Dostupni linkovi

Evropska unija - da, NATO - ne


Naš gost je predsjednik Liberalne partije, Miodrag Živković. Kao utisak sedmice je izdvojio činjenicu da Vlada Crne Gore i najviši crnogorski funkcioneri, van ustavnih ovlaštenja, nastavljaju da povlače poteze vezane za učlanjenje Crne Gore u NATO. Živković tvrdi da pitanja integracije Crne Gore u NATO i Evropsku uniju iziskuju prethodno ovlaštenje Parlamenta i referendum.

Milena VUKČEVIĆ

ŽIVKOVIĆ: Na žalost, Demokratska partija Socijalista nastavlja da se ponaša kako se ponašala prije petnaestak godina, a to je politika svršenog čina. Kao što su nas 1992. godine uveli u rat, kao što su nas tri godine kasnije uveli u sankcije, oni nastavljaju, bez ikakve kontrole, da vode politiku kao da su oni Bogom dani da nikoga ne pitaju i da rade po svome, kako su radili punih 17 godina. Iz tog razloga smo mi u Liberalnoj partiji ustali i upozorili ih da ovako više ne može. Ako Vlada to ne inicira, Liberalna partija će vrlo brzo inicirati pred Parlamentom raspravu o tome da li Vlada ima takva ovlaštenja, ili ne. Mi smo sigurni da nema.

RSE: Tvrdite da se strateški važne odluke za budućnost Crne Gore, kako je priključenje NATO-u, donose bez širih parlamentarnih konsultacija. To povlači činjenicu da su i građani vrlo slabo informisani o euro-atlantskim integracijama. Koji su načini, po vašem mišljenju, da se građani upoznaju s benefitima, ali i lošim stranama ulaska u NATO?

ŽIVKOVIĆ: Ova crnogorska praksa, nije praksa koja se ikome može predložiti. Do sada aktualna vlast odbija svaku priču o NATO paktu. Bio sam gost u jednoj televizijskoj emisiji sa ministrom odbrane i otvoreno sam ga pitao koje će to biti obaveze Crne Gore u Alijansi. Nismo dobili odgovor, ni ja, ni crnogorska javnost. Oni o tome ćute, ali povlače sve poteze koji su nužni i neophodni da se Crna Gora priključi Alijansi. Ono zbog čega izražavam posebnu bojazan, jeste činjenica da je aktualnoj crnogorskoj vlasti pošto-poto stalo da uđu u NATO, kako bi imali jedan veliki alibi za svoju nedemokratsku vlast. Tada bi oni, uvjeren sam, vršili opstrukcije ulaska Crne Gore u Evropsku uniju. Da bi ste ušli u Evropsku uniju, treba ispuniti standarde, treba napraviti reforme, treba se odreći monopola. Njima je prioritet ulazak u NATO pakt i u tom trenutku bi počeli praviti opstrukcije ulaska u Evropsku uniju. Mi Liberali to dobro prepoznajemo i iz tog razloga potenciramo činjenicu da Crna Gora u Evropsku uniju mora ući svakako, mora da ispuniti sve uslove koji su za to potrebni, a iz mnogo razloga ne treba ući u NATO. Predsjednik Crne Gore, na žalost, o tome ništa ne govori. Moram da priznam da je javno mnijenje u Crnoj Gori mrtvo more. I poslije svega što nam se dešavalo, javno mnijenje u Crnoj Gori je takvo kakvo jeste. Crna Gora je još uvijek zemlja ograničenih sloboda, ograničene inicijative i ograničene pameti. A kada je to tako, aktualna vlast pokušava to sve da radi sama, umjesto tih i takvih građana. Jedino šta nam ostaje, da bi smo umirili svoju savjest, je da je pokušamo spriječiti da to uradi.

