pod pretpostavkom da se radi o licu koje ima informacije da otkrije motiv i nalogodavca, da mu se takav status da. Poslije završenog suđenja to lice je na slobodi.
XS
SM
MD
LG