Dostupni linkovi

HAG


Međunarodni sud pravde, najviša sudska instanca u svetu, doneo je presudu da Srbija nije odgovorna za genocid koji su srpske snage u Bosni počinile u prvoj polovini devedesetih nad Bošnjacima u Srebrenici, ali da je Srbija odgovorna za to što nije sprečila genocid i kaznila osobe optužene da su genocid počinile.
Sud je utvrdio "da je genocid počinjen delom i zahvaljujući podršci" koju su srpske snage u Bosni i Hercegovini dobijale iz Srbije, ali da ne postoji odgovornost tužene države za delo saučesništva u genocidu budući da je ocenjeno da vlasti Srbije nisu znale da će ta pomoć biti iskorišćena za počinjenje genocida.
Sud je utvrdio da je u Srebrenici počinjen genocid nad Bošnjacima, da zločini počinjeni van područja Srebrenice ne predstavljaju genocid.
Sud je utvrdio da je Srbija odgovorna za to što nije sprečila odgovorne osobe u Bosni i Hercegovini da počine genocid, odnosno da Srbija nije upotrebila sva sredstva da spreči genocid počinjen u Srebrenici.
Sud je utvrdio i to da Srbija nije učinila sve da u potpunosti sarađuje sa Haškim tribunalom odnosno da kazni osobe optužene da su počinile genocid čime je Srbija prekršila konvenciju o genocidu.
Sud je takođe utvrdio da u sporu u kojem je Bosna i Hercegovina 20. marta 1993. tužila nekadašnju SR Jugoslaviju za agresiju i genocid Crna Gora nije strana u sporu jer je tuženu državu nasledila Srbija tako da Crna Gora samo deli odgovornost.
Sud nije dosudio plaćanje bilo kakve ratne odštete navodeći da "finansijska odšteta nije primeren oblik reparacije za propust obaveze sprečavanja genocida", ali je naložio da Srbija pruži Bosni i Hercegovini "simboličnu kompenzaciju".
Ovo je prvi put da je Međunarodni sud pravde presuđivao o tome da li je neka zemlja odgovorna za genocid počinjen u drugoj.
XS
SM
MD
LG