RSE: Zbog čega se Liberalna partija protivi priključenju NATO?ŽIVKOVIĆ: DPS ulaskom u NATO želi da konzervira postojeće stanje u Crnoj Gori. To je jedan veliki razlog. Drugi razlog je činjenica koja je potpuno objektivna. Crna Gora, osim razvoja turizma, kao osnovne privredne grane, nema alternativu. Moramo prihvatiti, ako imalo želimo biti realni, da ekološka država i turizam, kao osnovna privredna grana, ne idu ruku pod ruku sa NATO paktom. Vidjeli smo šta se desilo u Turskoj, kao članici NATO pakta, nakon nekoliko terorističkih incidenata. Prepolovila se turistička sezona, prepolovili su se prihodi i Turska je, što se tiče turizma, ušla u ozbiljnu krizu. Kada bi se to desilo jednoj državi koja nema alternativnu privrednu granu, kao što je za Crnu Goru turizam, to bilo ravno katastrofi. Naš projekt je ne ući u NATO, uz svo poštovanje i respekt najveće vojne Alijanse. Uz to ide i prateći projekt, a to je demilitarizacija Crne Gore. Smatramo da nakon užasa kroz koji smo prošli u prošlom vijeku, a posebno nakon posljednjeg užasnog rata, u kojem je Crna Gora na sebe navukla svu bruku i sramotu, Crna Gora treba da se demilitarizuje. Mi smo mala zemlja sa 440.000 stanovnika i ne treba nam vojska, ne trebaju nam tolika izdvajanja za vojsku. Umjesto ulaska u vojne saveze, treba da objavimo neutralnost. Poslove bezbjednosti, koji su neophodni, kao što su čuvanje granica, što i sada radi policija, treba da povjerimo policiji. Ako je potrebno, zbog regionalne bezbjednosti, da postoji neka antiteroristička jedinica, neka postoji u sastavu policije. Mi nemamo potrebe da finansiramo vojsku. Ulaskom Crne Gore u NATO pakt sasvim je sigurno da bi samo za Ministarstvo odbrane trebali godišnje izdvajati oko 100 miliona eura. U zemlji gdje je budžet oko 500 miliona, izdvajati oko 20 posto za odbranu i bacati taj novac u bunar bez povratka, mislim da je veliki grijeh. Liberali smatraju da je puno pametnije tih stotinjak miliona godišnje uložiti u obrazovanje, u nauku, u zdravstvo, u kulturu. Onda ćemo znati da ćemo za nekoliko godina, veoma brzo, za dvije do tri godine, mati evropski nivo razvijenosti i zdravstva i obrazovanja i kulture i uopšte razvoja. Mislim da je to najpametnije za Crnu Goru. Iskustvo Švajcarske iz prošlog vijeka je najbolja garancija da je pozicija neutralnosti najbolja. Uvijek kada me u Crnoj Gori napadaju zbog toga, kažem da ako me neko ubijedi da je Crna Gora od bilo koga ugrožena, i ja ću razmisliti, pa možda i ja budem za NATO pakt. Definitivno, ni mene, niti jednog čovjeka zdravog razuma u Crnoj Gori, ne mogu ubijediti da je Crna Gora od nekoga ugrožena. Crna Gora je mala i nikada nikoga ne treba da napada. Crna Gora je mala da bi se od bilo koga odbranila.

RSE: Vi smatrate da evropske i atlantske integracije nisu međusobno uslovljene i tvrdite da u Vladi Crne Gore insistiraju na atlantskim integracijama zbog toga što na neki način postoji neki lobi koji se protivi ulasku u Evropsku uniju?

ŽIVKOVIĆ: Ja sam kod aktualne vlasti odavno prepoznao tu floskulu euro-atlantske integracije. Njima je pošto-poto važno da uđu u NATO pakt i da dobiju jedan kišobran pod koji će se skloniti i konzervirati postojeće loše stanje u Crnoj Gori. Pri tome mislim na loše stanje u demokratskom smislu, gdje nisu izgrađene institucije, gdje postoje monopoli koji jako dobro funkcionišu. Ako bi se konzerviralo postojeće stanje u Crnoj Gori, oni bi obezbijedili svoju vlast za sljedeći vijek. Mi Liberali smo se uvijek protiv toga borili i ovo što radimo je pokušaj sprečavanja jednog takvog scenarija koji zamišlja Demokratska partija Socijalista. Što se tiče procesa, svakako da su to bliski procesi, ali su potpuno paralelni i odvojeni. Pozdravljamo, i po svaku cijenu želimo, da Crna Gora uđe u Evropsku uniju. Za nas je najvažnije da Crna Gora uradi sve ono što je potrebno u izgradnji svojih institucija da bi bila članica Evropske unije jer tek tada možemo da imamo normalnu državu. Mi smo 21. maja 2006. godine dobili nezavisnost, ali nismo ni počeli graditi državu. Nama je važno da imamo jednu normalnu demokratsku državu, a do takve države možemo da dođemo samo pod pritiskom Evropske unije. Kada bi to zavisilo od volje političkih elita u Crnoj Gori, koje vrše vlast punih 17 godina, siguran sam da ovdje demokratija nikada ne bi zakoračila u punom i pravom smislu te riječi, ali pod pritiskom, nadam se da se i to može desiti.
XS
SM
MD
LG