Dostupni linkovi

Vanredna vijest

Odgovornost je na Beogradu i Prištini


Ilirijana BAJO

RSE: Šta su modaliteti nastavka pregovora izmedju Prištine i Beograda? Da li je odbrojavanje za rok od 120 dana već počelo?

Wisner: Generalni sekretar UN očekuje izvještaj od naše trojke prije 10. decembra, prema tome, mi smo već u poslu. I ja očekujem da ću se priključiti ambasadoru Išingeru i mom ruskom kolegi u Londonu naredne sedmice. Nakon toga mi putujemo u regiju. Znači lopta je već u igri.

RSE: Prvi korak je to što Vi sada kao trojka putujete u regiju. Da li će u okviru procesa biti i direktnih pregovora ili ne?

Wisner: Mislim da na ovoj tački mi treba da se sastanemo i isplaniramo naredne sedmice. Potrebno je da se što prije sastanemo sa obje zainteresovane strane, s ciljem da vidimo šta su njihove želje. Znači ne bih htio bilo šta prognozirati, niti bilo šta isključiti. Ovo su ozbiljni pregovori, treba da pokrijemo važna pitanja, da vidimo postoje li zajedničke tačke i da cijeli region pokrenemo u pravcu mira i staiblnosti. Znači ništa nije isključeno, ali mi tek počinjemo i ne mogu reći mnogo o načinu kako će se taj proces odvijati.

RSE: Možemo li reći da na ovoj tački nema dnevnog reda i da se ne zna način na koji će se odviati pregovori?

Wisner: Ne, izuzev jednog važnog momenta. Obje strane, vlada u Beogradu i vlasti u Prištini, dale su nam čvrste garancije da će učestvovati u pregovorima. To će biti ozbiljan pregovarački proces. Naša trojka, uz podršku kontakt grupe i generalnog sekretara UN imaće itenzivan angažman i mi ćemo tražiti sve moguće puteve da dođemo do mira i stabilosti u regionu.


RSE: Šta je zapravo na dnevnom redu, jer znamo da Priština smatra da nezavisnost nije nešto o čemu se može diskutovati. Šta ostaje kao tema pregovora?

Wisner: Obje strane imaju pravo i imaće priliku da slobodno iznesu svoje pozicije i ja ne mogu komentarisati njihove prijedloge prije nego što ih čujem. Inicijativa i odgovornost za cijeli proces u mnogome leži na pregovaračkim stranama.

RSE: Vi ste sudjelovali u pregovorima koje je vodio međunarodi posrednik Ahtisaari. U odnosu na te pregovore, šta će sada biti drugačije? Zašto mislite da bi sada taj proces mogao biti uspješan?


Wisner: Pregovori koje je vodio međunarodni posrednik Ahtisari bili su izuzetno važni i veoma široko postavljeni, obuhvatali su prava manjina, pitanje nadzora institucija i to su pitanja na koja se nećemo vraćati. Stvar je sada u tome kako da idemo dalje. Izvjesno je da će srpska strana željeti da se fokusiramo na status, ali isto tako znamo da će kosovski Albanci biti zainteresirani za buduće odnose u regiji. Ima mnogo pitanja koja mogu biti pokrenuta, ali želim da podvučem da mi ne određujemo dnevni red pregovora, da odgovornost leži na stranama u pregovaračkom procesu, a mi ćemo doprinosti na najbolji mogući način.

RSE: Generalni sekretar UN očekuje izvještaj do 10. decembra. Da li to znači da se proces odlučivanja o statusu Kosova poovo vraća u Savjet bezbijednosti UN?

Wisner: To je hipotetičko pitanje na koje sada nije moguće odgovoriti. Ali što se tiče SAD ulazimo u posljednji krug pregovora i taj proces treba da se zaključi na kraju roka od 120 dana. Treba da budemo spremni za donošenje odluke i za rješenje statusa.

RSE: Vi kažete da u roku od 120 dana treba doći do rješenja. Ali ako ni u tom roku nema saglasnosti između strana, šta je onda naredni korak?

Wisner: Ja mogu samo reći američku pozciju. Ovo je forum za rješavanje kosovskog statusa i odluka treba da bude donesena u roku koji je dogovoren.

RSE: Ukoliko ne omekša ruski otpor nezavisnosti Kosova, da li su SAD spremne da priznaju nezavisnost Kosova sa, da tako kažemo, nekom koalicijom onih koji žele to isto?

Wisner: Na ovoj tački treba da prođemo kroz tih 120 dana, a što se tiče SAD, naša pozicija je jasna i predsjednik SAD je tu poziciju formulisao prilikom posjete Tirani i u tome nema promjena. Ali sada smo pred procesom koji je pred nama i dajmo šansu tom procesu – neka obje strane iznesu svoje pozicije, sugestije, ideje tako da bismo mogli ovaj proces dovesti do njegove finalizacije prije 10. decembra.

RSE: Postoji zabrinutost na strani kosovskih Albanaca da bi podjela mogla biti ponovo na stolu. Ako se to dogodi, da li bi SAD mogle podržati tako nešto uprkos suprotnom stavu Kontakt grupe?

Wisner : Vi ste odgovorili na pitanje koje ste mi postavili. Kontakt grupa je postavila principe. Nema podjele Kosova. Mi mislimo da je to loša ideja i mi ćemo joj se suprotstviti.

RSE: Da li ste uvjereni da će ova misija biti uspješna i postoje li neki rokovi u kojma se proces mora okončati?

Wisner: Zasada znamo da imamo 10. decembar kao rok za naš izvještaj. Što se tiče SAD, nakon toga idemo dalje i potrebna nam je jasnoća.
XS
SM
MD
LG