Dostupni linkovi

Ujedinjenje ili pokušaj dalje podjele?


Первый раунд в борьбе нефтяников с бюджетом закончился ничьей — пошлина снижена, но не так сильно, как хотелось бы

U Parlament Federacije BiH stigao je prijedlog za ujedinjenje Kantona 10 i Zapadnohercegovačkog (oba sa hrvatskom većinom), te dva kantona sa bošnjačkom većinom: Bosansko-podrinjskog i Kantona Sarajevo. Inicijator je Hrvatska stranka prava.

Inicijativa za ujedinjenjem Zapadnohercegovačkog i Livanjskog, te Sarajevskog i Goraždanskog kantona nije pokušaj promjene Ustava BiH, nego nastojanje da se smanji ogromna administracija, tvrde pokretači inicijative - Hrvatska stranka prava Đapić - dr. Jurišić. Poslanik ove stranke u Parlamentu Federacije BiH Željko Asić kaže kako su razlozi za pokretanje ovakve inicijative, prije svega, ekonomski:

«Apsolutno da su nas vodili ekonomski principi, jer dvije županije, livanjska županija i goraždanska, ne mogu same sebe financirati i non stop su financirane iz proračuna Vlade Federacije. I svi novci idu za potrebe administracije tih županija, odnosno kantona. Mi smo se vodili jednom ekonomskom logikom da bi se učinile velike uštede kada bi se ti kantoni, ili županije, ujednili sa prvim susjednim. Mi moramo imati u vidu da se ti neki etnički principi ne kose, a držimo da se ne kose ako se goraždanski ujedini sa sarajevskim, odnosno livanjski kanton sa Zapadno - hercegovačkom županijom.»

Istovremeno Asić ističe kako bi neprihvatljiv bio prijedlog za ukidanjem svih kantona i uređenjem Federacije kao što je RS:

«Hrvatskom narodu apsolutno ne bi odgovaralo da se ukinu sve županije i vjerujem da ne bi niti jedan Hrvat digao ruku za tako nešto. Ali ovo što možemo i što je realno ostvarivo, bilo bi dobro da se počne ostvarivati. Problem je svih političara u BiH što oni vazda govore o nekim konačnim rješenjima koja su apsolutno neostvariva.»

Ibrahim Nadarević, iz SDA, kaže kako je neminovnost da se uređenje BiH mora mijenjati jer je finansijski nemoguće da država može opstati sa 4 ili 5 nivoa vlasti i sa ogromnom administracijom. Ipak, ovakav prijedlog ima političku pozadainu, mišljenja Nadarević:

«Ako ima za cilj samo ekonomičnost u javnoj potrošnji, ekonomsku opravdanost za stanovništvo koje živi na tim područjima, onda mislim da, prije svega, to treba se odnositi i na Posavinu i na Tuzlu, jer Posavina isto tako ne bi mogla opstajati sama. Ali, postojeći Ustav Federecije BiH omogućava nešto što se zove međukantonalna suradnja, tako da kantoni mogu međukantonalnim ugovorima pokrivati određene resore zajednički, tako da bi mogli i na taj način ekonomski se opravdanije ponašati. Sasvim slučajno je to sad, ili namjerno, dva kantona su jedan do drugog - Sarajevo i Goražde, odnosno Kanton 10 i Zapadno - hercegovački kanton. Međutim, i mirišu na, da tako kažem, homogeniziranje približno nacionalno čistih sredina.»

Munib Jusufović, iz Stranke za BiH, naglašava kako je inicijativa sasvim opravdana jer su to uvijek bile logične teritorijalne cjeline, ali da će je teško biti realizovati jer će značiti ukidanje stotina dobro plaćenih radnih mjesta u administraciji koja pojede 70 posto prihoda ovih kantona:

«Bila bi u pitanju velika racionalizacija. Možda primjerom ili slijedom toga bi se još mnogo toga moglo uraditi na tom regionalnom principu koji ima svoju logičnu vezu, funkcionalnu vezu. Ali siguran sam da će biti teških opstrukcija i otpora. Prevodiće se na različite načine, na političke, ovake, onake, kao eto vidite da li je to uvod u ustavne promjene, a samo će razlog biti da se održai ta administracija. Mislim da vrlo teško može išta proći - zato što postoji žilavost, što, na kraju krajeva, ta birokratija, ta administracija sama sebe proizvodi, množi, tako da će i najveće otpore i pružati.»»

Postoji potpuna ekonomska opravdanost smanjenja administracije i javne potrošnje, ali bi uštede bile još veće ukoliko bi se ukinuli svi kantoni u Federaciji, mišljenja je Nermin Nikšić, iz SDP-a:

«Moram priznati da postoje određeni ekonomski razlozi za to. Međutim, mislim da je to ipak isuviše zadiranje u ustavno uređenje. I čini mi se, hajde, ako već krenemo u to, da bi bilo puno prihvatljivije da ukinemo sve kantone i da imamo onda Federaciju, RS i BiH, pa neka to bude prvi korak na regionalizaciji BiH, odnosno na ukidanju entiteta. Ustvari, to je, po meni, pokušaj na mala vrata stvaranja embriona za praktično tri entiteta, sa pretežnom većinom u svakom od njih jednog od konstitutivnih naroda.»

U Hrvatskoj stranci prava Đapić - dr. Jurišić kažu kako je prijedlog već poslan predsjedniku Doma naroda Parlamenta Federacije sa zahtjevom da bude upućen u proceduru, a o očekivanjima Asić kaže:

«Nama je cilj da se taj zakon usvoji prije sljedećih općinskih izbora kako bi na sljedećim općinskim izborima bili izbori i za te dvije nove županije - 1. listopada 2008. godine.»

XS
SM
MD
LG