Dostupni linkovi

Vaga za merenje korupcije


"Reci ne korupciji" je glavni moto ovogodišnjeg obeležavanja međunarodnog dana borbe protiv korupcije. Srbija je i dalje u zoni visoko korumpiranih zemalja ali su ipak primetna pomeranja.

Dan borbe protiv korupcije u Srbiji protiče u znaku spotova i anti-korupcijskih poruka u medijima, ali je teško reći koliko se Srbija stvarno bori protiv korupcije. Evo šta o tome misli Vladimir Goati, predsednik Transparentnosti Srbija:

"Da, nešto je očigledno urađeno, ali manje nego što smo očekivali, priželjkivali, pa manje i nego što smo mogli da uradimo. Izvesnu promenu sklon sam da vidim u onome što je najopipljiviji deo u ovoj prilično fluidnoj, neuhvatljivoj oblasti, a to je da je indeks percepcije korupcije nešto porastao - sa, čini mi se, 2.7 na 3."


Istraživanje “Globalni barometar korupcije” koje je u junu ove godine sprovedeno i u Srbiji pokazuje da je povećan broj onih koji misle da se vlast bori protiv korupcije ali i onih koji misle da vlast podstiče korupciju. Istraživanje pokazuje da se smanjuje i broj onih koji daju mito, kaže Nemanja Nenadić, programski direktor Transparentnosti Srbija:

"U kontaktu sa pojedinim javnim službama ljudi izjavljuju da je od njih tražen mito. Takvo iskustvo se najčešće javlja po pitanju policije, zatim zdravstva, dok su ostale oblasti znatno ređe navođene. Postoji jedan fenomen koji se zapaža u ovogodišnjem istraživanju – imate mali broj ljudi koji će reći da je davao mito u određenim javnim službama, kada je plaćao za neku uslugu. To je na primeru sektora obrazovanja svega 2 %. Da nisu to činili reklo je 54 % ispitanika. Međutim, ova druga dva parčića pite, ovih 37 % za koje ne znamo šta se desilo zato što od njih nisu dobijeni odgovori, ili ovih 6 % koji ne znaju da li su dali mito u poslednjih 12 meseci – zamislite tu situaciju."

Kao zanimljivu, Nemanja Nenadić, iz Transparentnosti Srbije, navodi i statistiku dobijenu na pitanje ispitanicima kolika je bila visina poslednjeg mita koje su dali:

"Vidi se da se iznosi veoma razlikuju. U sektoru obrazovanja, na primer, prosek je bio 120 eura, kod pravosudnih organa 290 eura, u zdravstvu 126 eura, kod policije 21 euro, kod javnih registara 40 eura i kod poreskih organa, ove godine smo imali dosta visok iznos, 413 eura."

Borba protiv korupcije je jedan od pet ciljeva Vlade Srbije. A Srbija je i dalje u opasnoj zoni visoko korumpiranih zemalja, upozorava Vladimir Goati ali kaže i da neko pomeranje ipak postoji:

"Nešto što je ostalo u mrtvom uglu pažnje, da je EU u godišnjem izveštaju konstatovala da je korupcija veliki problem Srbije u procesu pridruživanja EU. Ne možemo biti zadovoljni jer izabrani obdusman i državna revizija uglavnom ne funkcionišu ili ne funkcionišu u punom obimu. Nezadovoljni smo činjenicom što se lavina kritika sručila na 'regulatorne' institucije koje treba da se bore protiv korupcije."

Reci ne korupciji je glavni moto ovogodišnjeg obeležavanja međunarodnog Dana borbe protiv korupcije. Tom Robins, vršilac dužnosti sefa Kancelarije Ujedinjenih nacija za borbu protiv droge i kriminala:


“Svako vaše ne znači u borbi protiv korupcije. Ako vas neko pita za mali doprinos poznat kao podmićivanje samo mu odgovorite NE. Ako vam neko ponudi mito da bi mu vi nešto učinili samo to odbijete. To može biti mala stvar ali u principu znači puno za borbu korupcije.”

XS
SM
MD
LG