Dostupni linkovi

Aneks 7 još nije ispričana priča


Gordana SANDIC – HADŽIHASANOVIC

“Za 550 stambenih jedinica koje ćemo zanavljati imamo prijavljenih 4.000 aplikanata. To pokazuje da su potrebe 4 puta veće od naših mogućnosti. Opće poznato je da sa povlačenjem međunarodne zajednice dolazi do povlačenja i mnogih donatora koji su donatorskim sredstvima zanavljali ratom porušenu imovinu. Ali mi smo na zadnjemu povjerenstvu zaključili da ćemo tražiti od svih institucija unutar BiH da u sektor povratka investiraju dio viška prihoda ostvarenih na temelju prikupljanja PDV-a. Također očekujemo i neka nova kreditna zaduženja.”

Ali to je samo dio priče jer podaci na osnovu javnog poziva za prijave potencijalnih korisnika pomoći za obnovu stambenog fonda govore oko 50.000 porodica, odnosno 150.000 ljudi koji čekaju pomoć države za obnovu njihovog krova nad glavom, naglašava Marinović:

“Ovaj podatak korespondira sa jednom drugom aktivnošću koju smo provodili u okviru ovoga ministarstva, a to je proces reregistriranja raseljenih osoba u BiH, gdje smo također došli do broja od 150.000 osoba, što znači da mi sada imenom i prezimenom u našoj bazi podataka možemo prepoznati svakog potencijalnog korisnika državne pomoći za potrebe zanavljanja ratom zarušene imovine. Naravno, ako znamo stupanj oštećenosti stambenog fonda kojega trebamo zanavljati, a možemo reći da smo blizu 60 posto stambenog fonda mi već zanovili, ali da nam je ostalo 40 posto stambenog fonda koji je izuzetno oštećen i gdje će trebati značajnije intervencije, onda možemo i sagledati u potpunosti kolike su naše potrebe.”

To znači da će BiH tražiti novi rok za ispunjavanje Aneksa 7 Dejtonskog mirovnog sporazuma. Prvobitni plan je bio kraj 2006. godine:

“Mi, sasma je to sigurno, na temelju one inicijative međunarodne zajednice nismo mogli u 2006. kako je bilo planirano, podvući crtu i reći da je Aneks 7 ispričana priča, završena i da država ima raditi druge stvari. Mi smo, znači, na temelju naših promišljanja vrlo brzo ćemo krenuti u parlamentarnu proceduru i činit ćemo izmjene i dopune strategije za realiziranje Aneksa 7 Dejtonskog mirovnoga sporazuma i tražit ćemo od naših uvaženih zastupnika da ovo razdoblje produlje još za 4 godine. I onda bismo mi nakon 4 godine mogli reći da je Aneks 7 dogotovljen i da je se vratio onaj tko je htio i da onaj tko je htio u toj svojoj nakani povratka imao i državnu pomoć.”

Marinović također podsjeća na veliki sramotu BiH, ali i Evrope – izbjegličke kolektivne centre u kojima još uvijek živi oko 6.000 ljudi:

“Posegnuli smo za 24,000.000 kreditnih sredstava, zatim smo dobili 8,4 milijuna od vlade Nizozemske, koja je razumjela vrijednost ovoga projekta koji ide isključivo prema razrješenju jedne kolektivne sramote države BiH, a i Europe, jer prepoznaje ljude u statusu kolektivnoga smještaja ili alternativnoga. Mi bismo, sasma je to sigurno, za dvije godine mogli reći da mi nemamo više ljudi u kolektivnome i alternativnome smještaju. To su sigurno mogućnosti BiH - i ukoliko bude postojalo koordinacije, ukoliko bude postojalo volje svih razina vlasti, mi ćemo ovaj problem razriješiti za dvije godine.”

Uz 6.000 stanovnika kolektivnih centara još 9.000 osoba u BiH stanuje u neuslovnim barakama i očekuje hitnu pomoć države.
XS
SM
MD
LG